Trapcode Suite 13

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Trapcode Suite 13

Příspěvek od pixel »

Evoluce v žádaném efektovém balíku.
30. 3. 2016

Čas plyne jako voda a jen se člověk otočí, je tu opět firma Red Giant s novou verzí efektového balíku Trapcode Suite - tentokrát s označením 13. Lze bez nadsázky říci, že balík v sobě obsahuje plug-iny, které nejenže nebudou ve vašem workflow zahálet, ale ihned se vyšvihnou mezi nejpoužívanější. Některé z plug-inů již známe z minulých let a v nové verzi přicházejí s novými možnostmi, jsou zde však i plug-iny zbrusu nové. Pojďme nejprve stručně rekapitulovat, co tento balík nabízí.
Obrázek
Začneme zostra: v souboru nalezneme jeden z nejpoužívanějších částicových plug-inů vůbec - Particular, tentokráte ve verzi 2.5. Dále zde najdete Form 2.1, plug-in pro tvorbu částicových mřížek a animaci importovaných 3D objektů. Mezi úplné novinky se řadí plug-in Tao 1.0, jenž dokáže generovat 3D objekty na základě stanovené křivky. Plug-in pro jednoduché generování povrchů či terénů Mir se dočkal druhé verze, zatímco Shine generující paprskové efekty také vstoupil do verze 2.0. Dále v balíku najdete plug-in Lux 1.3 pro práci se světly nebo plug-in 3D Stroke 2.6 umožňující animaci 3D tvarů a linek. Echospace se dočkal mírného posunu na verzi 1.1 a umožňuje jednoduše pracovat s naklonovanými vrstvami. Zbývají již jen tři plug-iny - Starglow 1.7 pro práci se stylizovanou září objektů, Sound Key 1.3 pracující s animacemi na základě hudebních beatů a Horizon 1.1, jenž vytvoří v After Effects 360stupňové prostředí na základě fotografie či grafiky. Pojďme si tedy novinky jednotlivých plug-inů projít podrobněji.

Particular 2.5
Právě na částicovém generátoru Particular se nejvíce projevuje snaha vývojářů zjednodušit workflow i pro ty uživatele, kteří se po prvním načtení plug-inu dokonale ztrácí v přehršli parametrů, posuvníků a možností tohoto silného nástroje.

Především novinka v podobě Builderu otevírá možnosti i méně zkušeným uživatelům. Builder je zjednodušeně řečeno alternativní způsob, jak načítat, ukládat a sledovat náhled upravovaného efektu. Z nastavení Particularu se dostáváme do nového okna, v němž můžeme sledovat v reálném čase průběh efektu včetně okamžité reakce při změně některého z parametrů. Uživatelské prostředí je jednoduché a mnohé z vás jistě zaujme podobnost s plug-inem Looks, což není daleko od pravdy. Ve středu máme náhledové okno - pokud najedeme myší k levému okraji, vyvolá se příjemně velká nabídka zbrusu nových presetů. Pod náhledovým oknem naleznete řetězec elementů (Emitter, Particle, Style, Shading, Physics, Aux, Rendering), tedy kroků a nastavení, jež daný efekt tvoří. Zajetím k pravému okraji pak vyvoláte nabídku tzv. Blocks, tedy jednotlivých částí, z nichž můžete snadným „drag and drop“ vytvořit za několik vteřin úplně nový efekt.
Obrázek
Obrazovka Builderu v Particularu.

Co se týká presetů, jsou rozděleny do osmi kategorií (devátá složka je vyhrazena pro vaše uložené presety) - Smoke and Fire (33 presetů typu explozí, výstřelů ze zbraní, ohně a jiných), Light and Magic (30 presetů různých světelných efektů), Dust and Debris (12 presetů jako je například exploze skla či částice povlávající ve větru), Abstract and Geometric (24 presetů typu emitujících trojúhelníků či průletů nimi), Fireworks (6 presetů ohňostrojů), Basic Setups (11 presetů základních postupů, které můžete využít pro tvorbu vlastního nastavení efektu), Water and Snow (11 presetů deště či vlajícího sněhu) a Organic Matter (9 presetů padajících listů či semínek a podobně).
ObrázekObrázek
Presety v Builderu.

Obecně fungují presety na jedničku - dokáží krásně demonstrovat sílu plug-inu, přičemž v náhledovém okně ihned uvidíte výsledek v animaci. Pokud v náhledovce kliknete a potáhnete, budete tím manipulovat s místem vzniku částic a můžete si tak udělat představu, jak by bylo možné efekt animovat. Tento náhled je generován za využití GPU, nicméně ani na velmi silném stroji (osmijádrový Xeon, 16 GB RAM a NVIDIA Quadro) jsem u mnohých efektů nedosáhl plynulého průběhu. Pochopitelně s čím vyšším množstvím částic preset operoval, tím pomalejší náhled byl. Zároveň nelze v Builderu náhled předrenderovat, abyste mohli vidět opravdový realtime - k tomu ale stačí opustit Builder a provést náhledový rendering v samotné časové ose projektu. Pokud jde o presety, jsem zvědav, do jaké míry bude internet aktuálně zahlcen těmito vizuálními elementy - snadnost použití a jejich „cool“ vizáž mi říká, že jich budou opravdu tuny.

Zastavme se ještě u jednotlivých bloků - ty jsou rozděleny do kategorií přesně podle řetězce nastavení pod náhledovým oknem, přičemž je skládáte vizuálně do řady (opět podobnost s Looks). Pod položkou částic dokonce naleznete i integrovanou knihovnu Stripes v šesti kategoriích: Abstract and Geometric - 35 položek, Dust and Debris - 18 položek, Light and Magic - 10 položek, Organic Matter - 13 položek, Smoke and Fire - 22 položek a Water and Snow - 10 položek. Tato knihovna se také stane hojně navštěvovaným místem při tvorbě a je milé, že vývojáři na nás takto myslí. Navíc je možné importovat vlastní Stripe, avšak je nutné myslet na to, že pokud jej budete chtít obarvit, je třeba přepnout v nastavení částice na Sprite Colorized. Jednotlivé bloky lze také ukládat do vlastních presetů, které si pojmenujete a objeví se tak již mezi defaultními. Obecně lze říci, že při práci s Particularem lze využít světel v AE jako bodu pro emitor a zároveň je možné v záložce Physics nastavit fyzikální model na Bounce, kdy částice začnou interagovat s 3D vrstvami v kompozici. V záložce Shading lze pak dokonce nastavit to, aby částice reagovaly na světelné podmínky v AE a jejich světla. Je ale důležité zmínit, že pokud tato nastavení použijeme, zobrazí se při otevření Builderu chybová hláška, kdy u daných „bloků“ vidíme výstražnou informaci a určitý blok (například fyzika při interakci s 3D vrstvami) je nedostupný pro úpravu nastavení. Obecně je však Builder skvělým rozšířením Particularu a funguje do jisté míry jako motivace pro začínající uživatele, kteří se díky tomu mohou opravdu naučit, co jednotlivé parametry znamenají a jaký mají vliv na finální kompozici.
Obrázek
Volba jednotlivých „Spritů“/Particular.
Obrázek
Nastavení parametrů Physics/Particular.

Builder je bezesporu nejviditelnějším vylepšením, avšak novinky nalezneme i u dalších parametrů. Jednou z nich je například nová možnost u nastavení Emitter Behaviour, kdy zde nalezneme klasickou volbu Continuous, ale zároveň i novou Explode. K čemu tato volba slouží? K emitaci určeného množství částic za vteřinu, po jejímž uplynutí je tato emise zastavena. Logickým efektem je tak jakási exploze, kdy jsou částice vymrštěny do okolí. Trochu jinak pak funguje počet částic - pokud kupříkladu nastavíme počet částic na 50 tisíc, pak se v první vteřině emituje tento počet dělený frame ratem kompozice. Mezi další novinky patří určení názvu světel AE v kompozici, tedy světel, jež se mají použít pro emisi částic. Dále má Particular nové částice jako je čtverec, u něhož si můžeme nastavit i poměr stran a vytvořit z něj tak například obdélník. Nově je zde i kruh, jenž nereaguje na hloubku pole kamery, ale zároveň reaguje na nastavení poměru stran - lze ho tak upravit například na ovál a podobně.

Poslední inovace se týká parametrů Size over Life a Opacity over Life, tedy chování částic v průběhu času kompozice. Grafy chování se v nové verzi zvětšily, přičemž přibyla možnost upravit graf za pomoci pera a určených bodů. Navíc lze vrátit úpravu křivky o jeden krok zpět.
Obrázek
Ukázka presetu/Particular
ObrázekObrázek
Nové možnosti práce s částicemi. Nastavení v Particularu.

Form 2.1
Vzhledem k tomu, že u tohoto plug-inu nalezneme novinek jako šafránu (přesněji řečeno žádné), zmiňme jen jeho funkčnost. Můžete jej využít především pro import 3D modelů v OBJ formátu a jejich následnou animaci, kdy lze například nechat rozpouštět text na části. Form má také částicový emitor, kdy je možné nechat částice reagovat na hudební rytmus.
Obrázek
Rozdrobení textu ve Form 2.1.
Obrázek
Částice na sebe ve Form 2.1 reagují a stíní se.

Tao 1.0
Tao je příkladem zbrusu nového plug-inu v balíku, který je podobně jako Mir úzce zaměřen na danou oblast. V tomto případě je to emise částic na základě vytvořené křivky, kdy je výsledkem velmi komplexní animace, která však v základu využívá jen několik málo objektů. Tento plug-in je tedy spíše osekaným Particularem s určenou specializací.

Tao pracuje, jak jsme již zmínili, s určenou křivkou, podle níž generuje procedurální 3D objekty. Zároveň umožňuje interakci s dalšími vrstvami či světly v AE. Při prvním otevření plug-inu máte možnost generování křivky či cesty, přičemž máte možnost volby mezi kruhem, linkou nebo fraktálem. Cestu ale můžete pochopitelně vytvořit i ručně či na základě animace světla v AE (respektive jeho pohybu). Obecně lze v nastavení upravovat parametry této cesty, ať už její rotaci, velikost či tzv. Taper, což je postupné zmenšování nebo zvětšování objektů po dané cestě. Podstatné však je, že Tao umožňuje řadu nastavení i u generovaných objektů na cestě. Toto se děje v záložce Segment, kde je základní nastavení na Extrude N-Gon, což v podstatě vytváří extruzi základního tvaru po dané cestě. Co se týče dalších parametrů, tak kupříkladu Segments bude podobně jako v 3D programech určovat míru detailu (tedy počet segmentů), pomocí Repat N-Gon se provede jen omezená extruze izolovaných objektů po cestě a nakonec je tu volba Repat Sphere, která bude po cestě následně replikovat objekt koule.
Obrázek
Parametry nového plug-inu Tao 1.0.

Obecně lze říci, že možnosti Taa jsou opravdu velké - stačí se podívat na množství nastavení, kdy lze ovládat jak podobu samotné cesty (Path Generator, Path from Tao Lights, Paths from Masks), tak i vlastní podobu emitované 3D geometrie (Segments). K dispozici jsou i další nastavení jako je Offset, Repeat Paths, Fractal Displacements, Material and Lighting, Textures, World Transform, Visibility a Rendering.

Zpočátku se lze v nastavení trochu ztratit, přičemž obsáhlost nového plug-inu, byť s přihlédnutím k jeho specifickému použití, by vydala na samostatný článek. Je však škoda, že zde není podobná vizuální reprezentace tvořeného efektu, jako je tomu v případě Builderu u nové verze Particularu.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Ukázky 3D geometrie generované v Tau.

Mir 2.0
Balík nabízí také novou verzi generátoru prostředí s několika novými nastaveními, která si v rychlosti projdeme. Co je tedy nového? Mir jde spíše cestou přidávání jednotlivostí do workflow a nových nastavení. Mezi nimi je například nová možnost vytvořit spirálu generovaných částí včetně animace její rotace. Představte si v tomto případě jednoduché použití v podobě rotující galaxie. Pro tvůrce pozadí a smyček je podstatná nová možnost tyto smyčky vytvářet. V nastavení tak nalézáme novou položku Seamless Loop, v níž určíte poslední frame animace a pomocí parametrů Loop Evolution a Loop X, Y, a Z určíte podobu dané smyčky. Povrch vašich umělých krajin mohou nově tvořit polygony vycházející jak z trojúhelníků (Triangle Based Polygon), tak ze čtyřúhelníků (Quad Based Polygons). V rámci povrchu generované sítě je nově možné vytvořit ještě další síť nad tímto základním povrchem, což lze použít kupříkladu pro vytvoření mřížky nad již utvořeným povrchem. Změnilo se také nakládání s texturami - nyní lze zvolit možnost Nearest, která vytvoří nefiltrovaný rendering textury, volba Linear pak texturu vyhladí a konečně Solid Face použije vždy jednu barvu z textury pro každý jeden polygon. Větší variabilitu pak umožňuje ovládání minim a maxim v Displacement mapách pro osu Z. Díky tomu tak můžete ve své krajině příjemně vytvořit kupříkladu „náhorní plošiny“ či krátery. Nakonec zmiňme ještě nové použití fraktálů jako základu pro deformaci objektů v Miru, kdy máte možnost volby mezi parametry Regular, Multi, SmoothRidge a MultiSmoothridge.
Obrázek
Nastavení plug-inu Mir 2.0.
Obrázek
Ukázky výsledků z Miru.

Shine 2.0
Novinek v „paprskovém“ plug-inu již příliš mnoho není, ale jedna z nich je pro workflow docela podstatná. Shine nově umožňuje emitovat 3D paprsky, jež reagují na pohyb kamery v AE. Druhou novinkou je pak využití fraktálového šumu pro navození efektu zakouřeného prostoru, skrze který prochází paprsek světla. Poslední novinkou je pak 35 nových presetů.
Obrázek
3D paprsky v Shine.
Obrázek
Fraktálové znečištění paprsků v Shine.

Zbytek bez novinek
Zbývajícími plug-iny jsou Lux, 3D Stroke, Echospace, Starglow, Sound Key a Horizon. Jak je vidět i z množství prostoru, který je mu v textu věnován, je to plug-in Particular, který přináší nejviditelnější a z hlediska uživatele i nejpříjemnější novinky a změny. Úplně nový plug-in Tao je pak skvělým doplňkem pro Trapcode Suite - rozšiřuje a doplňuje možnosti jednotlivých plug-inů. Na balíku je vidět neustálá evoluce a zapojování možností, po nichž volá komunita okolo Red Giant Softwaru. To je nesporně dobrá zpráva, i když upgrade na novou verzi pro mnoho z vás nemusí být tak motivující. Ideální je rozhodně vyzkoušet vše v trial verzi a pak se rozhodnout. Trapcode Suite 13 je každopádně mocný nástroj, který vám bude v oblasti motion graphics zdatným pomocníkem.

Výrobce: Red Giant
Zapůjčil: Syntex Praha s.r.o.

Petr Hamšík

Odpovědět