Plexus 2

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Plexus 2

Příspěvek od pixel »

Pojďte si hrát s tvary v Adobe After Effects.
1. 9. 2015

Oblast plug-inů pro program Adobe After Effects je opravdu bezbřehá. To je samozřejmě trochu nadnesené, jelikož plug-iny se pochopitelně skládají do jednotlivých skupin, přičemž jeden do jisté míry pohodlně nahrazuje druhý. Máme tak velké množství částicových generátorů, plug-iny pro tvorbu abstraktních objektů a tvarů - což je i případ plug-inu Plexus, o kterém se dočtete více na následujících řádcích.
Obrázek
Plexus je plug-in z rodiny abstraktních nástrojů - tedy umožňuje vytvářet poměrně komplexní scény s nepříliš velkým úsilím. Plexus je do jisté míry podobný plug-inu Trapcode Form, či ještě lépe řečeno Trapcode Mir. Také tyto nástroje je možné využít pro tvorbu animací bodů, které jsou různými způsoby propojené či na animaci polygonů - ostatně ukážeme si využití plug-inu dále.

ObrázekZdánlivá jednoduchost
Samotný plug-in není příliš velký - při instalaci zabere pouze několik MB, přičemž jeho použití v rámci After Effects je podobné, jako je tomu v případě podobných částicových plug-inů. Opět se aplikuje přímo na solid vrstvu v časové ose. Plexus do After Effects přináší i import OBJ objektů kupříkladu z programu CINEMA 4D a umožňuje s nimi dále pracovat. Toto však nelze považovat za přílišnou novinku a ukazuje se, že současná verze s číslem 2.0 není zase až tak převratná. Import objektů do After Effects umožňuje již delší dobu plug-in Element 3D, či v poslední verzi i samotný program After Effects.

Jak funguje Plexus koncepčně? V podstatě v sobě obsahuje takovou drobnou „workflow“ v podobě „Plexus Toolkit“, kdy tvorbu animace uskutečňujeme prostřednictvím třech kroků. V prvním vkládáte do projektu geometrické uskupení a to buď v podobě koule, či v podobě krychle. Další krok efektoru, což je vrstva, která upraví daný objekt podle vlastního uvážení. Posledním krokem je využití renderu - tedy vykreslení dané animace.

Geometrie
V rámci geometrie lze vycházet primárně z následujících položek - vrstev, cest, import OBJ souborů, primitiv (krychle či koule) a instancí, což může být například v After Effects vytvořený tvar.

Co se týče primitiv jako je koule či krychle, uživatel si pochopitelně může zvolit počet generovaných bodů v rámci všech tří os, velikost (tedy šířku, hloubku a výšku daného objektu), může s celým polem objektů manipulovat a vše pochopitelně i animovat. Samozřejmostí je pak přiřazení dané „geometrie“ do jedné ze skupin od 1 do 10.

V tomto případě jde o pouhé generování částic, které se seskupují do předem určených struktur (krychle vs. koule). Plexus ale umožňuje i více. Pokud jako výchozí geometrii určíte vrstvu, pak si v nastavení lze definovat, které vrstvy bude Plexus brát v úvahu a bude následně vybírat pouze mezi nimi. Zde si následně určujete, zda bude z vrstvy brát barvu, zda a jak budete vrstvu deformovat a nebo replikovat.

Co se týče „cest“, zde pak jde o využití předem připravených masek, kdy si v plug-inu definujete opět to, do jaké míry bude Plexus danou vrstvu brát jako „validní“ pro animaci a do jaké míry již nikoli. Obecně lze říci, že samotné nastavená jednotlivých podob „geometrie“ je do jisté míry shodné.

ObrázekEffector
Jestliže máme vytvořené pole bodů, či pologynů a podobně, nastává čas jej trochu zdeformovat a to pokud možno pořádně. Plexus umožňuje několik základních podob deformace. Jsou to Noise, Spherical Field, Container, Transform, Color Map a Shade Effector.

Zde se opět opakuje víceméně nastavení jako v případě Geometry, jen s rozdílným dopadem na objekty. Kupříkladu po volbě Noise Effectoru si lze zvolit, zda bude deformace aplikovaná na plochy vytvořené mezi jednotlivými emitovanými body, či na body samotné, v rámci jakých os se bude „šum“ aplikovat, na jakou skupinu objektů se použije a do jaké míry bude reflektovat AE světla ve scéně. Dosti podobně je tomu i u efektu v podobě kontejneru, barevné mapy, která vám umožní rozdistribuovat barevnost v náhodném stylu po jednotlivých bodech. Co však naši animaci vykreslí?

Renderer
Zde se rozhoduje, jak bude vaše animace vypadat. Zde můžete totiž vykreslit jednotlivé body (Points), linie mezi body (Lines), tvary mezi body (Facets), polygony (Triangulation) a propojení vícero bodů do jedné linie (Beams).

Každý z vykreslovaných objektů umožňuje pochopitelně velmi detailní nastavení, od velikosti samotného bodu až přes to, jak se bude výsledný objekt chovat v otázce barevnosti... Přenese si barvu z okolních ploch či nikoli? Bude průhledný? Bude důsledný v otázce perspektivy a mnohé další. Opět zde platí i to, že je možné určit, které objekty z jaké skupiny se ve výsledném exportu objeví.

Vše pak zastřešuje generální nastavení plug-inu, v němž si lze určit stínování, využít GPU akcelerace, podobu hloubky pole a jeho druh či stupeň rozmazání.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Závěrem
Obecně lze říci, že v rámci všech tří kroků lze do scény vložit takřka neomezené množství vrstev, kdy však vrstvení neprobíhá klasicky v časové ose, ale netradičně v efektovém okně přidáváním dalších podob plug-inu Plexus.

V podstatě při první setkání s plug-inem budete nejspíše trochu překvapeni způsobem, jakým funguje - tedy ve třech na sebe navazujících krocích. Tento fakt je docela překvapující, avšak nakonec se do workflow Plexu dá docela obstojně proniknout. Lze říci, že polygonové abstraktní animace můžete vytvořit již po chvíli seznamování s nástroji a jejich kombinacemi.

A jaké jsou výsledky? Inu, Plexus je na první pohled úzce vymezený plug-in, který příliš nemůže stát sám o sobě. Viděl jsem například velmi pěknou kombinaci s Trapcodem Mir, kdy Plex vytvářel polygonové plochy, zatímco Mir organické plynoucí části.

Již jsem výše zmiňoval, že Plexus umožňuje import 3D souborů ve formátu OBJ, zároveň je třeba zmínit i fakt, že je to plug-in, který umožní využít i 3D prostředí v AE včetně zapojení nativních světel. V rámci jednoduchých použití je naprosto skvělý - animaci několika stovek proudících bodů, které se propojí a následně vytvoří polygon zvládnete opravdu za chvíli.

Plexus od společnosti Rowbyte je spíše nástrojem, který doplní vaše workflow, což se vždycky hodí. Vidím jej ideálně v kombinaci s dalšími plug-iny Particular, Form či Element 3D, kdy každý z nich je dobrý na specifickou oblast. Element 3D, zvláště v nové verzi, která se již delší dobu chystá, je pak komplexnější nástroj, který směřuje spíše do oblasti skutečného 3D, zatímco Plexus zůstává u zdánlivě jednoduchého, ale pořád efektního 2D/3D.
V tuto chvíli by bylo asi nejlepší si Plexus opravdu vlastnoručně vyzkoušet!

Výrobce: Rowbyte

Petr Hamšík

Odpovědět