Adobe Premiere Pro CS6 - 4. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 4. díl

Příspěvek od pixel »

Práce s efekty a klíčování efektů v programu Adobe Premiere Pro CS6.
2. 2. 2016

V třetím dílu jsme si představili střihové nástroje a jejich využití v pracovním prostředí Premiere Pro CS6. Větší část dalšího dílu se bude soustředit na video efekty a video přechody. Je pravda, že práce s efekty nespadá přímo do střihu, ale postupem času se video efekty implementovaly i do střihového programu Premiere Pro a staly se jeho nedílnou součástí. Hlavním efektovým programem pod značkou Adobe však stále zůstává After Effects. Pokud tedy budete chtít provádět složité video efekty, s efektovou nabídkou Premiere Pro si nevystačíte. Pro běžné používání je ale souhrn video efektů v Premiere Pro i bez dodatečných rozšíření plně dostačující.

Pro práci s video efekty slouží v programu hned dvě okna. První okno se ve verzi CS6 nachází v levé spodní čtvrtině, standardně v podobě čtvrté záložky s názvem Effects. V tomto okně jsou všechny video a audio efekty, které program v základní verzi nabízí. Druhé okno se v základní verzi nachází v pravé horní čtvrtině jako druhá záložka s názvem Effect Controls. V tomto okně se ovládají všechny aplikované efekty a provádí se zde většina úkonů s video efekty včetně klíčování.
Obrázek
Efektové okno
Po otevření efektového okna se před vámi zobrazí pět složek, do kterých jsou všechny efekty rozděleny. Na první pohled se může zdát, že je nabídka Premiere Pro CS6 omezená, zdání však klame. Pod tímto základním rozdělením se zobrazí nepřeberné množství efektů rozdělené do dalších podsložek podle jejich funkce a využití. Pojďme si tyto složky představit postupně.

Jako první je zde složka s označením Presets. Jak už název napovídá, jedná se o efekty, které pro své uživatele vybrala firma Adobe a vložila je do jedné složky. Jedná se jen o pár efektů, tuto složku si však můžete upravovat dle své vůle a potřeby. Není tedy problém některé tyto předem vybrané efekty vymazat nebo naopak složku doplnit o své nejpoužívanější. Samozřejmě to není jediná možnost jak upravovat efekty v těchto složkách. Můžeme si například vytvořit vlastní složky pomocí tlačítka Create a New Custom Bin na spodní liště, tuto možnost lze případně zvolit také po kliknutí pravým tlačítkem myši někam do prostoru efektového okna. Takto vytvořenou složku si můžeme pojmenovat podle svých potřeb a vkládat do ní efekty pouhým přetažením pomocí myši. Možná se vám bude tato funkce zdát zbytečná, ale po rozklikání všech složek s efekty zjistíte, že se jedná o seznam na mnoho obrazovek a orientace v takovém množství tak může být složitá. V základní verzi Premiere Pro CS6 bez rozšíření je více než 140 video efektů rozdělených do různých kategorií. Mimo možnosti, že si vytvoříte vlastní složku s nejpoužívanějšími efekty, je součástí efektového okna také vyhledávací panel pro usnadnění vyhledávání, do kterého stačí napsat název efektu a ten se zobrazí.

K filtrování efektů lze využít i tři ikony, které jsou umístěny vedle vyhledávacího panelu v efektovém okně. Tyto ikony znázorňují technologický princip, který využívají některé efekty. Stejné ikony jsou znázorněny i u jednotlivých efektů a při kliknutí na některou ikonu se nám tak zobrazí jen ty efekty, ke kterým je vybraná ikona přiřazena.

První ikona se znakem šipky označuje efekty, které při renderování využívají GPU akceleraci. Samozřejmě jen za předpokladu, že tuto akceleraci podporuje grafická karta v počítači. Seznam podporovaných karet je zveřejněn na oficiálních stránkách firmy Adobe.

Druhá ikona s číselným označením třicet dva označuje efekty, které pracují v 32bitovém barevném schématu s pohyblivou řádovou čárkou. Takto označené efekty se používají především při barevné korekci, kdy můžeme dosáhnout jemnějšího přechodu.

Třetí ikona se symbolem YUV označuje efekty, které pracují v nativním barevném schématu YUV. Tolik tedy k vyhledávání a nyní přejděme k samotným složkám s efekty.

Jak jsme už zjistili, první složka z pěti obsahuje přednastavené efekty, v druhé složce najdeme audio efekty a ve třetí audio přechody. K audio složkám se dostaneme později. Čtvrtá složka je ta nejdůležitější, obsahuje totiž video efekty. Pátá poslední složka pak obsahuje video přechody.
ObrázekObrázek
Video efekty
Nyní se podíváme na složku s video efekty. Po rozbalení se nám ve verzi CS6 zobrazí patnáct podsložek, které rozdělují efekty podle jejich funkcí. V tomto článku si rozhodně nebudeme všechny efekty představovat, protože to by vydalo na mnoho článků, ale pokusím se vám přiblížit alespoň jednotlivé skupiny efektů dle jejich zařazení v podsložkách.

První jsou efekty s názvem Adjust. V této složce nalezneme efekty pro automatickou úpravu barev, kontrastu, úrovní, na úpravu stínů, světel a další klasické efekty.

Druhá složka s názvem Blur and Sharpen obsahuje efekty, které nám umožňují upravovat ostrost obrazu. Je zde hned několik efektů na rozostření nebo zostření videa. Takovéto efekty se využívají často, například když chcete rozostřit obraz, aby se na pozadí mohly objevit titulky.

Třetí složka s efekty má název Channel, zde se nacházejí efekty pro inverzi barev v obrazu.

Čtvrtá a značně rozsáhlá složka má název Color Correction a jak už je z názvu patrné, do této skupiny patří nejrůznější efekty na úpravu barev. Pokud například chcete udělat z barevného videa černobílé, změnit barevný nádech záběru nebo jiným způsobem upravit barvy, v těchto efektech si určitě vyberete.
Obrázek
Další, v pořadí už pátá složka nese název Distort. Skupina těchto video efektů umožňuje změnit obraz nejrůznějšími geometrickými transformacemi. Můžeme například video zvlnit, zatočit, zrcadlit a provádět mnoho dalších úprav. Za zmínku v této skupině určitě stojí i efekt Warp Stabilizer, který slouží ke stabilizaci rozechvěného záběru. Tento efekt je v Premiere Pro nový právě od verze CS6 a musím říci, že jeho stabilizační schopnosti jsou opravdu zdařilé.

Dostáváme se k šesté skupině efektů s názvem Generate. Tyto efekty doslova generují neboli vytvářejí nový prvek ve videu. Ať už chcete do videa přidat barevný gradient, geometrický obrazec, mřížku, blesk nebo odlesk, mezi těmito efekty si jistě vyberete.

Sedmá složka s názvem Image Control obsahuje několik video filtrů jako je Black and White, Gamma korekce, vyvážení barev a další. Jedná se o filtry určené k jednoduché a rychlé korekci bez složitého nastavování.

Další skupina video efektů se jmenuje Keying neboli klíčování. V této skupině je mnoho video efektů, které jsou určeny ke klíčování barvy ve videu. V těchto efektech je mnoho možností, jak „vyklíčovat“ určitou barvu, odebrat ji, upravit a tak dále. Některé efekty se jednoduše nastavují, jako například Ultra Key, jiné jsou ale už pro zkušenější uživatele.

Následují dvě menší skupiny, jedna s názvem Noise and Grain obsahující video efekty na aplikaci šumu a druhá Perspective na základní práci s 3D a stíny.

V další skupině, v pořadí už jedenácté s názvem Stylize, jsou efekty, které už někteří z vás znají z kreslicích programů, kde slouží pro různé umělecké změny videa, ale je zde například i efekt pro vytvoření blikajícího obrazu.

Dvanáctá složka nesoucí název Time obsahuje pouze dva video efekty. První z nich s názvem Echo umožňuje vytvořit velice zajímavý efekt, kdy můžeme například změnit záběr natočené osoby tak, aby se v pohybu rozmazávala a vytvářela tak efekt veliké rychlosti. Druhý video efekt je na posterizaci času, kdy si můžeme určit menší počet framů a docílit tak trhaného pohybu.

Další na řadě je skupina video efektů s názvem Transform, které umožňují video různě otáčet, převracet, ořezávat a jinak upravovat.

Předposlední složka Transition obsahuje několik možností přechodů mezi záběry. A konečně je tu poslední složka s názvem Video, jež obsahuje pouze jeden video efekt a tím je Timecode, který do videa pouze vloží údaj o čase. Tímto jsme si zkráceně prošli všechny skupiny video efektů, které nabízí Premiere Pro bez rozšíření.

Nyní víme, jaké video efekty můžeme používat, ale ještě jsme si neřekli, jak je aplikovat na záběr. Tak jako mnoho jiných funkcí i aplikování efektů má v Premiere Pro několik variant provedení. Vybraný video efekt můžeme aplikovat na záběr například pouhým přetažením pomocí myši. Dalšími způsoby jsou dvojí kliknutí na vybraný video efekt nebo jeho přetažení do okna pro ovládání efektů. Tyto dvě metody však vyžadují, abychom měli záběr, se kterým pracujeme, označený a efekty se tak aplikovaly přímo na něj. Pro úpravu použitého video efektu musíme přejít do okna v horní pravé čtvrtině s názvem Effects Controls. V tomto okně, jak jsme si řekli v minulém dílu, jsou již vloženy základní video efekty a nyní i námi přidaný efekt. Zobrazení nastavení u jednotlivých efektů se může velice lišit. U některých efektů je pouze název a tlačítko s ikonou „fx“ umožňující jen zapnutí nebo vypnutí efektu. Jiné efekty však mají mnoho hodnot, které ovlivňují jejich funkci a tak je dobré si většinu z efektů vyzkoušet a zjistit, co ta která hodnota vlastně ovlivňuje.

Klíčování efektů
Když už víme, jaké nám Premiere Pro CS6 nabízí efekty a jak je aplikovat na video, podíváme se, jak vybrané efekty klíčovat. Klíčování efektů vlastně znamená, že upravujeme efekt v průběhu času a zaznamenáváme tak různé hodnoty efektu v různém čase. Díky tomu můžeme docílit velice zajímavého výsledku.
Obrázek
Nejprve je určitě vhodné si klíčování vyzkoušet na základních efektech, jako je například pozice. Prvně si můžeme například „naklíčovat“ pohyb videa zleva doprava. V otevřeném okně pro nastavování efektů si klikneme na šipku u video efektu Motion pro jeho rozbalení a zaměříme se na parametr Pozice. Všimněte si, že u tohoto parametru je před názvem ikona stopek, která znázorňuje, že tento efekt můžeme klíčovat. Teď tedy začneme klíčovat pohyb videa. Na časové ose si najedeme na počátek vybraného videa. Pomocí parametru Pozice si posuneme video vlevo tak, aby bylo celé mimo obraz. Nyní klikneme na ikonku stopek u parametru Pozice a vytvoříme si tak klíčovací první bod. Na časové ose se posuneme do místa, kde chceme, aby bylo video celé v záběru a parametr Pozice nastavíme na počáteční hodnotu. Tentokrát už na ikonu stopek neklikejte, jinak se klíčování vypne a všechny klíčovací body se vymažou. Teď už se jen stačí posunout na časové ose na začátek efektu, spustit video a sledovat, jak se klíčování efektu podařilo. Pokud nejste spokojeni například s časováním, není problém tento efekt upravit. Na konci parametru Pozice jsou při klíčování tři ikony, šipka vlevo, kosočtverec a šipka vpravo. Tyto šipky slouží k pohybu mezi klíčovacími body, pokud tedy chcete parametr některého z bodů změnit, proklikejte se na vybraný bod a příslušný parametr upravte. Vedle těchto znaků je navíc jakási malá časová osa, na které je znázorněn vybraný klip a stejně tak i klíčovací body. Pokud tedy chcete efekt pohybu například zrychlit, stačí jen na této časové ose uchopit poslední klíčovací bod a přesunout ho blíže k prvnímu bodu. Tímto se zkrátí doba, během níž se video přesune a tím se efekt zrychlí.

Takto lze provádět klíčování mnoha efektů a vytvářet tak kreativní efekty. Je dobré vyzkoušet si klíčování u několika efektů, nejen u těch základních, a procvičit si tak různé dovednosti, například změnu barvy v průběhu videa.

Příští díl seriálu
V tomto článku jsme si tedy představili video efekty, které jsou k dispozici v Premiere Pro CS6. Vyzkoušeli jsme si práci s klíčováním těchto efektů a jejich využití. V příštím dílu se podíváme na pátou skupinu efektů, na video přechody a ukážeme si, jak se aplikují. Po aplikaci video přechodů se konečně dostaneme k audio efektům a audio přechodům a podíváme se, jak lze v Premiere Pro CS6 pracovat se zvukem.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html

Odpovědět