Red Giant VFX Suite

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Red Giant VFX Suite

Příspěvek od pixel »

VFX Suite obsahuje celkem devět plug-inů pro tvorbu kompozic a různých speciálních efektů v prostředí Adobe After Effects a Premiere Pro.
31. 7. 2019

Společnost Red Giant nabízí mnoho plug-inů, nástrojů a editačních modulů pro navrhování a realizaci nejrůznějších vizuálních efektů pro různé kompoziční editory a video editační aplikace. Nová sada VFX Suite pro Windows a macOS se skládá z devíti zbrusu nových, ale i již v praxi osvědčených plug-inů, jejichž schopnosti si podrobněji představíme. Všechny plug-iny lze zakoupit i samostatně a jsou určeny pro Adobe After Effects CC, čtyři z plug-inů lze navíc používat také v Adobe Premiere Pro CC.

Supercomp
Jeden z nejhodnotnějších plug-inů v sadě VFX Suite je určený ke skládání efektových kompozic z vrstev obsahujících mimo jiné různé atmosférické efekty, záření, fotorealistickou volumetrickou mlhu, světelné efekty, rozostření, zkreslení a řadu dalších efektů. Úkolem plug-inu Supercomp je zjednodušit návrh a realizaci specifických obrazových kompozic se zmíněnými video efekty, pro které si můžete vytvořit vlastní šablony. Výslednou vrstvenou kompozici lze dále kombinovat s nativními efektovými schopnostmi Adobe After Effects. Supercomp nabízí nejen částicové a speciální efekty, ale též různé funkce pro ladění barevného podání/korekce barev, podporu HDR, vše s relativně rychlou GPU akcelerací.
Obrázek
Obrázek

Primatte Keyer 6
Aktuální šestá verze špičkového klíčovacího nástroje pro modré či zelené pozadí funguje v After Effects i Premiere Pro a nabízí rychlé, a především automatizované klíčování především zeleného pozadí, bez kterého se již dávno neobejde žádné běžná efektová produkce. Jedná se o roky vývoje pilovaný a osvědčený plug-in s variabilním nastavením mnoha parametrů pro klíčování včetně různých doplňkových funkcí. Samozřejmostí v Primatte Keyer 6 je komplexní GPU akcelerace pro grafické karty VNIDIA a AMD, díky které lze generovat náhledy a finální scény až 3x rychleji v porovnání s předchozími verzemi plug-inu.

Primatte Keyer 6 má nové pracovní prostředí s velkou plochou pro náhled obrazu, ve kterém se interaktivně provádějí drobné maskovací korekce, potlačují chybné výběry pozadí (například u odlesků apod.), případně „ladí“ různé nežádoucí artefakty. Další funkce jsou vyhrazeny volbám pro maskování vlasových objektů, výsledkem je pak zpravidla určitý kompromis mezi prokreslením detailů a prolnutím.
Obrázek
Obrázek
Obrázek

King Pin Tracker
Planar tracking přímo v prostředí After Effects určitě nikoho nepřekvapí. Jedná se o neocenitelnou pomůcku například pro umísťování reklamních ploch, polepek a jiných dekorativních prvků na objekty. Tracker přitom sleduje pohyb mapované plochy na objektu, do které v každém snímku videa umístí požadovaný grafický prvek. King Pin Tracker není tak detailně propracovaný a neposkytuje tak dokonalé výsledky jako třeba špičkový planar tracker Mocha Pro, nicméně výsledky dosažené s pomocí King Pin Trackeru si troufám označit jako plně použitelné a adekvátní cenové kategorii plug-inu.
Obrázek
Obrázek

Spot Clone Tracker
Retušovací video plug-in pro automatizované odstraňování malých objektů ve scéně. Spot Clone Tracker funguje podobně jako Healing Brush v Photoshopu, s tím rozdílem, že mapuje a sleduje objekt ve videu a nahrazuje jeho plochu klonováním okolní plochy kolem objektu. Plug-in se využívá zejména pro retuše nežádoucích statických i pohyblivých či letících objektů v ploše obrazu – například pro odstranění od kamery vzdálených dopravních prostředků (auta, letadla, motorky, lodě apod.), postav, hmyzu, ptactva, malých nápisů, ale také třeba pro odstranění tetování, akné, pih či jiných podobných pleťových a obrazových vad.
Obrázek
Obrázek

Optical Glow
Nejznámější ukázkou fotorealistického záření (samostatně či kolem zvolených objektů) jsou určitě světelné meče, neony či efekty v kyberprostoru. Plug-in Optical Glow generuje záření v mnoha geometrických podobách s libovolným barevným podáním, živostí barev, rozměry záření a simulací organických efektů o pohyblivé grafiky, to vše s podporou HDR s 32bitovou hloubkou.
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Chromatic Displacement
Realistická simulace tzv. hranolového efektu, kdy se procházející světlo v prostoru rozptyluje do duhových barevných složek s nastavitelnou intenzitou barev, aberace, tónování, jemnosti a řady dalších parametrů. Vznikají tak působivé chromatické efekty, které často vídáme u sci-fi atp. filmů například v podobě nejrůznějších silových polí, zobrazení vlnících se energetických štítů, ale také třeba u efektu tříštícího se skla či destrukcích jiných sklovitých předmětů. Efekt chromatického rozptýlení lze v plug-inu vykreslit a renderovat s grafickou kartou, vizuální kontroly výsledků jsou tak mnohonásobně rychlejší.
Obrázek

Knoll Light Factory 3.1
Velmi známý plug-in na tvorbu světelných efektů je ve svém oboru jednou z legend s dlouho historií. Knoll Light Factory poskytuje fotorealistický výstup mnoha druhů světelných efektů a existuje i ve variantě pro grafické aplikace. Základem plug-inu je Lens Editor s 3D šablonami světelných odlesků ve formě spritů, se kterými lze rychle manipulovat v náhledu scény. V jednotlivých šablonách je obsaženo 200 variací lens flares efektů, všechny lze přitom upravit a doladit.

Aktuální verze Knoll Light Factory 3.1 přináší dokonalejší GPU akceleraci, podporu kreslené pohyblivé grafiky (například pro komiksy, hudební videa, reklamní spoty aj.), databázi oblíbených filmových lens flare efektů, možnost doplnění světla o textury (například prach, škrábance, bokeh efekt apod.) a možnost automatického zesvětlení či ztmavení daného efektu u okraje scény. Důležitou novinkou je též automatizace chování či vlastností světel, které mohou různé blikat, pulzovat, tvořit stroboskopický efekt aj.
Obrázek
Obrázek
Obrázek


Shadow
Nástroj pro rychlou tvorbu perspektivních stínů v prostředí After Effects umožňuje přidávat stín k objektům v popředí či pozadí do samostatné vrstvy s alfa kanálem, světelností, prolnutím a dalšími parametry. Stínům můžete mimo rozměry a pozice v prostoru nastavit také jemnost, barvu, fading, průhlednost, upravit gammut, případně ještě přidat šum a celý stín vhodně zdeformovat pro danou scénu, nebo s pomocí světla a stínu (jeho protažením a zmíněnou deformací) vytvořit iluzi objektu či postavy umístěné do popředí. Rozhraní plug-inu je opět poměrně jednoduché a vévodí mu velká náhled scény s postranním panelem s mnoha nastavitelnými parametry stínů. Samozřejmostí je opět využívání GPU a Motion blur filtr, s jehož pomocí lze aplikovat „věrohodnější“ stíny na objekty ve videu.
Obrázek
Obrázek

Reflection
Plug-in Reflection slouží k tvorbě odrazů objektů na lesklých plochách, které lze vhodně přizpůsobit parametrům filmové scény. Největší devizou plug-inu je pochopitelně automatické zpracování sledů snímků ve videu, ve kterém lze pohybovat libovolnými postavami a objekty opatřenými například zrcadlením obrazu na vodní hladině, ledu, skle či jiné v plug-inu definované odrazové ploše. Grafické rozhraní i nastavitelné parametry odrazů (fading, umístění odrazu, měřítko odrazu, gammut, světlost, jemnost, prolnutí apod.) jsou velmi podobné jako v plug-inu Shadow na tvorbu stínů, ostatně jde o velmi příbuznou efektovou činnost.
Obrázek
Obrázek

Závěr
Red Giant VFX Suite jsou solidně zpracované plug-iny na výrobu celé řady speciálních efektů s velmi dobrou výstupní kvalitou, které patří určitě mezi to lepší, co lze pro Adobe After Effects koupit, drobnou výhodou je i možnost používat některé z plug-inů v Adobe Premiere Pro. Pouze dva zmíněné podporované editory však mohou být pro někoho i nevýhodou, VFX Suite totiž aktuálně není k dispozici pro jiné video editory či kompoziční aplikace.

Netradičně ještě připomenu letní slevy, které Red Giant každoročně nabízí. Ušetřit lze opravdu hodně, stejně jako u zaváděcích cen novinky VFX Suite – běžná cena sady efektů je 999 USD, letní sleva je 40 %, tzn. balík lze koupit za 600 USD. Domnívám se totiž, že i přes nesporné kvality jednotlivých efektů si za tisíc dolarů či adekvátní částku v Kč + DPH VFX Suite asi pořídí málokdo, v akci je však cena sady výrazně příznivější.

Výrobce: Red Giant

Luboš Němec

Odpovědět