Adobe Premiere Pro CS6 - 9. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 9. díl

Příspěvek od pixel »

Přemapování času a tvorba náhledových souborů v Adobe Premiere Pro CS6.
3. 5. 2016

V minulém dílu jsme si probrali postupy při práci s grafickými soubory. Nejprve jsme si vytvořili jednoduchou fotografickou prezentaci a následně jsme se zaměřili na propojení programů Premiere Pro CS6 a Photoshop CS6. Ukázali jsme si tak výhody propojení programů od Adobe a možnosti jejich využití. V dnešním dílu se tedy zaměříme na klíčování času a celkově editaci časových efektů. Dále si ukážeme, jak vytvářet náhledové soubory a v závěru se podíváme na syntetické klipy, které Premiere Pro CS6 nabízí.

Editace rychlosti záběrů
Základní editaci rychlosti záběrů jsme řešili už v dřívějších dílech. Dnes se ale podíváme na další možnosti, které nám Premiere Pro CS6 nabízí a současně si i připomeneme jednoduché metody, abychom vytvořili ucelené cvičení zaměřené na časovou editaci v programu.

Úprava rychlosti přehrávání jednotlivých klipů může vést ke zvláštním efektům, většinou bychom ale měli o těchto záběrech vědět dopředu, už ve fázi natáčení. Při natáčení záběrů, které následně bude v postprodukci čekat časová editace, je v některých případech nutné změnit parametry natáčení oproti standardu, proto bychom tyto záběry měli předem vést v patrnosti. Proč tomu tak je a o jaké parametry se jedná, to si vysvětlíme později. Další problém navíc nastává v okamžiku, kdy postprodukčně upravíme rychlost přehrávání klipu. Jeho zvuková složka se pak totiž dá jen zřídkakdy využít. Pokud tedy máme záběry určené k časové editaci připraveny na časové ose, můžeme začít.

ObrázekSpeed/Duration
Nejdříve tedy zvolíme nejjednodušší formu editace rychlosti přehrávání. Na klip na časové ose klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost Speed/Duration. V nově otevřeném dialogovém okně máme možnost video zrychlit nebo zpomalit pomocí dvou parametrů. Pokud chceme upravit rychlost přehrávání procentuálně vůči původní rychlosti, upravíme parametr Speed na jinou hodnotu. Nyní si zvolíme dvě stě procent a potvrdíme. Rychlost přehrávání klipu se zdvojnásobila a jeho trvání se tak zkrátilo na polovinu. Pokud u videa máte audio složku, můžete při přehrávání slyšet, jak je audio zrychleno a zdeformováno. Tento efekt však nemůžeme klíčovat, proto slouží vzhledem ke své jednoduchosti spíše k základní úpravě. Pokud potřebujete video zrychlit na určitou dobu trvání a bylo by složité zjišťovat, o kolik procent je nutné ho zrychlit, využijte parametr Duration, u kterého zvolíte požadovanou délku klipu a po potvrzení se upraví přesná doba trvání klipu. Při opětovném otevření dialogového okna se procentuální zrychlení samo zobrazí. Když se nyní podíváte na otevřené dialogové okno Speed/Duration pod prvními dvěma parametry, které jsme si nyní ukázali, uvidíte, že jsou zde ještě další zaškrtávací možnosti. Pokud zaškrtneme první možnost Reverse Speed, bude se vybraný klip přehrávat opačně. Jedná se o zvláštní efekt, který zvukovou složku velice znehodnotí, ale někdy to může být například i záměr. Další možnosti slouží spíše pro opravu a korekci klipů, u kterých jsme dříve upravili jejich původní rychlost. Například možnost Maintain Audio Pitch se snaží rekonstruovat zvukovou složku klipu, která byla deformována při editaci doby trvání. Je pravda, že při drobné úpravě času tato možnost audio zdařile opraví a navrátí ho téměř do původní kvality. Při větším rozsahu editace, kdy rychlost přehrávání klipu například zpomalíme na polovinu, už audio stopu samozřejmě nezachrání ani tato možnost, ale někdy se jedná o užitečnou volbu. Je dobré si tuto možnost vyzkoušet. Zpomalte si klip například na sedmdesát procent originální rychlosti a aplikujte Maintain Audio Pitch - při přehrávání uslyšíte značný rozdíl.

Rate Stretch Tool
Jako další možnost při editaci rychlosti přehrávání na časové ose využijeme nástroj Rate Stretch Tool. Jak už jistě víte, tento nástroj se nachází jako pátý v pořadí na nástrojové liště. S tímto nástrojem v podstatě vytváříme stejný efekt, jako při využití Speed/Duration. Hlavní výhoda nástroje Rate Stretch Tool spočívá v jeho jednoduchosti. Pokud chcete zrychlit nebo zpomalit záběr a nevíte, o kolik procent nebo na jakou dobu trvání, pouze víte, že máte místo mezi dvěma klipy a třetí klip potřebujete vložit mezi ně, stačí s tímto nástrojem pouze uchopit konec klipu a tažením upravit jeho délku. Rychlost klipu se pak automaticky upraví tak, aby délka jeho trvání odpovídala vašim požadavkům. Tento postup je velice jednoduchý, ale nese s sebou některá úskalí, stejně jako možnost Speed/Duration. S tímto nástrojem tedy také nemůžeme úpravu času klíčovat a audio složka se opět znehodnotí.
Obrázek
Použití nástroje Rate Stretch Tool na časové ose.

Pro lepší představu o zrychlování a zpomalování přehrávání si vyzkoušejte nejdříve zrychlení klipu na dvojnásobek. Díky tomu uvidíte, že Premiere Pro vlastně při zrychlování videa nepřehrává všechny snímky, ale jen některé. Při dvojnásobném zrychlení vždy každý druhý snímek nezobrazí a tím vlastně docílí zrychlení přehrávání a zkrácení doby trvání klipu na polovinu. Pokud však klip zpomalíme na polovinu, provede Premiere Pro opačný proces. Pro dosažení dvojnásobné délky trvání klipu program přehraje každý snímek dvakrát, což si můžete ověřit v případě, kdy zastavíte přehrávání a budete přehrávat klip po snímcích. Zjistíte, že je každý snímek ve videu opravdu dvakrát a každý pohyb se projeví vždy až po dvou snímcích. To je důvod, proč se tímto způsobem upravené video nepřehrává plynule a zasekává se. Při použití tohoto postupu se u záběru v podstatě sníží snímkovací frekvence na polovinu. Pokud máme záběr natočený ve standardní rychlosti dvacet pět snímků za vteřinu, pak při zpomalení na polovinu se video zobrazuje pouze v rychlosti dvanáct a půl snímků za vteřinu a to je hodnota, která nedokáže zajistit plynulé přehrávání. Jak už jsem tedy psal, je zapotřebí o záběrech určených ke zpomalování vědět předem a zvolit jinou rychlost natáčení. Pokud tedy víme, že budeme zpomalovat záběr na polovinu, nastavíme při natáčení na kameře rychlost snímání padesát snímků za vteřinu místo dvaceti pěti. Při postprodukci tak můžeme nastavit rychlost na polovinu a díky vysoké zdrojové snímkovací frekvenci budeme stále mít plynulý zpomalený záběr, který můžeme do výsledného videa zakomponovat. Pokud tedy budeme chtít do videa vkládat zpomalené záběry, musíme si při nahrávání trochu více pohrát s nastavením kamery, především s volbou rychlosti snímání. Výsledné video ale bude vypadat profesionálněji.

Time Remapping
Od tématu rychlosti snímání se tak dostáváme k dalšímu efektu, který řeší problematiku změny rychlosti videa. Jedná se o efekt Time Remapping. Nenachází se v efektovém panelu ve složce s efekty, ale je přímo vložen v každém klipu, který se umístí na časovou osu. Po výběru klipu si tedy otevřete okno na úpravu efektů, které se nachází v levém horním rohu jako druhá záložka. Posledním přednastaveným efektem ve skupině video efektů je právě Time Remapping. Tento efekt také upravuje rychlost přehrávání, jeho hlavní výhoda však spočívá v možnosti klíčování tohoto efektu. Pro jeho otestování si tedy vezměte vybraný záběr a otevřete okno pro ovládání efektů. Pro aplikování tohoto efektu si vybereme místo v záběru a vytvoříme si klíčový snímek v místě, kde chceme, aby došlo ke změně rychlosti přehrávání. Dále se na časové ose posuneme do okamžiku, do kterého bude změna rychlosti trvat a znovu vytvoříme klíčový snímek. Pokud by náhodou někdo zapomněl, jak vytvořit klíčový snímek, stačí kliknout na ikonku ve tvaru kosočtverce, která se nachází na konci řádku u zvoleného efektu a na časovou osu se umístí označení pro klíčový snímek. Na rozdíl od ostatních efektů je u používání Time Remappingu výhodnější pracovat s efektem přímo na časové ose. Za tímto účelem je vhodné poněkud si časovou osu upravit, abychom měli lepší přehled. Aktivní efekt, který momentálně ovládá klip na časové ose, změníme na Time Remapping, dále Speed a začneme upravovat rychlost přehrávání pomocí tažení žluté čáry mezi klíčovými snímky. Jak si můžete všimnout, ve vyhrazeném prostoru, který nám ohraničují klíčové snímky, se hodnota rychlosti přehrávání mění a klip podle potřeby upravuje svoji délku trvání. Rychlost přehrávání se tedy mění pouze ve vyhrazeném úseku a tak je možné videa zpomalovat a zrychlovat několikrát v rámci jednoho klipu. Time Remapping ani nezdeformuje zvukovou složku, to však není tím, že by dokázal nějakým kouzlem zvukovou část zpomalit nebo zrychlit bez deformace. Zvuková složka totiž při použití tohoto efektu není nijak měněna, proto se začne časově rozcházet s video složkou a i když není zdeformována, téměř se nedá použít.
Obrázek
Obrázek
Klíčování rychlosti přehrávání pomocí efektu Time Remapping.

Další velikou výhodou mimo klíčování je i možnost plynulého přechodu při zpomalování nebo zrychlování. Zpočátku, když pouze zvolíme klíčové snímky, je přechod ostrý a ke změně rychlosti přehrávání tak dojde skokově. Pokud se ale zadíváte na značky označující klíčové snímky detailněji, uvidíte rozdíl v zobrazení. V tomto případě je totiž značka klíčovacího bodu rozdělena na dvě části a po uchopení a tažení jedné z nich se začne určovat rozmezí plynulého přechodu. V prostoru, který označuje jedna klíčovací značka, se tedy změna rychlosti přehrávání projevuje postupně a nedochází tak ke skokové změně. Efekt Time Remapping také umožňuje přehrávání pozpátku. Pro dosažení obráceného přehrávání stačí, když na klip umístíme klíčovací snímek a při zmáčknuté klávese [Ctrl] uchopíme značku klíčovacího snímku a tažením vyznačíme oblast. Jakmile označíme vyžadovaný úsek klipu, zobrazí se na časové ose u této oblasti šipky doleva, které znázorňují zpětné přehrávání v určené oblasti. Rychlost zpětně přehrávaného videa samozřejmě můžeme měnit stejně, jako u klasicky přehrávané části a stejně tak lze i upravovat tyto přechody.
Obrázek
Úprava přechodu při změně rychlosti přehrávání s efektem Time Remapping.

Náhledové soubory
S tím, jak se projekt v Premiere Pro rozrůstá a vkládá se do něj více efektů a úprav, dochází k problému s přehráváním. V závislosti na výkonu vašeho počítače dříve nebo později zjistíte, že se videa přestávají přehrávat v reálném čase a více úseků se začíná přehrávat trhaně. Je to zapříčiněno převážně efekty, které jsou aplikovány na záběrech a Premiere Pro je nedokáže v reálném čase přehrávat a současně aplikovat. Tento problém má hned několik řešení. Když pomineme možnost zvýšení výkonu počítače, pak můžeme například snížit rozlišení přehrávaného náhledu. Úprava rozlišení v přehrávacím okně se provádí, jak jistě už víte, v pravém spodním rohu přehrávacího okna, kde si můžete vybrat plné či poloviční rozlišení nebo několik dalších možností. Pro méně výkonné počítače je někdy potřeba mít toto rozlišení sníženo neustále.

Další a velice využívanou záležitostí při problémech s přehráváním videa na časové ose v reálném čase je využití průběžného Renderu. Jak si jistě pamatujete, barevná čára v horní části časové osy znázorňuje, jestli zvládne program Premiere Pro přehrávat videa v reálném čase. Pokud je barva zelená, nebude problém videa v reálném čase přehrát. Pokud se zobrazuje žlutá barva, pak si Premiere Pro „myslí“, že bude s největší pravděpodobností možné videa přehrát v reálném čase. Pokud se však barva změní na červenou, bude se pravděpodobně video trhat a přehrávání nebude plynulé. Pro docílení plynulého přehrávání si tedy vložené efekty a všechny úpravy přerenderujeme a Premiere Pro tak nebude mít problém s přehráváním. Funkci renderu najdeme v nabídce Sequence pod volbou Render Effects in Work Area, klávesová zkratka pro tuto funkci je [Enter]. Po spuštění renderu se zobrazí informační okno, které ukazuje počet snímků, které se budou počítat, aktuální procenta postupu a přibližnou dobu trvání renderu. Po dokončení můžeme vidět zelenou indikaci nad časovou osou, což značí, že videa se už budou přehrávat plynule v reálném čase. Nevýhoda tohoto postupu se objeví v okamžiku, kdy změníme nějaký z parametrů dříve renderovaného videa, pak se proces musí opakovat znovu.
Obrázek
Aplikace průběžného renderu pro docílení přehrávání v reálném čase.

Syntetické klipy
Posledním tématem, na které se v dnešním článku podíváme, jsou Syntetické klipy. Pokud si pod tímto pojmem nedokážete nic představit, nevadí, pokusím se vám nastínit, o co se jedná. Všechny Syntetické klipy si postupně probereme a ukážeme si, jak s nimi pracovat. Jedná se v podstatě o předpřipravené klipy, které mají specifické možnosti a parametry. Tyto klipy jsou dostupné přímo v programu Premiere Pro CS6, stačí si je pouze přidat do projektového okna, nastavit parametry a můžeme je vkládat na časovou osu. Nejdříve se tedy podíváme, kde tyto Syntetické klipy získáme. V projektovém okně klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost New Item, nebo si tuto nabídku vyvoláme kliknutím na ikonku New Item, která se nachází ve spodním pravém rohu projektového okna. V této nabídce máme deset položek. Některé jsme už používali dříve, ale většinu z nich si představíme teprve nyní. První položku Semence už určitě všichni znáte, dále jsme už dříve pracovali se čtvrtou položkou Title. Ostatní položky jsme ale doposud neřešili a zaměříme se na ně tedy příště.
Obrázek
Syntetické klipy, které obsahuje Premiere Pro CS6.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme se zaměřili převážně na práci s efekty ovlivňujícími rychlost a dobu trvání klipů. Připomněli jsme si základní efekty určené k úpravě rychlosti a také jsme pracovali s nástrojem Rate Strech Tool. Následně jsme se zaměřili na velice využívaný efekt pro editaci rychlosti přehrávání Time Remapping. Současně jsme si řekli i něco o průběžném Renderu a na závěr jsme otevřeli nové téma, Syntetické klipy. V příštím dílu se tak zaměříme na představení a využití Syntetických klipů. Současně si ukážeme, jak vhodně využívat značek na časové ose a otevřeme i další téma a to Multikamerový střih.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html
8. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t366.html

Odpovědět