Adobe Premiere Pro CS6 - 8. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 8. díl

Příspěvek od pixel »

Práce s obrázky a propojení Adobe Photoshopu CS6 a Adobe Premiere Pro CS6.
6. 4. 2016

Celý sedmý díl jsme věnovali práci s titulky v programu Adobe Premiere Pro CS6. Ukázali jsme si, jak vytvářet statické i animované titulky a vysvětlili jsme si, jak pracovat s titulkovým oknem a využít většinu jeho možností. Po přečtení minulého dílu byste tak měli být schopni bez problémů vytvořit různé titulky, které můžete editovat dle svých představ. Díky završení tématu titulků se tak můžeme dnes zaměřit na další téma a tím je vkládání a práce s obrázky. Po probrání základních věcí v této oblasti si dále ukážeme, jak využívat propojení mezi střihovým programem Premiere Pro CS6 a grafickým programem Photoshop CS6.

Vkládání statických obrázků
Při práci se střihem videa se můžeme dostat do fáze, kdy budeme importovat a pracovat nejen s video a audio soubory, ale také s obrázky. S těmi můžeme v Premiere Pro CS6 pracovat stejně jako s videem. Díky tomu si můžeme například vložit několik fotografií do většího projektu a tím obrázky využít jen jako rozšiřující element v celkovém videu, nebo si můžeme například vytvořit fotografickou prezentaci. Je pravda, že existují i jednodušší programy na tvorbu fotografických prezentací, ale pro pokročilejší uživatele střihového programu Premiere Pro CS6 je tvorba takové prezentace velice jednoduchá a navíc zde máme mnoho možností, jak prezentaci vylepšit. Podíváme se tedy, jak takovou fotografickou prezentaci vytvořit a jaké jsou možnosti při její tvorbě.

Začněme s importem fotografií. Při importu si můžeme opět vybrat z několika možností, které nám Premiere Pro CS6 nabízí. Klikneme například pravým tlačítkem myši do projektového okna a zvolíme možnost Import. V novém okně si najdeme hledanou fotografii nebo přímo celou složku s fotografiemi a potvrdíme. Pokud chcete importovat celou složku, musíte po označení složky zvolit možnost Import Folder. V projektovém okně se zobrazí přímo vložená složka, kterou si můžete dvojklikem rozbalit a jejíž obsah lze případně měnit přidáním či ubráním fotografií. Pokud byste v projektu už měli vloženy nějaké samostatné fotografie, není problém si v projektovém okně vytvořit novou složku a tyto fotografie do ní přesunout. Nyní uchopte celou složku nebo jednotlivé fotografie a přesuňte je z projektového okna na časovou osu. Fotografie se automaticky seřadí za sebou na časové ose a můžeme je začít editovat. Pokud budeme chtít klasickou fotografickou prezentaci bez větších efektů, stačí mezi každou fotografii vložit video přechod, z těch používanějších například Dip to Black nebo Cross Dissolve. Pod fotografie na časovou osu vložíme nějaký hudební podkres a výsledné video si můžeme ihned přehrát. Jedná se ale o trochu složitější metodu a navíc jste si v průběhu určitě všimli několika komplikací, které jste buď neřešili, nebo jste se jimi pravděpodobně zabývali zbytečně zdlouhavě.

Podívejme se na první problém, který pravděpodobně nastane. Po vložení fotografií na časovou osu si určitě všimnete, že v přehrávacím okně nevidíte celou fotografii. Jedná se o zcela logický problém, protože pokud máte nastaveno rozlišení sekvence Full HD, to znamená 1920 x 1080, budou vložené fotografie určitě ve větším rozlišení. Některé fotografie pořízené profesionálním fotoaparátem mohou mít dvakrát až třikrát větší rozlišení, než je výše zmíněné. Tento rozdíl v rozlišení lze vyřešit dvěma způsoby. První možností je v panelu Effect Controls změnit velikost vybrané fotografie pomocí parametru Scale a přizpůsobit ji tak velikosti videa. Díky tomuto parametru a parametrům Position můžeme fotografii upravit tak, jak potřebujeme. Možné je například udělat z fotografie určitý výřez nebo vytvořit i animaci při přehrávání fotografie díky klíčování těchto parametrů. Tento postup je velice variabilní a umožňuje mnoho možností a způsobů, jak vložené fotografie upravit. V případě, kdy máte mnoho fotografií a nechcete u nich vytvářet složitější animace, můžete zvolit druhý způsob. Stačí si označit všechny fotografie na časové ose, které chcete přizpůsobit a kliknout na jednu z nich pravým tlačítkem myši. Z nabídky zvolíte možnost Scale to Frame Size a všechny vybrané fotografie se automaticky přizpůsobí tak, aby se celé vešly do rozlišení videa. Pokud se však jedná o originální fotografie přímo z fotoaparátu bez předešlých úprav, budete mít pravděpodobně po stranách fotografií černé okraje. Tento jev se projeví vzhledem k rozdílnému poměru stran fotografie a video sekvence. Jistě víte, že u rozlišení Full HD, které je zvoleno ve video sekvenci, je poměr stran 16:9, ovšem například u digitálních zrcadlových fotoaparátů je poměr stran 3:2. Pokud byste tedy chtěli tuto metodu využívat u velkého množství fotografií, je dobré fotografie před importem nejdříve upravit tak, aby měly poměr stran stejný jako video sekvence, do které se budou vkládat.
Obrázek
Použití Scale to Frame Size na statický obrázek.

Pokud už tedy máme fotografie přizpůsobené rozlišení používanému v sekvenci, pojďme se podívat na délku nebo spíše dobu zobrazení jednotlivých fotografií. Čas, který je každé importované fotografii věnován na časové ose, je určen přednastavením od výrobců Adobe Premiere Pro CS6. Toto nastavení najdeme v nabídce Edit - Preferences - General a zde je položka pro nastavení délky zobrazení vloženého statického obrázku. Hodnota je zapsána ve framech a počáteční hodnota je 125 framů, tedy při standardním videu pět vteřin. Pokud tedy chceme, aby se importované fotografie automaticky vkládaly na časovou osu s jinou délkou zobrazení, stačí tuto hodnotu přepsat. Tato změna se už ovšem nijak neprojeví u fotografií, které už máme importovány. Pokud tedy chceme změnit čas u všech vložených fotografií, můžeme po změně defaultní hodnoty importovaných obrázků všechny fotografie z projektu odebrat a znovu importovat. To je ale složitá cesta, kterou lze využít pouze v případě, že už jsme fotky nějak složitě neupravovali, jinak by to byla zbytečná práce. Nebo můžeme fotografie vložené na časovou osu upravit přímo. Změnu délky zobrazení tedy provedeme tak, že si označíme všechny fotografie, které chceme upravit a klikneme na ně pravým tlačítkem myši. Z nabídky vybereme možnost Speed/Duration, kde si můžeme nastavit přesnou dobu zobrazení pro všechny vybrané fotografie. Co je ale důležité, při této hromadnější úpravě je nutné zaškrtnout možnost Ripple Edit, aby po zkrácení všech fotografií nevznikala nikde nežádoucí mezera. Pokud se tato možnost nezaškrtne, budete se následně jen složitě zbavovat mezer mezi velkým množstvím obrázků.
Obrázek
Nabídka pro nastavení defaultní délky zobrazení importovaného statického obrázku.
Obrázek
Využití efektu Speed/Duration.

Nyní už tedy máme fotografie vložené, zkrácené a upravené. Pokud si teď fotografickou prezentaci přehrajete, zjistíte, že obrázky už jsou sice celé vidět, dokonce mají i vhodnou délku, přesto naší prezentaci stále něco chybí. Pro tyto účely je určitě vhodné použít video přechody, které fotografickou prezentaci oživí. Opět záleží na tom, jestli budete aplikovat video přechod pouze na několik obrázků, nebo zda se bude jednat o velké množství. V případě několika málo fotek není problém vložit mezi dva obrázky video přechod tak, jak jsme si to popisovali v předešlých dílech, kdy jsme používali video přechody na jednotlivá videa. Pokud bychom však chtěli aplikovat jeden vybraný video přechod na mnoho obrázků vložených na časové ose, je zde jedna snadná možnost. Stačí si pouze označit na časové ose obrázky, mezi které chceme aplikovat video přechod a v horní nabídce Sequence zvolit možnost Apply Default Transition to Selection. Po zvolení této možnosti se mezi všechny označené obrázky vloží výchozí video přechod, který je označen žlutě a lze ho bez větších potíží změnit. Stačí, když v nabídce video přechodů kliknete na vybraný přechod pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost Set Selected as to Default Transition. Tímto si tedy vybereme jiný video přechod a ten posléze aplikujeme jako výchozí.

Tímto jsme si tedy ukázali, jak vytvořit jednoduchou fotografickou prezentaci. Samozřejmě není na škodu do této prezentace přidat například titulky nebo vybranou hudbu, složitější efekty a další možnosti, které jsme už probírali v minulých dílech. Obrazovou prezentaci už tedy máme za sebou, nyní se pojďme podívat na to, jak Premiere Pro CS6 spolupracuje s programem na úpravu grafiky Photoshop CS6 a jaké jsou výhody propojení těchto dvou programů.

Propojení s Photoshopem
Pojďme si tedy říci, jak lze využít propojení výše zmiňovaných dvou programů od firmy Adobe. Nejdříve si připravíme grafický podklad ve Photoshopu CS6. Připravený podklad importujeme do Premiere Pro CS6 a to tak, že importujeme přímo celý uložený Photoshop formát. Jakmile vybereme uložený soubor z Photoshopu, Premiere Pro se nás zeptá, jakým stylem chceme soubor importovat. Jedná se o čtyři možnosti, jak bude Premiere Pro přistupovat k jednotlivým vrstvám, ze kterých je složen soubor uložený ve Photoshopu.
Obrázek
Dialogové okno pro výběr jedné ze čtyř variant importu PSD souboru.

Pokud zvolíme možnost Merged All Layers, všechny vrstvy souboru z Photoshopu se spojí do jedné a budeme tedy pracovat jen s jedním souborem v projektovém okně i na časové ose. Tato možnost je vhodná pro ulehčení práce a větší přehlednost na časové ose, nenabízí však tolik volnosti v editaci.

Druhá z možností je Merged Layers, po jejímž zvolení se navíc zpřístupní výběr jednotlivých vrstev a lze si tak vybrat, které vrstvy se mají sloučit. Vybrané vrstvy se tedy sloučí do jedné stejně jako v případě předchozí volby, nevybrané vrstvy se ovšem neimportují a tak bude soubor vložen bez těchto vrstev.

Třetí možností je Individual Layers. Zde si vybereme, které vrstvy chceme importovat a vybrané vrstvy se importují samostatně do jedné složky. Takto provedený import má výhodu v tom, že můžeme pracovat s každou vrstvou samostatně a tak můžeme provádět například pokročilejší metody klíčování u každé vrstvy zvlášť. Nevýhodou je skutečnost, že jednotlivé vrstvy se po přetažení na časovou osu pouze seřadí za sebe a pro získání původního obrazu tak musíte jednotlivé vrstvy seřadit pod sebe podle originálu.

Poslední čtvrtou možností je Sequence. Po zvolení této metody si opět vybereme vrstvy, které chceme importovat a volbu potvrdíme. V projektovém okně se jako u předešlé varianty vytvoří složka a v ní jednotlivé vrstvy. Navíc se v této složce vytvoří i Sequence, která obsahuje všechny importované vrstvy, jež jsou navíc seřazeny nad sebou podle originálního souboru z Photoshopu. Díky této možnosti si tedy můžeme otevřít novou sekvenci a editovat jen ji.

Nyní, když jsme vybrali jednu z možností a dokončili import Photoshop souboru, můžeme s tímto souborem začít pracovat ve střižně. Zvolili jsme možnost importu po vrstvách, takže v projektovém okně máme celou složku. Tato metoda je lepší, hlavně když potřebujeme klíčovat a upravovat jednotlivé vrstvy samostatně. Na časovou osu si tedy z projektového okna přesuneme celou složku s uloženým Photoshop souborem. Jak můžete vidět, jednotlivé vrstvy se vloží do jedné vrstvy za sebe a pro stejné zobrazení jako u zdrojové grafiky je tak potřeba seřadit je pod sebe do jednotlivých video vrstev.
Obrázek
Jednotlivé vrstvy souboru PSD vložené na časové ose.

Hlavní kouzlo propojení produktů od Adobe si ukážeme nyní. Na časové ose máme grafický materiál a při střihu a finalizaci videa si například všimneme, že je některý údaj špatný. Díky propojení programů nemusíme zdrojový materiál nijak složitě editovat, následně exportovat a znovu importovat. Stačí pouze otevřít zdroj, což můžeme udělat i přímo z projektového okna Premiere Pro CS6, kliknout na zdrojový soubor pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Edit Original. Tato funkce nám automaticky zapne Photoshop, který máme nainstalován a otevře i náš grafický podklad. To ale ještě není to nejlepší. Pokud v programu Photoshop upravíme náš zdrojový soubor, projeví se změna i v otevřeném projektu v Premiere Pro. Není potřeba Photoshop soubor exportovat, stačí ho pouze uložit a všechny změny se zobrazí ve střižně. Díky tomu tedy můžeme neustále editovat a upravovat zdrojové materiály podle potřeby, a to velice efektivně a jednoduše. Pro ověření si tedy změníme nějakou část našeho grafického podkladu v programu Photoshop a uvidíme, jak se tato změna projeví ve střižně.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme se věnovali převážně práci s grafickými soubory. Nejprve jsme si vytvořili jednoduchou fotografickou prezentaci a následně jsme se zaměřili na propojení programů Premiere Pro CS6 a Photoshop CS6. Ukázali jsme si, jaké jsou výhody propojení programů od Adobe a jak této skutečnosti můžeme využít. V příštím dílu se zaměříme na časovou editaci video souborů a ukážeme si, jak můžeme klíčovat časové efekty a dosáhnout tak velice zajímavých výsledků. Po probrání časových efektů budeme řešit i problém s přehráváním videí na časové ose a vysvětlíme si, jak docílit plynulého přehrávání. Nakonec se zaměříme na syntetické klipy.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html

Odpovědět