Adobe Premiere Pro CS6 - 7. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 7. díl

Příspěvek od pixel »

Tvorba a editace titulků v programu Adobe Premiere Pro CS6.
24. 3. 2016

V šestém dílu jsme se zaměřili především na editaci audio souborů. Ukázali jsme si, jak pracovat s audio efekty a audio přechody. Pracovali jsme s Audio Mixerem, který umožňuje velice různorodou práci s audio soubory a dokonce jsme i zmínili program Adobe Audition, který je stvořen pro pokročilou editaci audio souborů. Na konci minulého dílu naší série jsme nakousli další kapitolu a to tvorbu a editaci titulků v programu Premiere Pro CS6. V tomto tématu budeme pokračovat v dnešním dílu. Postupně si projdeme tvorbu a editaci titulků od vytvoření až po náročnější editace a efekty, které program Premiere Pro CS6 umožňuje.

Tvorba titulků
Když už tedy máme sestříháno video a upravenou i audio složku našeho videa, můžeme se pustit do další části a to titulkování. Jak si jistě většina z vás pamatuje, v minulém dílu jsme si řekli, jak vytvořit titulky v pracovní sekvenci. Nebudeme si tedy opakovat všechny postupy tvorby, ale použijeme ty častější. Pro vytvoření titulků si tedy klikneme pravým tlačítkem myši do projektového okna a z nabídky vybereme New Item a Title. Popřípadě lze zvolit ještě jeden rychlý postup a to kliknutí na ikonu New Item na spodní liště projektového okna, kde zvolíte stejně jako u předchozího postupu Title. Následně se nám zobrazí okno s nastavením nových titulků. Rozlišení, rychlost snímků a poměr stran se přednastaví podle sekvence, ve které titulky vytváříme. Tyto parametry tak většinou necháme stejné a změníme pouze název vytvořených titulků.

Po potvrzení těchto parametrů se nám automaticky otevře okno pro úpravu titulků. Nejdříve si popíšeme rozložení tohoto okna a následně si ukážeme, jak s tímto prostředím pracovat. Prostředí pro editaci titulků je rozděleno do tří hlavních sloupců. Nejdominantnější je určitě prostřední sloupec, který obsahuje zobrazující část, ve které probíhá samotná tvorba titulků. Tato obrazovka je určena pro vkládání titulků a jejich editaci. Současně však jako podklad ukazuje obraz z aktuálního místa na časové ose, kde pracujeme. Pokud zde tedy máme jiný záběr nežli ten, do kterého chceme titulky umístit, je vhodné se na časové ose přesunout na požadovaný záběr. Nejde o to, že by se nám titulky přímo vkládaly do záběru, na který se díváme, ale je lepší vytvářet je na záběru, pro který jsou určeny. Pokud tak například chceme vytvořit standardní závěrečné titulky na konci videa, je vhodné si najet na časové ose až do míst, kde není video a kde nás tak při tvorbě titulků nebude rušit různorodé prostředí. Současně jsou v tomto okně zobrazeny i bezpečné zóny, přes které by naše titulky neměly přesáhnout, nechceme-li se dostat do situace, kdy by se titulky ocitly příliš u kraje nebo bychom dokonce při exportu do jiného poměru stran přišli o jejich část.

Pod tímto hlavním oknem se nachází záložka s přednastavenými styly písmen. V základu je zde přibližně devadesát přednastavených stylů. Tyto styly můžeme samozřejmě doplňovat o další, které si na internetu seženeme, nebo o svoje vlastní, které si vytvoříme. Vkládání a editace stylů se provádí kliknutím na ikonku v levém horním rohu záložky se styly. Tuto nabídku lze také vyvolat pomocí pravého tlačítka myši. Po kliknutí se nám zobrazí několik možností pro úpravu záložky se styly. V této nabídce můžeme vytvářet nové styly, kopírovat je, mazat i přejmenovávat. Současně můžeme tyto úpravy provádět pro více stylů a vkládat tak například celé knihovny stylů. V neposlední řadě se zde může měnit velikost ikon, které jednotlivé styly zobrazují. Pokud zvolíte možnost „nový styl“, zeptá se vás program na jeho jméno a po potvrzení se vytvoří nový styl se všemi parametry, tak jak jsou aktuálně nastaveny. V horní části prostředního sloupce se nachází základní editační lišta, která svým vzhledem připomíná lištu v textovém editoru. Je zde výběr z mnoha fontů, dále výběr z jeho variant, možnost psát tučně, kurzívou nebo s podtržením, zvolit velikost textu, odsazení a zarovnání. Na začátku této lišty se nacházejí ještě ikony pro vytvoření nového titulku ze stávajícího, ikona pro vytvoření animovaných titulků (k té se ale dostaneme až později), ikona Templates a poslední v liště se nachází ikona pro zobrazení pozadí. Touto ikonou lze zobrazovat a zprůhledňovat pozadí, které se nachází na vybraném místě časové osy. Při zobrazeném pozadí můžeme pomocí tažení časového kódu posouvat jezdce na časové ose a měnit tak jednoduše obraz, který se objevuje pod vytvářeným titulkem.
Obrázek
Rozložení titulkového okna.

Druhý sloupec titulkového okna, který se nachází na levé straně, je rozdělen na dvě poloviny. První, horní polovina obsahuje důležité ikony pro tvorbu titulků. Pojďme si popsat jejich funkce. Jako první shora je zde nám už dobře známý nástroj Selection Tool. Stejně jako při práci na časové ose zastává i zde funkce pro uchopení, přetažení, označení a další práci s objekty v titulkové oblasti. Druhý je nástroj Rotation Tool určený k rotování objektu, tento nástroj lze ale nahradit i předešlým nástrojem Selection. Následuje šest nástrojů pro psaní textu. První a nejpoužívanější je nástroj Type Tool, kterým vytvoříte místo, kde můžete psát text. Tento nástroj se nachází i na další pozici, pouze s modifikací pro psaní textu ve vertikálním směru. Dále jsou tu dva podobné nástroje, které vytvářejí oblasti pro psaní textu a také se podle toho jmenují - Area Type Tool a Vertical Area Type Tool. Poslední dvojice nástrojů je Path Type Tool a Vertical Path Type Tool. Tyto dva nástroje umožňují psát text podle vytvořené křivky. Díky tomu můžeme vytvořit zajímavě zakřivený text, který navíc můžeme editovat mnoha dalšími parametry a docílit tak originálních titulků. Další skupina tentokrát čtyř nástrojů slouží k práci s body a křivkami a k jejich následné editaci. Nástroj Pen Tool už také známe z práce na časové ose. Tento nástroj se chová podobně, taktéž se s ním vytvářejí body, v titulkovém editoru lze ale s jeho pomocí vytvářet i křivky a upravovat je pomocí jejich bodů. Ostatní nástroje v podsekci Pen Tool jsou spíše jen modifikacemi hlavního nástroje, které lze samozřejmě nahradit nástrojem Pen Tool a stiskem kláves [Alt], [Ctrl] nebo [Shift].

Dále se dostáváme ke speciální sekci nástrojů, která obsahuje nástroje na tvorbu objektů. Adobe zde nabízí hned několik předpřipravených objektů jako čtverec, kruh či obdélník, ale i jednodušší, jako je úsečka. Jak s těmito objekty pracovat a k čemu se vlastně při titulkování dají použít si ukážeme později. Jako poslední se v této části titulkového okna nachází malé náhledové okénko, které ukazuje, jak vypadá námi aktuálně vybraný titulkový styl. Ve spodní polovině levého sloupce se nacházejí ikony pro různé typy zarovnání a uspořádání. Velká část z nich ale není tak často používána. Pro standardní práci jsou nejdůležitější dvě ikony a to pro zarovnání na střed obrazovky ve vertikální ose a v horizontální ose. Tato funkce je dobrá, pokud chceme mít například sloupec titulků zarovnaný na střed obrazovky.

Nyní se dostáváme k poslednímu sloupci a tím je pravý sloupec s parametry titulků nebo jiných vybraných objektů. Pokud máte označeny například titulky, zobrazí se vám veliké množství parametrů, které lze nastavovat a tím upravovat styl titulků podle potřeby. Můžete si všimnout určité podoby těchto parametrů. Podobně přece vypadá efektové okno při práci na časové ose, tedy minimálně první část, kde můžeme najít parametry jako je průhlednost, pozice v osách X a Y, šířka, výška a rotace. Dále se už okno s parametry pro titulky liší, především také podle toho, co máme aktuálně označeno v titulkovém okně. Protože je zde opravdu mnoho parametrů a jejich představování by zabralo mnoho stran textu, ukážeme si raději na praktickém přikladu, jak titulky editovat a při té příležitosti i jak pracovat s parametry titulků.

Editace titulků
Pojďme si tedy ukázat na praktickém příkladu, jak pracovat s titulkovým editorem. Nejprve si pomocí nástroje Type Tool vytvoříme místo pro titulky a napíšeme nějaký text. Na horní liště si zvolíme font a jeho další vlastnosti tak, aby nám písmo vyhovovalo. Pomocí nástroje Selection Tool si titulkovou oblast uzpůsobíme podle titulků a zarovnání, nebo si text tažením umístíme na námi zvolené místo.
Obrázek
Špatně zvolená barva pozadí titulků.

Jak můžete vidět na příkladu, je nutné zvolit správné umístění, protože při umístění textu s podobnou barevností jako má pozadí nebude text čitelný. Je několik možností, jak tento problém napravit. První varianta je text přesunout do míst, kde je pozadí s odlišnou barevností. Tento krok ale není vždy možný. Pojďme si tedy ukázat dvě možnosti, jak titulek upravit. Jako první je zde možnost přidat pod text stín. Provedeme to tak, že u vybraného textu zaškrtneme políčko Shadow v pravém sloupci titulkového okna, načež se nám okamžitě vytvoří přednastavený stín. Hned pod zaškrtávacím políčkem máme několik parametrů, které budou tento stín ovlivňovat. Nejprve si zvolíme barvu stínu, většinou je používán klasický černý stín. Dále upravíme hodnotu průsvitnosti, úhel, ve kterém se stín za textem nachází, jeho vzdálenost od textu, velikost stínu a nakonec i úroveň rozostření.
Obrázek
Použití stínu pod textem titulku.

Díky stínu je text lépe čitelný, což byl hlavní účel této úpravy. To byla tedy první možnost, nyní se podíváme na druhou možnost, jak odsadit text od podobně barevného pozadí. Využijeme k tomu jeden z objektů. Vezmeme si tedy například čtvrtý objekt, který připomíná válec. Objekt umístíme tak, že při stisknutém tlačítku někde na titulkové obrazovce táhneme s myší a tím si určíme velikost a rozměr objektu. Pokud bychom chtěli zachovávat proporcionálně správný objekt, stačí při tažení držet klávesu [Shift] a objekt se zvětšuje proporcionálně správně. Vytvořený objekt si tedy umístíme do místa, kde máme usazen text. Nyní můžeme upravovat různé parametry vloženého objektu tak, aby nám vytvořil podklad pod textem a barevně odsadil text od pozadí, jako je tomu například na obrázku.
Obrázek
Použití objektu pod textem titulku.

Barevného efektu, který je na obrázku, můžeme docílit změnou typu výplně z jednotné na čtyřbarevný přechod. Po kliknutí na jednotlivé čtverečky pak můžeme změnit barvu. Pokud už jste s titulkem spokojeni, stačí pouze titulkové okno zavřít kliknutím na křížek a titulek se automaticky zobrazí v projektovém okně. Takto vytvořený titulek si umístíme na časovou osu do místa, kde chceme, aby se zobrazil a jednoduchým tažením upravíme jeho délku. Tento titulek si samozřejmě můžeme například animovat tak, aby přijel z jedné strany a zase odjel pryč, nebo aby se zobrazil z ničeho. Animování jsme se ale věnovali už dříve, takže se tím nyní nebudeme zatěžovat. Pojďme si teď ukázat, jak vytvořit závěrečné rolovací titulky.
Obrázek
Vložení titulku na časovou osu.

Závěrečné titulky
Vytvoření závěrečných titulků je zpočátku stejné jako u statických. Jednou z několika metod tedy vytvoříme titulky, které si pojmenujeme například „závěrečné titulky“. V titulkovém okně si pomocí nástroje Type Tool vytvoříme prostor pro text a napíšeme nebo vložíme potřebný text, který si následně upravíme, vycentrujeme a zarovnáme na střed podle potřeby. Pokud máte názvy pozic a jména příliš blízko u sebe, nemusíte je odsazovat nijak složitě, stačí pomocí parametru Leading v horní liště upravit všechna odsazení najednou. Nyní statické titulky přepneme na titulky animované, v našem případě rolovací. Toto nastavení se provádí ikonou Roll/Crawl Options, která je hned druhá zleva v horní liště titulkového okna.
Obrázek
Použití parametru leading.
Obrázek
Nastavení rolovacích titulků.

V novém dialogovém okně změníme nastavení ze Still na Roll a ve spodní části si zaškrtneme možnosti, aby titulky začínaly mimo obrazovku a končily opět mimo. Tímto jsme si titulky změnili na rolovací a stačí dialogové okno už jen potvrdit tlačítkem OK. Titulkové okno zavřeme a v projektovém okně se nám opět zobrazí nové titulky. Můžete si všimnout, že se změnila i ikonka titulků, protože se už nejedná o statický titulek, ale o animovaný. Tyto titulky si umístíme na časovou osu podle potřeby a přehrajeme. Pokud by se nám titulky přehrávaly příliš rychle nebo naopak pomalu, můžeme jejich rychlost změnit pouhým tažením videa. Jedná se opravdu o video, pro které platí všechny možnosti práce s videem v Premiere Pro CS6. Můžeme si tak například vyzkoušet, jak vytvořit titulky, které známe z filmu Hvězdné války. Na vložené titulkové video si aplikujeme efekt ze složky Perspective a to Basic 3D. V efektovém okně si najdeme aplikovaný efekt Basic 3D a pomocí parametrů Tilt a Distance to Image upravíme zobrazení tak, abychom docílili požadovaného efektu. Po přehrání videa uvidíte, že titulky budou vypadat, jako by letěly prostorem a vzdalovaly se od monitoru dále.
Obrázek
Obrázek
Závěrečné titulky s použitím efektu Basic 3D.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme tedy probrali kompletní práci s titulky v programu Premiere Pro CS6. Představili jsme si celé titulkové okno a ukázali jsme si tvorbu nejen statických titulků, ale současně i animovaných rolovacích titulků. V příštím dílu se zaměříme na vkládání obrázků a objektů do Premiere Pro CS6. Současně si ukážeme i možnosti propojení s dalším programem od firmy Adobe. Zaměříme se na výhody, jaké nám toto propojení přináší a řekneme si, jak nám tato skutečnost může usnadnit práci.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-1-dil-t329.html
2. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-2-dil-t334.html
3. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-3-dil-t338.html
4. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-4-dil-t344.html
5. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-5-dil-t352.html
6. díl - navody/adobe-premiere-pro-cs6-6-dil-t357.html

Odpovědět