Adobe Premiere Pro CS6 - 6. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 6. díl

Příspěvek od pixel »

Pokročilá editace zvuku a práce s titulky v programu Adobe Premiere Pro CS6.
8. 3. 2016

V pátém dílu jsme si představili video přechody, které nabízí program Premiere Pro CS6 a také způsob práce s těmito přechody. V závěru minulého dílu jsme pak začali pracovat s audio soubory. Řekli jsme si, jak na základní práci s audiem a dnes v tomto tématu budeme pokračovat. Po probrání zvukové editace v Premiere Pro CS6 se zaměříme na tvorbu titulků.

Editace audio souborů
Jak jsem již zmínil, hlavní náplní dnešního článku bude editace zvukových souborů a celková editace audia v Premiere Pro CS6. Program sice není určen primárně k úpravě zvukových souborů, ale vzhledem k tomu, že zvuk k videu neodmyslitelně patří, „základní“ editační audio prvky v Premiere Pro CS6 najdeme. Začněme tedy s vložením zvukového souboru na časovou osu. Pokud vkládáme například nějaký hudební podkres a chceme ho tak vložit pod hlavní zvukovou stopu s komentářem, musíme ho umístit do některé z nižších audio stop. Vybraná audio stopa musí mít shodný audio formát, pokud ale v naší časové ose takováto audio stopa není, zvukový soubor se automaticky vloží do nové audio stopy vespod, která si vytvoří správné parametry dle vkládaného audia. V případě, že budeme mít několik nevyužitých audio stop a vše začne být nepřehledné, můžeme nevyužívané audio stopy vymazat, tak jako je tomu u video stop. Stačí kliknout pravým tlačítkem na audio stopy, vybrat z nabídky Delete Track a v novém okně zvolit vymazání všech nevyužívaných audio nebo video stop. Pro práci s audio stopou je určitě lepší zvětšit si ji tak, aby byl vidět celý průběh daného zvuku. Pokud máte audio stopu, se kterou chcete pracovat, srolovanou a nevidíte tak průběh zvukové stopy, můžete si ji podobně jako video stopu rozbalit pomocí malé šipky na začátku časové osy. Pokud je audio stopa pro editaci i tak příliš malá, můžete si ji samozřejmě uchopením za kraj a tažením zvětšit, tak jako všechny ostatní stopy. Díky tomuto zvětšení uvidíte zobrazený zvukový průběh, podle kterého se můžete orientovat a upravovat jeho vlastnosti.
Obrázek
Klíčování a efekty
Jak u videa, tak i u audia je možné editovat vybraný efekt přímo na časové ose nebo v efektovém okně. Primární audio efekt, který je nastaven, je Volume Level neboli úroveň hlasitosti. Díky tomuto efektu si tak můžete pomocí klíčování vytvářet základní úpravy audio stopy. Aktivujte nástroj Pen Tool, jehož zkratka je, jak už jistě víte, [P]. Teď řekněme, že chceme upravit audio stopu, která obsahuje hudební podkres pro mluvené slovo. Tuto audio stopu upravíme tak, aby hudba hrála jen v hluchých místech a při komentáři se ztišila. Tohoto efektu docílíme právě díky klíčování hlasitosti pomocí nástroje Pen Tool. Vložená hudební stopa je v základu s originální hlasitostí. Pro vytvoření námi chtěného efektu si tak najedeme na místo, kde začíná v hlavní stopě komentář, u kterého se musí hudba zeslabit. S nástrojem Pen Tool klikneme na žlutou linku, která znázorňuje úroveň zvoleného efektu, v našem případě úroveň hlasitosti a ve zvoleném časovém místě tak vytvoříme klíčovací bod. Nyní klikneme do místa, kde chceme, aby už byla hudba zeslabená, tedy o kousek dále na časové ose a vytvoříme další klíčovací bod. Druhý klíčovací bod uchopíme a tažením nastavíme požadovanou úroveň, na kterou se má snížit hlasitost hudby. Úroveň hlasitosti se zobrazuje v decibelech, tažením si tedy zvolíme úroveň a výsledek si můžeme hned ověřit poslechnutím. Pokud je zesílení malé a hudba tak příliš přehlušuje mluvený komentář, nebo naopak není slyšet, můžeme úroveň kdykoli změnit přetažením klíčového bodu. Tato možnost klíčování hlasitosti samozřejmě není jediná. Pokud máme označený upravovaný audio soubor na časové ose, otevřením efektového okna v levé horní části obrazovky se nám klíčování úrovně zvuku také zobrazí. V tomto okně můžeme samozřejmě upravovat klíčovací body opět tažením nebo vepsáním přesné úrovně zesílení. V tomto okně můžeme jednotlivé klíčovací body přidávat i ubírat a provádět jejich kompletní editaci, tak jako v případě videa. Takto můžeme pokračovat i na dalších místech audio stopy a kompletně si tak naklíčovat celý klip. Klíčovací body můžeme samozřejmě přesunovat nejen nahoru a dolů pro úpravu jejich úrovně, ale i do stran a změnit tak dobu, kdy se zvuk zeslabuje nebo zesiluje. Mimo této úpravy můžeme například i změnit styl průběhu mezi dvěma klíčovacími body a to tak, že klikneme na požadovaný bod pravým tlačítkem a lineární průběh změníme například na křivkový průběh, který nám pozmění styl zesílení.
Obrázek
Klíčování efektu na časové ose.

Takto samozřejmě můžeme klíčovat i jiné efekty nežli pouze úroveň hlasitosti. V základu je v každém vloženém audio souboru efekt pro úroveň hlasitosti a pro korekci hlasitosti na jednotlivých kanálech. K těmto audio efektům můžeme přidávat další efekty z nabídky, která je v Premiere Pro CS6 poměrně široká. Další audio efekty nalezneme po rozkliknutí složky Audio Effects, která je jako první v efektovém okně, jež se v základním rozvržení nachází v levé spodní části pracovního prostředí. Audio efekty přidáváme stejně jako video efekty a to dvojklikem nebo přetažením na vybraný klip. Po přidání se audio efekt ihned zobrazí v efektovém okně, kde můžeme upravovat jeho parametry. Ve složce s audio efekty naleznete mnoho efektů, které při úpravě audia určitě využijete. Stejně jako v případě video efektů nebudu popisovat všechny efekty, nejlepší bude, když si je všechny sami vyzkoušíte. Premiere Pro CS6 obsahuje několik efektů, které slouží jako pásmová propust a lze tak nastavit, které frekvence se mají přehrávat. Dále obsahuje audio efekty na zvýraznění některých úrovní. Pokud například máte pouze mono nahrávku, ale chcete, aby se přehrávala ve stereu v obou kanálech, můžete použít efekty Fill Left a Fill Right, čímž zduplikujete jeden kanál do druhého. Jako další zde najdete i efekt pro vytvoření ozvěny, klasický equalizer, kterým můžete upravovat jednotlivé frekvence, efekty na ovládání jednotlivých kanálů a mnoho dalších užitečných audio efektů.

Audio Mixer
Dalším velice důležitým ovládacím prvkem pro editaci audia v Premiere Pro CS6 je Audio Mixer. Toto ovládací okno se nachází v levé horní části jako další záložka za Effect Controls. Hned v horní liště si všimněte, že u názvu Audio Mixer je za dvojtečkou napsáno, která sekvence je momentálně aktivní a kterou z nich tak nyní Audio Mixer ovlivňuje. Podle vybrané sekvence se také lehce mění vzhled a funkčnost mixeru. Záleží totiž na tom, zdali máte audio master vaší sekvence stereo, mono nebo v prostorovém zvuku 5.1. Toto nastavení jsme řešili v minulém dílu při výkladu o základech audio úprav, tedy jen v krátkosti. Audio master se nastavuje při vytváření nové sekvence. V třetí záložce Track okna pro vytváření sekvence si můžeme zvolit audio master, se kterým chceme pracovat. Ovšem pozor, toto nastavení je trvalé a později se nedá měnit, pouze při vytváření nové sekvence.
Obrázek
Nyní tedy k ovládání Audio Mixeru. Audio Mixer obsahuje jednotlivé ovládací sloupce, pro každou zvukovou stopu jeden. Můžeme tak pomocí jezdce nebo úpravou hodnoty měnit hlasitost celé audio stopy najednou nehledě na to, kolik obsahuje audio klipů nebo jak jsou hlasité. Mimo jednotlivých stop můžeme ovládat i celkovou úroveň hlasitosti pomocí master jezdce. V horní části je ovládání kanálů, díky kterému můžeme upravovat jejich vyvážení. Toto však platí pro sekvenci, která je stereo, v případě sekvence, v níž je master audio nastaveno v prostorovém zvuku, je na stejném místě editační okénko, ve kterém můžeme upravovat umístění v prostoru stereo nebo mono nahrávek. To znamená, že pokud vložíme audio nahrávku ve stereo nebo mono formátu, můžeme tak určit, ze kterého reproduktoru se bude zvuk přehrávat. Pokud však vložíme přímo prostorový 5.1 zvuk, okénko pro editaci umístění se nezobrazí, protože u prostorové nahrávky je umístění zadáno už od pořízení.
Obrázek
Obrázek
Porovnání Audio Mixeru stereo a 5.1.

Další důležité prvky v Audio Mixeru jsou tři ikony umístěné nad jezdcem úrovně zesílení. První ikona označená písmenem „M“ slouží k vypnutí zvuku v příslušné stopě. Jedná se vlastně o stejnou funkci, kterou má ikonka reproduktoru na začátku každé audio stopy na počátku časové osy. Druhá ikonka slouží k vypnutí neboli zeslabení všech ostatních audio stop a umožní tak přehrávat pouze jednu vybranou audio stopu. Ikonka reproduktoru umístěná na začátku časové osy je ovšem nadřazena těmto ikonám a pokud tak budete mít ztlumený zvuk audio stopy pomocí ikony reproduktoru, nebudou mít tyto dvě ikonky v Audio Mixeru na přehrávání zvuku žádný vliv. Třetí ikona s označením „R“ slouží k přímému nahrávání audio nahrávky do Premiere Pro CS6. Záznam zvuku přímo do projektu je velice zajímavá funkce. V podstatě můžete nahrávat například váš komentář pomocí mikrofonu přímo do rozpracovaného projektu. Stačí, když kliknete na třetí ikonku s písmenem „R“, ta zčervená a naznačí, že je nahrávání možné. V horní části Audio Mixeru se zobrazí rolovací nabídka, kde si můžeme vybrat vstupní zařízení, které budeme používat k záznamu zvuku do Premiere Pro CS6. Může nastat situace, že se tato nabídka nezobrazí, protože Premiere Pro při kliknutí na ikonku „R“ nahlásí, že nemá žádné vstupní zařízení. V takovémto případě se musíte podívat do nastavení Audio Hardware, které naleznete v Preferences. Zde si můžete vybrat vaši zvukovou kartu, pokud už ji nevybral program sám a tlačítkem ASIO Settings se dostanete do nabídky, kde si můžete nepřiřazené vstupní nebo výstupní zařízení zapnout a přiřadit ho tak do Premiere Pro. Nyní se už přiřazené vstupní zařízení po stisku ikonky „R“ samo vybere a můžeme tak pokračovat v dalších krocích. Je důležité zkontrolovat si, jestli nahrávání zapínáme ve správné audio stopě. Do zvolené stopy se bude nahrávka přímo vkládat, proto je tento výběr důležitý. K určení začátku času, do kterého se začne záznam vkládat, slouží posuvník na časové ose, od něhož bude nahrávka započata. Když už tedy máme zvolenou audio stopu a čas na časové ose, kde se začne nahrávka ukládat, můžeme začít se záznamem. Po vybrání vstupního zařízení tedy zmáčkneme červené tlačítko Record ve spodní části Audio Mixeru a v okamžiku, kdy stiskneme tlačítko Play, které se nachází vlevo, se rozjede nahrávání. Po stisknutí tlačítka Stop se na časové ose zobrazí celý nahraný audio záznam. Současně se vloží i jako soubor do projektového okna a můžeme s ním pracovat jako s každým jiným audio souborem.
Obrázek
Obrázek
Záznam pomocí tlačítka Record v Audio Mixeru.

Poslední a určitě důležitá část Audio Mixeru se nachází v jeho horním levém rohu. Jedná se o rolovací nabídku, která je určena k užívání audio efektů na celou časovou osu. Tato nabídka je srolovaná v malé šipce, která se rozbalí po rozkliknutí a zobrazí sloupce určené k vkládání efektů, jež se aplikují na celou stopu, do níž byly efekty vloženy. Do této nabídky se vkládají stejné efekty, jež se nacházejí v efektovém okně, přičemž efekty lze vrstvit za sebou a vytvářet tak jejich různé vlastní kombinace. Po vložení těchto efektů se editace parametrů provádí v malém okénku v této efektové části Audio Mixeru. V případě, že se jedná o složitější audio efekt s rozsáhlým nastavením, se po dvojkliku přímo na vložený efekt zobrazí v samostatném okně celé nastavovací okno pro kompletní editaci vybraného efektu. Premiere Pro CS6 tak díky Audio Mixeru nabízí mnoho možností, jak zpracovávat a upravovat audio složku u střihových videí. Samozřejmě se ale nejedná o program určený převážně na práci se zvukem, ale o střihový program. Pokud byste však stejně chtěli pracovat s audio soubory do větší hloubky, je zde další možnost a to ve formě aplikace Audition CS6, což je program od firmy Adobe, který je dodáván v kompletním balíku a je určen přímo na úpravu audio souborů. Díky propojení programů od Adobe je navíc možné v nabídce Edit zvolit možnost Edit in Adobe Audition a zde máme na výběr, jestli chceme editovat jeden vybraný klip, nebo celou sekvenci. Po tomto zadání se automaticky otevře Audition CS6 a v něm můžeme upravovat vybranou zvukovou stopu podle potřeby.
Obrázek
Efektová část Audio Mixeru.

ObrázekPráce s titulky
Nedílnou součástí každého videa jsou i titulky. Pod pojmem titulky si jistě většina z vás hned představí nekonečný seznam aktérů, který roluje na konci každého filmu. Tento druh titulků je jistě nejčastější, takže je důležité umět je vytvořit. Mimo to je ale řada dalších možností, jak mohou titulky v našem videu vypadat a jakou mohou hrát roli. Nyní, když už víme, jak sestříhat video a zároveň jak pracovat s jeho audio částí, se přesuneme k titulkování a přiblížíme si veškeré funkce, které Premiere Pro CS6 v této oblasti nabízí.

Nejdříve si řekneme, jak takové titulky vytvořit. Stejně jako velkou část jiných operací je i vytvoření titulků v Premiere Pro CS6 možné provést hned několika způsoby. První možností je zvolit nabídku File, New a vybrat možnost Title. Další způsob nabízí přímo volba Title, kde vybereme New Title a možnost Default Still - další možnosti z této nabídky si probereme později. Dále můžeme v projektovém okně kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost New Item a dále Title. Tuto nabídku můžeme vyvolat i pomocí kliknutí na ikonu New Item na spodní hraně Projektového okna. V neposlední řadě je zde i možnost použít klávesovou zkratku [Ctrl] + [T] pro ty, kteří raději používají klávesnici. Po zvolení jedné z možností se nás Premiere Pro zeptá na parametry vytvořených titulků. Ve většině případů je v tomto okně důležité jen přepsat název, ostatní parametry se totiž kopírují podle sekvence, ve které pracujeme a tak tyto parametry jako je rozlišení, poměr stran a počet fps neměníme. Po potvrzení této nabídky se nám otevře nový panel pro práci s titulky. Jeho popis a vysvětlení práce s titulky si už ale necháme na příští díl.

Příští díl seriálu
V tomto článku jsme tedy převážně pracovali s audio částí videa a popsali jsme si možnosti, které nám v této oblasti Premiere Pro CS6 nabízí. Vysvětlili jsme si práci s audio efekty i jejich určitá úskalí. Velkou část jsme věnovali Audio Mixeru jakožto stěžejnímu nástroji na úpravu audio stop, který se v Premiere Pro CS6 nachází. Nastínili jsme si i propojení s Adobe Audition, programem určeným k náročným úpravám audio částí videa. Na konci jsme se dostali i k tvorbě titulků. V příštím dílu budeme dále pracovat právě s titulky a ukážeme si, jak lze v Premiere Pro CS6 jednoduše vytvořit různé typy titulků a jak je implementovat do našeho videa.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html

Odpovědět