Adobe Premiere Pro CS6 - 5. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 5. díl

Příspěvek od pixel »

Práce s video přechody a základní editace zvuku v programu Adobe Premiere Pro CS6.
22. 2. 2016

Ve čtvrtém dílu jsme si představili efekty, které nabízí program Premiere Pro CS6 a způsob práce s těmito efekty. V dnešním dílu se podíváme na efekty, které slouží k tvorbě přechodů a poté se budeme věnovat možnostem práce se zvukem.

Video přechody
Nyní se tedy zaměříme na poslední složku, která je na pátém místě v efektovém okně. Jedná se o složku s názvem Video Transitions. V této složce naleznete všechny vytvořené přechody, které jsou v Premiere Pro CS6 přednastaveny. Pro ty, kdo nevědí, co to vlastně je video přechod: jedná se o efekt doprovázející přechod jednoho záběru ve druhý, resp. o styl, jakým proběhne střih při změně záběrů. Dalo by se říci, že máme dva způsoby, jak přejít z jednoho záběru na druhý. Prvním a určitě i nejpoužívanějším způsobem je takzvaný ostrý střih. V tomto případě tedy není použit žádný video přechod a mezi navazujícími záběry je pouze „ostrá“ dělicí linie vymezující konec jednoho a začátek druhého záběru. Pro docílení tohoto typu přechodu, který se velice často používá, tedy nemusíme vkládat žádný přechodový efekt. Teď si asi řeknete, proč byste tedy měli používat nějaké speciální video přechody, když se bez nich ve většině případů obejdete? Jde o to, že video přechody slouží k umocnění nějaké myšlenky nebo pocitu, který chcete při výrobě videa předat divákům. Můžete tak udělat scénu napínavější nebo naopak humornější jen díky použití různých video přechodů. Nyní se tedy podíváme na typy video přechodů, které nám Premiere Pro CS6 nabízí.
Obrázek
Po rozkliknutí složky s video přechody se rozbalí celkem deset složek, ve kterých jsou jednotlivé video přechody rozdělené do skupin. S video přechody se pracuje podobně jako s video efekty, to znamená, že i v tomto případě si můžete vytvářet vybrané složky a upravovat je podle své potřeby. Jestliže jsem u video efektů říkal, že jich je v Premiere Pro CS6 velké množství a že po určité praxi budete využívat stejně jen několik vybraných, u video přechodů to platí dvojnásob. Popravdě je dobré, že Premiere Pro CS6 má tolik možností pro kreativní vyjádření, ale pokud budete chtít vyrábět profesionálně vyhlížející videa, nakonec budete stejně využívat jen několik vybraných video přechodů a k ostatním se už nejspíš nevrátíte. Rozhodně ale není špatné vědět, jaké video přechody máme k dispozici, a mít přehled o možnostech Premiere Pro CS6 v této oblasti. Pojďme si tedy probrat typy video přechodů.

První složka podle abecedního řazení je složka s názvem 3D Motion. Jak už je z názvu patrné, jedná se o video přechody, kdy se video otáčí na falešném 3D objektu. Můžeme tady najít například video přechod s názvem Cube Spin, při kterém jsou jednotlivé záběry jakoby připevněny na stranách krychle a ta se při přechodu otáčí. Jsou zde ale i zvláštnější video přechody, jako například efekt navozující pocit zavírání dveří, protočení klipu a další.
Obrázek
Druhá složka se jmenuje Dissolve. Troufám si říci, že se jedná o nejpoužívanější typy video přechodů. Tato skupina přechodů navozuje efekt prolínání a je jen na vás, jestli si vyberete prolnutí přes měnící se průhlednost, nebo určitou barvu. Z této skupiny je asi nejpoužívanější video přechod Cross Dissolve. Jedná se o prolnutí prvního záběru do druhého pomocí plynulého snižování a zvyšování průhlednosti. Tento video přechod je současně nastaven jako defaultní, což lze poznat podle orámování jeho ikony. V této složce jsou i další velice důležité video přechody a to Dip to Black a Dip to White. Jedná se o přechody, které využívají černou nebo bílou barvu, přes níž dochází k přechodu na další záběr. Jde o velice často využívaný přechod při takzvané „stmívačce“.
Obrázek
Obrázek
Třetí složka s video přechody má název Iris a obsahuje přechody, které napodobují zaclonění a odclonění obrazu. V počátcích kinematografie byl velice oblíbený přechod podobný Iris Round.

Následuje nejmenší skupina video přechodů s názvem Map, kde můžeme najít pouze dva efekty, které nám umožňují přechod pomocí barevných kanálů, nebo Luminenci.

Další složka by mohla spadat do první skupiny 3D Motion, ale vzhledem k rozšířenosti a využitelnosti má tento typ efektů svoji vlastní skupinu. Jedná se o skupinu video přechodů s názvem Page Peel. Tyto přechody imitují otáčení stránky a to v mnoha směrech. Navíc lze tyto video efekty ve značné míře upravovat a docílit tak vlastního stylu otáčení stránek.

Následuje složka video přechodů s názvem Slide. V této skupině se nacházejí nejrůznější transformace simulující výměnu jednoho obrazu za druhý, jako je například video přechod Push, kdy následující klip odsouvá ze scény klip předcházející, nebo Swap, který klipy prohodí, jako bychom přesunuli jeden list papíru před druhý.

V pořadí už sedmá složka s video přechody nese název Special Effects. Tato složka obsahuje pouze tři video přechody a jedná se o opravdu speciální efekty, které alespoň dle mých zkušeností nemají takřka žádné využití. Tím ovšem není řečeno, že nemohou najít své uplatnění.

Osmá složka s video přechody se jmenuje Strech. Jedná se o skupinu video přechodů, které deformují obraz tím, že jej určitým způsobem roztáhnou nebo stlačí.

Dostáváme se k předposlední, velice rozsáhlé skupině video přechodů s názvem Wipe. V této skupině najdeme velké množství dalších video přechodů, které se příliš nehodí do klasického filmu nebo reklamy, ale jsou vhodné pro střih sportovních utkání. Tyto video přechody určitým stylem odmazávají původní záběr a nahrazují ho následujícím. Využívají přitom například roletový či radiální styl a mnoho dalších způsobů.

Nyní jsme se dostali k poslední složce s video přechody, která nese název Zoom. Název této skupiny mluví za vše - jedná se o přechody, kdy prolnutí mezi předchozím a následujícím klipem proběhne pomocí zoomu do obrazu. Jen je potřeba tento přechod využívat s rozumem, při delší době jeho trvání totiž digitální zoom najede až příliš znatelně do obrazu a odhalí nízkou kvalitu přiblíženého obrazu.

Použití video přechodů
Tímto jsme si tedy představili všechny typy video přechodů, které nám Premiere Pro CS6 nabízí v základní nabídce a nyní se podíváme, jak tyto přechody používat.

Aplikace video přechodů je velice podobná jako v případě aplikování video efektů. Stačí pouze vybraný video přechod uchopit myší a přetáhnout ho na požadované místo na časové ose. Tady však pozor, přechod neaplikujeme na jeden klip, ale samozřejmě na místo, kde se nám dva záběry dotýkají a umísťujeme jej na oba klipy současně. Pokud požadovaný přechod umístíme, můžeme ho nadále editovat a to v okně s názvem Effects Controls. Po rozkliknutí okna pro úpravu efektů musíme kliknout přímo na vložený přechod a následně se nám zobrazí v okně pro kontrolu efektů. Na tomto místě můžeme editovat délku přechodu a jeho parametry.

Pokud budete poprvé zkoušet umístit video přechod na rozhraní dvou klipů, dříve nebo později narazíte na problém, kdy nebude možné umístit video přechod přímo na rozhraní dvou klipů, ale budete ho moci umístit pouze na jeden klip. Jenže video přechod musíte vždy umisťovat na rozhraní dvou klipů, pokud tedy neděláte finální zatmívačku pomocí Dip to Black. Jak tedy postupovat ve chvíli, kdy nemůžete přechod umístit na rozhraní dvou klipů? Nejdříve si vysvětlíme, proč takováto situace nastává. Pokud si vedle sebe umístíte dva neupravené záběry a rozhodnete se na ně použít například přechod Cross Dissolve, nastane problém. Jde o to, že v takovém případě Premiere Pro nemá před začátkem druhého a za koncem prvního klipu žádný materiál, který by mohla použít k prolnutí. Pro použití video přechodu je potřeba, aby pro celou délku jeho trvání byly pod přechodem části obou klipů. Jedině za těchto podmínek může video přechod fungovat správně. Jak tedy postupovat, aby tento problém nenastal, případně jak ho řešit?

Pokud se tomuto problému chceme vyhnout, stačí, když si před použitím video přechodu zkrátíme oba klipy tak, aby po aplikaci přechodu byly u obou klipů přesahy, které se mohou použít. Stačí si tedy klipy trimovat na požadovanou délku dle záběru a problému se vyhneme. Tento krok s klipy ve většině případů stejně provádíme, takže by to neměl být velký problém. Premiere Pro si ale umí poradit i v situaci, kdy prostě žádné přesahy u klipů nemáte a video přechod přesto chcete použít. V takovémto případě umístěte vybraný video přechod na jeden z klipů. Klikněte na daný video přechod na časové ose a otevřete si jeho nastavení v okně pro kontrolu efektů. Všimněte si, že na pravé straně tohoto okna, kde je zobrazena malá časová osa, na které jsme v minulém dílu prováděli klíčování, se nyní zobrazuje začátek a konec dvou klipů a mezi nimi je zvolený video přechod. Tento přechod můžeme myší uchopit a přesunout ho tak, aby nám zasahoval jak do prvního, tak i do druhého klipu. Díky tomu jsme posunuli video přechod na rozmezí dvou klipů, když nám to předtím Premiere Pro nechtěla umožnit. Tento krok má však jeden háček. Všimněte si, že na jedné části video přechodu, který jsme přesunuli, je označena jeho výplň. Pokud si detailně prohlédnete chování přechodu, nejspíše zjistíte, co se stalo. Jde o to, že Premiere Pro neměla kde získat materiál pro přechod, protože klip nebyl dříve zkrácen a i přesto jsme video přechod na toto rozhraní přesunuli. Premiere Pro si s tím poradila tak, že potřebné místo vyplnila jedním framem, který zduplikovala na potřebnou délku video přechodu. Pokud je přechod rychlý, s největší pravděpodobností si tohoto „zmraženého“ framu nikdo nevšimne, pokud by však měl přechod delší trvání, byla by tato metoda pravděpodobně příliš znatelná. Záleží jen na požadované úrovni výstupu.

Teď už tedy umíme vkládat video přechody a provádět jejich základní úpravy. Nyní by bylo vhodné, tak jak jsem psal minule u video efektů, probrat se všemi video přechody a otestovat si, jak se který z nich chová a jaké má využití. Je tedy pravda, že časem budete používat jen několik důležitých video přechodů, není však na škodu znát i ty méně potřebné. Ještě jsem nezmínil dvě důležité věci, které se týkají video přechodů. Za prvé, pokud budete chtít vložený video přechod z časové osy odebrat, stačí na něj kliknout a klávesou [Delete] ho odstraníte. Druhá věc, pokud byste chtěli vložit video přechod na rozhraní více klipů, lze vybraný přechod vložit hromadně. Stačí si označit vybrané klipy, najet myší do horní nabídky Sequence a zvolit možnost Apply Default Transitions to Selections. Díky tomuto příkazu se aplikuje defaultní video přechod mezi vybrané klipy. Jak jsem již zmiňoval, defaultní video přechod je označen žlutým podbarvením ikony u daného přechodu. V základním nastavení by to měl být přechod Cross Dissolve. Pokud byste si však chtěli zvolit jiný defaultní video přechod, stačí v nabídce přechodů kliknout na jakýkoli z nich pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Set Selected as Default Transition. Téma video přechodů máme vyčerpáno, pojďme se tedy podívat na další téma a tím je základní práce se zvukem.
Obrázek
Obrázek
Základní editace zvuku
Zatím jsme pracovali pouze s obrazovou částí, ale i zvuk je velice důležitý a tak se na jeho editaci pojďme zaměřit. Nejdříve je důležité zvolit si typ výstupního parametru zvuku. Tento parametr si volíme hned na začátku při výběru nastavení sekvence. Pokud si otevřete okno s nastavením nové sekvence, překlikněte horní záložku na třetí s názvem Tracks, kde si můžeme zvolit počet a nastavení jednotlivých tracků. Důležitý je ale parametr Master, který určuje výstupní formát zvuku. Zde si tedy zvolíme, jestli chceme výstupní formát mono, stereo nebo prostorový zvuk.

Po nastavení výstupního formátu můžeme přejít ke vkládání zvukového souboru. Vložení audio souboru můžeme provést pomocí přetažení myší z projektového okna, anebo si můžeme dvojklikem audio soubor otevřít ve zdrojovém okně a z něho dále přejít na časovou osu. Ve zdrojovém okně si můžeme audio soubor zároveň přehrát nebo i jen označit určitý výběr stejnou metodou, jako u video souborů. Na časové ose můžeme audio stopu povolit nebo zakázat pomocí ikonky reproduktoru, podobně jako je tomu s ikonkou oka u video souborů. Práce s audio efekty je stejná jako práce s video efekty. Po kliknutí na audio soubor a otevření okna pro kontrolu efektů můžeme vidět, že u každého vloženého audio souboru jsou přiřazeny efekty Volume a Channel Volume. Jedná se o základní efekty sloužící k úpravě hlasitosti audio souboru. Tyto efekty můžeme i klíčovat a to stejným způsobem, jako je tomu u video souborů.

Příští díl seriálu
V tomto článku jsme si tedy představili video přechody, které program Premiere Pro CS6 nabízí. Vysvětlili jsme si práci s video přechody i určitá úskalí, která ji mohou provázet. Nakonec jsme se věnovali základům práce se zvukovou částí projektu. V příštím dílu navážeme na zvukovou editaci a představíme si pokročilejší úpravy zvuku. Po probrání tohoto tématu se zaměříme na titulkování a celkovou práci s titulky v Premiere Pro CS6.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html

Odpovědět