Adobe Premiere Pro CS6 - 3. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 3. díl

Příspěvek od pixel »

Práce se střihovými nástroji v programu Premiere Pro CS6.
18. 1. 2016

Je tu další díl o základech video postprodukce. Jak jsem již psal v prvním dílu, rozhodl jsem se vytvořit krátký seriál, ve kterém bych rád popsal postprodukci videa a pomohl tak nadšencům nebo začínajícím tvůrcům k naučení se a nahlédnutí do umění střihu, efektů, barevných korektur a dalšího. V druhém dílu jsme si podrobněji představili prostředí Premiere Pro CS6 a dále jsme řešili témata importování videa, správa souborů, nastavení sekvence, práce s časovou osou a základní střih. Tento postup jsem zvolil převážně proto, že seriál je určen především pro začínající nadšence, kteří při výrobě vlastního filmu zastávají většinu funkcí sami a tak bych chtěl osvětlit celý proces od pořízení až po finální export vlastního filmu. Jak jste si už doufám všimli, pro střih videa jsem v tomto seriálu zvolil software od Adobe Premiere Pro CS6. Firma Adobe má značně ucelenou koncepci a ve své softwarové nabídce má hned několik programů pro video postprodukci jako je Premiere Pro CS6, After Effects CS6 a SpeedGrade. Postupně si ukážeme, jak je možné v těchto programech pracovat souběžně a usnadnit si tak mnoho práce, která vzniká při migraci materiálů mezi softwary různých značek. Tolik tedy k úvodu třetího dílu a nyní se už můžeme vrhnout na dnešní hlavní téma, což bude využívání střihových nástrojů v Premiere Pro CS6.

Střih s Premiere Pro CS6
V druhém dílu jsme si představili pracovní prostředí Premiere Pro CS6 a začali jsme se základním střihem. Jak si jistě pamatujete, střih jsme prováděli pouze pomocí myši a střihového nástroje Selection Tool. Jedná se o základní střih, který pro začátek plně poslouží. Pro rychlejší práci a lepší výsledky ale Premiere Pro nabízí speciální nástroje, které si dnes představíme. Po představení a vyzkoušení střihových nástrojů se dále zaměříme na časovou osu. Ukážeme si, jak na časové ose pracovat a jak si ji můžeme přizpůsobit dle potřeby. Po probrání těchto témat se začneme zabývat efekty, nejdříve si ukážeme ty nejzákladnější a postupně přejdeme i k náročnějším efektům. Nyní se ale už pojďme podívat na první dnešní téma.

Střihové nástroje
Pro usnadnění střihu jsou v Premiere Pro střihové nástroje. Je pravda, že většinu operací, které se pomocí těchto střihových nástrojů provádějí, lze provést i bez jejich použití, ale ve většině případů je druhý způsob značně složitější a zdlouhavější. Proto je tedy dobré při práci střihové nástroje používat a naučit se s nimi pracovat už od začátku. Premiere Pro má těchto střihových nástrojů celkem jedenáct, jmenovitě jde o Selection Tool, Razor Tool, Track Select Tool, Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, Rate Stretch Tool, Slipe Tool, Slide Tool, Pen Tool, Zoom Tool a Hand Tool. Je pravda, že ne všechny z těchto nástrojů budete využívat při každodenním střihu, ale je dobré minimálně o nich vědět a v případě potřeby je používat. Nyní si pojďme střihové nástroje popsat a předvést v akci.
Obrázek
Selection Tool
Jako první si představíme střihový nástroj Selection Tool. Jedná se o nejpoužívanější nástroj, ze kterého většina ostatních nástrojů vychází. V liště střihových nástrojů je hned na prvním místě. Ikona pro Selection Tool je klasická kurzorová šipka. Tento nástroj je standardně zapnutý při spuštění Premiere Pro a slouží k základní práci na časové ose, kde s jeho pomocí nejčastěji přemisťujeme jednotlivé záběry. Při najetí na konec či začátek záběru se kurzor myši změní a Selection Tool nám umožní zkracovat nebo prodlužovat konec či začátek záběru. Jeho hlavní funkcí, jak už napovídá název, je tedy výběr jednoho záběru, což provedete kliknutím na příslušný záběr při aktivovaném nástroji Selection Tool. Pokud chcete vybrat více záběrů na časové ose, musíte držet klávesu [ Shift ] a postupně klikat na zvolené záběry. Při použití klávesových zkratek se ale funkce Selection Tool mění a částečně nahrazuje ostatní střihové nástroje. Například, jak jsme už řešili v minulém dílu, pokud budeme pomocí střihového nástroje Selection Tool zkracovat vybraný záběr, vznikne nám za tímto zkráceným záběrem mezera. Pokud však při zkracování budeme držet klávesu [ Ctrl ], následující záběr za zkracovaným se automaticky posune a nevznikne tak žádná mezera. Stejně tak pokud budeme vkládat vybraný záběr na místo, kam se nevejde a přepsal by tak původní záběr, při držení klávesy [ Ctrl ] se záběry odsunou a automaticky se vytvoří dostatečné místo. Klávesová zkratka pro nástroj Selection Tool je [ V ].
Obrázek
Track Select Tool
Střihový nástroj Track Select Tool slouží k zjednodušení výběru více videí najednou. Tento střihový nástroj lze nahradit nástrojem Selection Tool, ale při výběru velkého množství klipů na časové ose se Track Select Tool uplatní více. Na liště se nachází na druhém místě a má ikonu šipky v přerušovaném rámečku. Můžeme ho vyvolat i pomocí klávesové zkratky [ A ]. V momentě, kdy aktivujeme tento střihový nástroj, se nám kurzor myši změní v černou šipku směrující doprava. Při použití Track Select Tool se nám označí nejen zvolený klip, ale i všechny klipy na časové ose, které následují za ním. Tento nástroj využijeme například tehdy, pokud chceme vytvořit mezeru mezi velkým počtem klipů. Pomocí Track Select Tool označíme vybraný a všechny následující klipy a následně je můžeme všechny uchopit a přesunout. Přesun lze provádět jak při vybraném Track Select Tool, tak i po přepnutí na Selection Tool. S Track Select Tool můžeme přesunout současně nejen klipy v jedné video vrstvě, ale i v ostatních. Stačí při výběru se střihovým nástrojem držet klávesu [ Shift ] a od vybraného místa se označí všechny klipy ve všech vrstvách. Pro názornost se současně změní ikona šipky, která se zduplikuje.
Obrázek
Ripple Edit Tool
Jako třetí je v pořadí střihový nástroj Ripple Edit Tool. Tento nástroj není tolik využíván, protože se jedná o stejnou funkci, jako když při používání Selection Tool držíte klávesu [ Ctrl ]. Tento nástroj tedy umožňuje zkracování nebo prodlužování klipů bez toho, aby vznikla mezi klipy mezera, nebo aby se některý z klipů přemazal jiným. Jedná se tedy o spíše doplňkový nástroj. Jeho klávesová zkratka je [ B ].

Rolling Edit Tool
Další střihový nástroj je Rolling Edit Tool, jehož klávesová zkratka je [ N ]. Tento nástroj je poměrně užitečný a to z toho důvodu, že umožňuje upravovat současně začátek a konec dvou sousedních klipů. Abych to lépe vysvětlil - jak můžete vidět na obrázku, tento střihový nástroj umožňuje upravovat konec prvního a začátek druhého klipu bez toho, že by se změnila jejich celková délka. Můžete ho tedy využít například pokud chcete změnit první záběr v druhém klipu a poslední v prvním klipu a to současně. Aby však Rolling Edit Tool fungoval, musejí být oba klipy už v předchozích úpravách zkráceny, nebo alespoň jeden a to ten, který chceme prodlužovat. Pokud by oba klipy měly na časové ose svoji maximální délku, Rolling Edit Tool by nefungoval.
Obrázek
Rate Stretch Tool
Pátý střihový nástroj je Rate Strech Tool. Jedná se o velice zajímavý nástroj, byť ne tak často využívaný. Klávesová zkratka pro Rate Strech Tool je [ X ]. Tento střihový nástroj v podstatě upravuje rychlost vybraného klipu. Nejedná se však o úpravu podle procent nebo určením finální délky, jako je tomu u úpravy rychlosti a trvání klipu, ale jde o úpravu délky klipu podle potřeby pro umístění. Pokud máte například mezeru mezi klipy, do které chcete vložit další klip, menší nežli vkládaný klip, máte dvě možnosti. Buď mezeru zvětšíte roztažením klipů, nebo vkládaný klip zmenšíte. Pokud však nemůžete mezeru zvětšit a ani nechcete přijít o některé záběry z vkládaného klipu, musíte tento klip zrychlit. Díky Rate Stretch Tool stačí pouze umístit vybraný klip do vrstvy nad tu, do které ho chcete umístit a uchopením a tažením za začátek nebo konec klipu jeho délku upravíme tak, aby se do mezery vešel. Trik je však v tom, že se neztratí ani jeden záběr, ale celý klip se automaticky zrychlí.
Obrázek
Razor Tool
Jak jsem již psal, většinu střihových nástrojů lze nahradit pomocí kombinace klávesových zkratek. Pouze dva střihové nástroje nelze nahradit. První z nich, Selection Tool, jsme již probrali, druhý nenahraditelný střihový nástroj je pak Razor Tool. Jak už název napovídá, jedná se o střihový nástroj, který umožní rozdělit jeden klip na více klipů. Klávesová zkratka pro Razor Tool je [ C ]. Střih můžeme aplikovat na jakémkoli místě vybraného klipu v jedné vrstvě. Pokud bychom chtěli provést střih na stejném místě ve více video vrstvách, stačí podržet klávesu [ Shift ] a střih se provede ve všech vrstvách na vybraném místě.
Obrázek
Slip Tool
Další střihový nástroj je Slip Tool, jehož klávesová zkratka je [ Y ]. Tento střihový nástroj umožňuje posunovat obsah klipu bez toho, abychom přesunuli celý klip. Pokusím se předchozí větu lépe vysvětlit. Pokud nastane případ, kdy máme umístěny klipy na časové ose a vyhovuje nám jak jejich délka, tak umístění, ale nevyhovuje nám záběr, kterým daný klip začíná, použijeme Slip Tool. Tento střihový nástroj použijeme přímo na video a ne na jeho začátek či konec. Stiskem nástroj aplikujeme a při stisknutém tlačítku přejíždíme zleva doprava, čímž se nám posunuje náplň vybraného klipu. Díky tomu si tak můžeme změnit počáteční nebo konečný záběr videa bez toho, abychom měnili jeho umístění nebo délku. Pro lepší orientaci se nám při používání střihového nástroje Slip Tool ukazuje současně poslední frame předchozího klipu, první a poslední frame upravovaného a první frame následujícího klipu.
Obrázek
Slide Tool
Střihový nástroj Slide Tool je velice podobný jako předchozí Slip Tool a jeho klávesová zkratka je [ U ]. Tímto střihovým nástrojem přesouváme celý klip, ale současně zkracujeme a prodlužujeme sousední klipy. Měníme tak současně konečný záběr předchozího klipu a první záběr následujícího klipu bez vytváření mezer nebo změny celkové délky upravovaných klipů.
Obrázek
Doplňkové střihové nástroje
Nyní následují tři střihové nástroje, které už neslouží přímo pro střih videa na časové ose. První z této trojice je Pen Tool, který si blíže představíme až v dalších souvislostech. Nyní si pouze řekneme, že jeho klávesová zkratka je [ P ] a používá se k animaci efektů použitých na klipy na časové ose. Další nástroj je Hand Tool s klávesovou zkratkou [ H ]. Tento nástroj slouží k posouvání časové osy, ale umožňuje například i posouvání obrazu ve zdrojovém nebo programovém okně, pokud máme obraz přiblížený. Posledním nástrojem je Zoom Tool s klávesovou zkratkou [ Z ]. Tento nástroj umožňuje přibližování nebo oddalování časové osy při stisknuté klávese [ Alt ].

ObrázekZákladní video efekty
V předchozím textu jsme si probrali střihové nástroje pro práci na časové ose. Nyní se tedy podíváme na další část programu Premiere Pro a to jsou efekty. Pokud klikneme na vybraný klip a v horním rohu si přepneme záložku na Effect Controls, můžeme vidět seznam efektů použitých na vybraný klip. Jak jste si už jistě všimli, u každého vloženého videa jsou automaticky zobrazeny efekty pohyb, neprůhlednost, časové přemapování a hlasitost, anglicky Motion, Opacity, Time Remapping a Volume. Toto jsou základní efekty, které ovlivňují vybraný klip. Pokud si tyto efekty šipkou rozklikneme, zobrazí se nám detailnější nastavení a všechny parametry, které můžeme ovlivňovat. Například u efektu pohybu můžeme měnit pozici, velikost, rotaci a takzvanou kotvu. Díky těmto parametrům můžeme různě upravovat klip a při ukládání klíčových pozic i vytvářet jednoduchou animaci. Jak na klíčování si povíme později. Díky těmto základním efektům můžeme například jeden klip upravit a vložit do scény druhého, nebo na výsledný obraz vložit více klipů, které se budou současně přehrávat. K dispozici je mnoho dalších variant, které nám tyto efekty umožní. Je dobré si všechny efekty projít a vyzkoušet, co který dělá a co bychom s jejich pomocí mohli vytvořit. Myslím, že nemá smysl popisovat každý parametr u těchto základních efektů. Parametry jako pozice nebo velikost jsou určitě jasné, jediné, co možná není na první pohled jasné, je parametr kotva. Jedná se vlastně o bod, který slouží jako střed pro ostatní efekty. Pokud tedy nechcete, aby obraz například rotoval kolem středu, stačí posunout kotvu do jiného místa a obraz se bude následně otáčet podle nového bodu.
Obrázek
Příští díl seriálu
Tímto jsme si prošli střihové nástroje v Premiere Pro CS6. Popsali jsme si, jak tyto nástroje využít při střihu a jak je ovládat. Dále jsme nahlédli do oblasti základních efektů a jejich parametrů. V příštím dílu se zaměříme na pokročilejší video efekty, řekneme si, jak jednotlivé efekty klíčovat a jak díky klíčování vytvářet jednoduché animace v Premiere Pro CS6. Zaměříme se tedy na aplikování efektů, představíme si další funkce programu Premiere Pro a začneme pracovat i se zvukem, což je nedílná součást videa. V příštím článku také probereme používání přechodů.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html

Odpovědět