Adobe Premiere Pro CS6 - 2. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 2. díl

Příspěvek od pixel »

Práce ve střihovém programu Adobe Premiere Pro CS6.
6. 1. 2016

Jak jsem již psal v prvním dílu, rozhodl jsem se vytvořit krátký seriál, ve kterém bych rád popsal postprodukci videa a pomohl tak nadšencům nebo začínajícím tvůrcům k naučení se a nahlédnutí do umění střihu, efektů, barevných korektur a dalšího. V prvním dílu jsme si řekli základní rady a postřehy týkající se natáčení a vůbec pořízení video materiálů. Tento postup jsem zvolil převážně proto, že seriál je určen především začínajícím nadšencům, kteří zastávají většinu funkcí při výrobě vlastního filmu a tak bych chtěl osvětlit celý proces od pořízení až po finální export vlastního filmu.

K střihu videa v tomto seriálu jsem zvolil software od Adobe Premiere Pro CS6. Styl firmy Adobe je značně ucelený, ve své softwarové nabídce má hned několik programů pro video postprodukci jako je Premiere Pro CS6, After Effects CS6 a SpeedGrade CS6. Proto je z mého pohledu toto řešení pro celkovou postprodukci ideální. Samozřejmě si teď někteří profesionálové řeknou, že jsou i lepší programy. Pro ucelený výklad jsem ale zvolil tuto cestu, aby se čtenáři snáze naučili ovládat používaný program. Je přece jen lepší naučit se pracovat s jedním programem jako je Premiere Pro a následně se věnovat jen některým speciálním funkcím a drobným rozdílům u dalších programů, jako je After Effects, nežli se učit ovládání každého postprodukčního programu zvlášť. Postupně si ukážeme, jak je možné v těchto programech pracovat souběžně a usnadnit si tak mnoho práce, která vzniká při migraci materiálů mezi softwary různých značek. Navíc se toto programové řešení dá pořídit jako balík programů na filmovou postprodukci a díky tomu lze získat celou řadu užitečných programů za rozumnou cenu. Tolik tedy k úvodu druhého dílu a nyní se už můžeme vrhnout na hlavní téma, což dnes bude práce v Premiere Pro CS6.

Začínáme s Premiere Pro CS6
V prvním dílu jsme si představili pracovní prostředí Premiere Pro CS6. Jak si tedy jistě pamatujete, pracovní prostředí programu je rozděleno do čtyř hlavních částí neboli oken. Mám zde okno pro zobrazení zdrojového videa, okno pro zobrazení videa na časové ose, projektové okno a hlavní a nejpoužívanější je časová osa. Jak jsme si už řekli minule, jde o základní rozmístění, které si můžete jakkoli upravit dle svých požadavků a technických možností. Nyní tedy můžeme začít pracovat s programem Premiere Pro. Vytvoříme si nový projekt, postup jsme řešili v předchozím dílu, takže věřím, že už všichni vědí, jak na to. Po vytvoření projektu se před námi otevře pracovní prostředí programu.
Obrázek
Import videa
Před zahájením střihu je důležité mít nahraný materiál pro střih, k čemuž slouží import. Variabilita programu Premiere Pro je patrná v mnoha ohledech a výjimkou není ani importování videa. Jen pro tak základní funkci, jakou je import, nabízí Premiere Pro sedm možností.

Nejprve můžeme importovat soubor nebo celou složku pomocí kontextové nabídky File a volby Import. Další možností je stisknout klávesovou zkratku [Ctrl] + . Třetí variantu, jak importovat video do Premiere Pro, představuje dvojklik levým tlačítkem myši v prázdném místě v projektovém okně. Čtvrtá metoda je pravý klik myší v projektovém okně, načež z vyvolané nabídky vybereme Import. Můžeme také přetáhnout soubor nebo složku přímo z průzkumníku operačního programu do projektového okna. Šestou možností je využití programu Adobe Bridge, který můžeme vyvolat klávesovou zkratkou [Ctrl] + [Alt] + [O]. Adobe Bridge je manažer multimediálních souborů, který se dá použít jako centrální správce souborů a má několik organizačních, katalogizačních, vyhledávacích a publikačních funkcí. Jak už název napovídá, jde o jakýsi most, který propojuje ostatní postprodukční programy od Adobe a svým uživatelům tak usnadňuje organizaci dat a další práci. Sedmým a značně využívaným způsobem je import pomocí Media Browseru, což je jakýsi souborový průzkumník importovaný přímo do Premiere Pro CS6. Můžeme tak prohledávat adresáře se soubory přímo ve střihovém prostředí a nemusíme používat další programy. Otevírání videa přes Media Browser má jednu značnou výhodu. Video, na které v Media Browseru dvakrát klikneme, se zobrazí ve zdrojovém monitoru a můžeme si ho tak před importem nejdříve prohlédnout.
ObrázekObrázek
Zachytávání videa z HDV kamery
Ještě jsem opomenul jednu možnost, jak vložit video do Premiere Pro. Jedná se o takzvané zachytávání videa, což je proces, kdy se záznam kopíruje z magnetické pásky do počítače. Tento proces probíhá v reálném čase jedna ku jedné a je tedy časově náročný. Při propojení kamery přes FireWire je možné kameru i ovládat. Bohužel nelze vidět živý náhled a tak se složitěji sleduje, jaký záběr momentálně zachycujeme. V dnešní době se ale jedná spíše o doplňkovou funkci, která se už tolik nevyužívá.
Obrázek
Správa souborů
Je dobré si importované soubory v projektu třídit a seskupovat do různých složek. Ze začátku se vám vytváření složek bude zdát asi zbytečné, postupem času však zjistíte, že máte v projektu až příliš souborů a těžko v něm poté hledáte ten potřebný. Pro vytváření složek je v Premiere Pro zase několik možností. Složku můžete přidat například kliknutím na ikonku složky na spodní liště v projektovém okně, nebo třeba pomocí pravého kliku myši a výběru příkazu Nová složka. Soubory a složky můžete uspořádat a přesouvat podle potřeby pomocí uchopení a táhnutí myší. V horní části projektového okna je i vyhledávací lišta pro rychlejší nalezení potřebného souboru. Pokud chcete vybrat soubor nebo složku, klikejte vždy před ikonu. V případě, že kliknete přímo na název souboru, se text automaticky vybere a připraví k přepsání. Upravovat si tyto importované soubory můžete podle libosti, jakákoli úprava nemá vliv na originální soubor umístěný na disku.

Sekvence
Nyní, když už máme v projektu importované multimediální soubory, můžeme přejít ke střihu. Střih bude probíhat na časové ose ve vybrané sekvenci, kterou jsme si již nastavovali na začátku při vytváření projektu. Sekvence je znázorněna i v projektovém okně, kde můžeme provést její přejmenování nebo přednastavení jejích parametrů. Jak jsem již říkal na začátku, sekvence by měla mít stejné parametry jako zdrojová videa, která budeme stříhat. V případě, že máme více druhů zdrojového videa, by sekvence měla mít parametry nejčastěji se vyskytujícího druhu videa. Vyznat se v tolika parametrech, které sekvence obsahuje, však pro začínajícího střihače není vůbec jednoduché. Ze začátku je tak vhodné používat metodu vytváření sekvence pomocí zdrojového videa. Stačí pouze uchopit zvolené zdrojové video a přetáhnout jej na ikonu Nový item. Premiere Pro vytvoří novou sekvenci se stejnými parametry, jaké má zvolené zdrojové video. Sekvence by se dala chápat jako takový mini projekt ve vytvořeném projektu. Výhodou Premiere Pro oproti většině ostatních střihových programů je, že parametry videa se váží na danou sekvenci a nikoli na celý projekt. Můžeme tak v jednom projektu pracovat s několika sekvencemi, z nichž každá může mít rozdílné parametry.

Vložení videa na časovou osu
Když tedy máme vytvořenou sekvenci, potažmo časovou osu, můžeme na ni začít umisťovat první videa určená ke střihu. Tento postup nemusíme nijak komplikovat a vkládání video souborů můžeme provádět pouze pomocí přetažení myši. Tento postup však použijeme v případě, že víme, jaký záběr používáme a chceme využít většinu délky daného záběru. V případě, že si nejsme jisti výběrem záběru nebo se například jedná o dlouhé video, ze kterého chceme použít pouze malou část, zvolíme jiný postup.

Dvojklikem otevřeme video ve zdrojovém monitoru, což je v základním rozvržení okno v levé horní části a zde si tento záběr můžeme přehrát. Pokud se nám jedná pouze o nahlédnutí na záběr a jeho ověření, můžeme tak učinit přímo v projektovém okně. Stačí, abychom si nastavili projektové okno na ikonové zobrazení a zde si přejížděním myši po videu můžeme přehrávat jeho obsah. Tato metoda je ale pouze pomocná a ve větším projektu by pro nás toto zobrazení mohlo být nepoužitelné. Otevření vybraného videa ve zdrojovém okně má však mnoho dalších a velice důležitých výhod. Pokud si otevřeme video ve zdrojovém okně, můžeme si například při jeho přehrávání označit začátek a konec zajímavé pasáže a tu následně umístit na časovou osu. Pro označování jsou na spodní liště zdrojového okna ikony, případně můžeme označení provést pomocí klávesových zkratek pro začátek a [O] pro konec výběru. Takto vytvořený výběr můžeme umístit na časovou osu, kam je možné vložit i pouze obrazovou nebo zvukovou složku. Toto provedeme uchopením ikony pouze obrazové nebo zvukové stopy, které jsou umístěny přímo pod přehrávaným zdrojovým videem uprostřed. Navíc si takovýto výběr můžeme přesunout zpět do projektového okna pro pozdější práci.

Základní střih
Když už máme na časové ose několik video souborů, můžeme přejít ke střihu. Nejprve je dobré si záběry seřadit tak, jak asi budou za sebou následovat. Je dobré pracovat se záběry v první video vrstvě a druhou či popřípadě další nechat pro doplňkové záběry, titulky, efekty a tak dále. K tomu se ale dostaneme později. Základní střih můžeme provádět bez pokročilejších nástrojů, pouze uchopením za konec či začátek záběru a tažením potřebným směrem. Při najetí myši na začátek či konec záběru se ikona změní na červené ohraničení a znázorní tak možnost úpravy délky záběru. V případě, že jste si už v předešlém kroku pomocí ohraničení ve zdrojovém monitoru vybrali pouze určitý úsek videa, můžete teď jeho výběr ještě poupravit a to nejen zkrácením, ale i protažením jeho délky. Předešlý výběr totiž není nikterak definitivní a tak ač to není na ose vidět, vkládáte i přes výběr celou délku videa. Toto je dobrá vlastnost v případě, že si předešlý výběr rozmyslíte a budete chtít záběr prodloužit. Stačí tedy jen uchopit záběr za konec či začátek a rozšířit ho na požadovanou délku. Takto jednoduše tedy můžeme upravovat délku záběrů a měnit jejich pořadí pouhým přetažením myší.
Obrázek
Při výběru lze označit i několik záběrů najednou a posunout je na časové ose. Při přesouvání záběrů si však dejte pozor, pokud přesunete jeden záběr na místo, kde je již jiný záběr, nahradí nový záběr část starého v místě, kde se překrývají. Pokud tedy chcete jeden nebo více záběrů vložit mezi dva záběry, musíte všechny záběry ležící za místem označit a posunout dostatečně daleko, aby vznikla mezera pro ty, které chcete přesunout. Tato metoda je však značně zdlouhavá a neefektivní. Při použití druhé metody stačí vybrat požadovaný záběr a myší ho přesunout mezi zvolené záběry, při tomto procesu však musíte držet klávesu [Ctrl]. Pro ověření, že postupujete správně, se znázorní svislá čára se šipkami, která značí posunutí všech následujících záběrů tak, aby se do zvoleného místa na časové ose vešly přesouvané záběry. Pokud jste postupovali správně, záběr se vám v pořádku celý přesunul, na jeho předchozí pozici však zůstalo prázdné místo. To samozřejmě nesmí na časové ose zůstat, ve výsledném videu bychom pak měli černý záběr. Tuto mezeru můžeme zrušit dvěma způsoby. Prvním z nich je vybrání všech záběrů za mezerou a přesunutí za předchozí záběr tak, aby na sebe dosedly a mezera se zrušila, toto je ale velice zdlouhavý proces a může se stát, že nevybereme všechny potřebné záběry a vytvoříme si mezeru na jiném místě časové osy. Z toho důvodu je zde jednodušší varianta - do prázdné mezery, kterou potřebujeme odebrat, klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Ripple Delete, čímž se mezera sama odebere.
Obrázek
Příští díl seriálu
Tímto jsme si prošli základní metody, jak lze provádět střih v Premiere Pro CS6. V příštím dílu se už zaměříme na pokročilejší metody střihu videa a probereme si, jak při střihu ideálně postupovat. Představíme si také nástroje a další funkce, které usnadňují střihovou práci na časové ose v Premiere Pro CS6 a začneme pracovat i se základními efekty, které program nabízí. V příštím článku si také probereme používání přechodů a podíváme se i na klíčování.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html

Odpovědět