Adobe Premiere Pro CS6 - 13. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 13. díl

Příspěvek od pixel »

Pokročilé techniky a export v Adobe Premiere Pro CS6.
10. 8. 2016

Opět zde máme další díl série o základech video postprodukce. Ti z vás, kteří četli minulý díl, si jistě ještě pamatují, že jsme řešili pokročilejší techniky práce v programu Adobe Premiere Pro CS6. Zaměřili jsme se především na techniku klíčování. Popsali jsem si tedy, jak záběr natočený na zeleném, popřípadě modrém pozadí vyklíčovat a jak se vypořádat s horším zdrojovým materiálem. Dále jsme si řekli o zpracování časoměrného videa, řešili jsme vinětaci a korekci barev. Nakonec jsme se podívali na propojení Adobe Premiere Pro CS6 a After Effects pomocí funkce Dynamic Link. V dnešním dílu se budeme i nadále zaměřovat na pokročilejší techniky, tentokrát to bude maska a především její animování. Pro lepší výsledek si nejen ukážeme, jak animovat pohyb v Premiere Pro, ale využijeme i pokročilejších technik v After Effects. V další části dnešního článku se zaměříme na export.

Animování masky
Určitě jste už v nějakém videu viděli schválně rozostřený obličej, nebo třeba poznávací značku vozu či něco jiného. Takového efektu lze dosáhnout pomocí masky. Samozřejmě, samotného rozostření dosáhneme i bez ní, pokud ale nechceme mít rozostřený celý záběr, musíme tento efekt upravit právě pomocí masky. Premiere pro CS6 není přímo určena k maskování, novější verze však má v této oblasti několik možností a lze tak dosáhnout požadovaného výsledku. Nejdříve si tedy na časovou osu vložíme záběr, který obsahuje osobu nebo nějaký objekt, jejichž určitou část potřebujeme maskovat. Nyní si označíme vložený záběr a zkopírujeme ho. Pro tento účel postačí kopie pouze obrazové části videa, takže při stisknuté klávese [Alt] klikneme na video část klipu a ta se označí. Stiskneme klávesovou zkratku pro kopírování [Ctrl] + [C], tuto možnost také najdeme v nabídce Edit. Dále označíme pouze video vrstvu, do které chceme video zkopírovat, v tomto případě o jednu výše, najedeme jezdcem na místo, kde má vložený klip začínat a stiskneme klávesovou zkratku [Ctrl] + [V]. Nyní tedy máme dva stejné záběry umístěné ve dvou vrstvách na časové ose nad sebou. Pro rozmazání videa můžeme použít buď efekt rozostření, nebo efekt Mosaic. Nejdříve si předvedeme rozostření. V efektech si najdeme efekt Gaussian Blur a aplikujeme ho na video v horní video vrstvě. U vloženého efektu nastavíme parametr rozmazání, v angličtině Blurriness, na požadovanou hodnotu. Nyní máme rozostřeno celé video, pro aplikaci pouze na vybrané místo musíme vytvořit masku.

Masku vytvoříme pomocí titulkového editoru. V projektovém okně klikneme na ikonku pro tvorbu nového předmětu a z nabídky zvolíme titulky. Poté, co si titulky pojmenujeme, se otevře titulkový editor, ve kterém tentokrát využijeme tvorbu obrazců. Zvolíme si například elipsu a vložíme ji do obrazu. Objekt nejdříve vložíme na místo, které potřebujeme rozostřit a upravíme jeho velikost podle potřeby. Dále je lepší vytvořený obrazec umístit přesně na střed. K zarovnání na střed, které je důležité pro další práci s maskou, slouží v titulkovém editoru dvě ikonky v levé části ve skupině Center. Před opuštěním titulkového editoru ještě změníme barvu masky na bílou a vrátíme se na časovou osu. V projektovém okně si najdeme nově vytvořené titulky a umístíme je do video vrstvy nad rozostřený video klip. Titulky ještě prodloužíme na celou délku spodního videa.
Obrázek
Tvorba masky pomocí titulkového editoru.
Obrázek
Úprava masky pro lepší přehled v klíčování.

Nyní se dostáváme k samotnému klíčování masky. Označíme si titulkovou masku a v okně pro editaci efektů rozbalíme efekt pohybu. Pro základní klíčování masky bude stačit klíčovat pouze pozici, pokud by se ale objekt výrazně nakláněl nebo by se přibližoval či vzdaloval od kamery, museli bychom klíčovat i rotaci a zvětšení. Aktivujeme tedy klíčování u parametru pozice a přesuneme masku v obraze na místo, které potřebujeme rozmazat. Nyní stačí přehrávat video a současně přesouvat masku tak, aby neustále zakrývala potřebné místo. Pokud by měl být výsledek precizní, je zapotřebí masku posouvat v každém snímku, což je u delšího videa opravdu časově náročný proces, výsledek je ale mnohem přesnější. Pokud máte problém správně rozpoznat pohyb pod maskou, můžete si například snížit opacitu u masky tak, aby byla vidět i spodnější vrstva. Dále pomůže dočasně vypnout vrstvu s rozostřeným obrazem. Také je možné stáhnout v titulkovém editoru opacitu titulků na nulu a zapnout si vnitřní stín, čímž se nám bude maska zobrazovat pouze jako rámeček a klíčování bude jednodušší. Po dokončení klíčování vrátíme nastavení masky do původního stavu a znovu zviditelníme rozostřené video.
Obrázek
Aplikování efektu Gaussian Blur na video.
Obrázek
Klíčování titulkové masky po efektu klíčování.

Pokud tedy máme správně vytvořenou a naklíčovanou masku, přejdeme do nabídky efektů a zde najdeme efekt Track Matte Key. Tento efekt aplikujeme na video s rozostřeným obrazem. V parametrech efektu změníme položku Matte na vrstvu, ve které se nachází vytvořená maska. Nyní se z rozostřené vrstvy zobrazuje pouze ta část, kde je bílá maska a tím jsme docílili rozostřeného obličeje nebo objektu. Pokud si obraz přiblížíte, uvidíte, že rozostřená část má ostré hrany, což nevypadá příliš dobře. Pro plynulejší přechod stačí aplikovat na titulkovou masku efekt pro rychlé rozostření a zvýšit hodnotu natolik, aby okraje plynule přecházely. Pokud bychom nechtěli používat efekt Gaussian Blur, máme ještě jednu možnost a to využít efekt Mosaic. Aplikace této funkce je naprosto stejná, pouze se u tohoto efektu nenastavuje jeden parametr rozostření, ale dva parametry a to počet horizontálních a vertikálních čtverečků, které se zobrazí ve vytvořené masce.
Obrázek
Aplikování efektu Track Matte Key pro zobrazení pouze vymaskované části.

Tracker
Jak animovat masku jsme si tedy již ukázali. Teď si ukážeme podobný proces, ale jiným způsobem. Na časovou osu vložíme video klip, u kterého bychom chtěli v pozadí něco rozmazat nebo zaměnit. Ideální je třeba stojící auto a jeho poznávací značka. Já si vyberu jeden ze záběrů, které používám a dodám do něj například logo. Pokud chcete vložit nějakou grafiku, fotografii nebo například 3D model, pak se ve chvíli, kdy kamera není statická, váš vložený objekt odhalí právě kvůli pohybům kamery, které má zdrojové video, ale vložený objekt ne. Tento problém lze vyřešit několika způsoby. Můžeme použít stejný způsob, jaký jsme využili u animování masky. Tento proces je ale opravdu velice časově náročný, především u delších záběrů. Pokud chceme opravdu kvalitní výsledek, musíme animování provádět u každého snímku a to je opravdu zdlouhavá práce. Součástí Adobe After Effects je ale i nástroj Tracker, který slouží právě k řešení problémů s pohybující se kamerou a vkládanou grafikou. Využijeme tedy propojení Adobe Premiere Pro a After Effects. Pro odeslání vybraného klipu na časové ose klikneme pravým tlačítkem na tento záběr a zvolíme možnost Replace With After Effects Composition. Následně se začne spouštět After Effects, který se prvotně zeptá na místo pro uložení a po potvrzení se otevře s naším klipem. V After Effects se tak otevře sekvence (zde se označuje jako kompozice) a my můžeme začít s trackováním.
Obrázek
Odeslání záběru do programu After Effects.
Obrázek
Kompozice v After Effects.

Najdeme si panel určený pro trackování. Pokud ho už nemáte zapnutý, pak si v nabídce Window najděte položku Tracker a zaškrtněte ji. Nyní se podíváme na možnosti Trackeru. Horní čtyři ikony slouží k výběru funkce, kterou má Tracker vykonávat. Jako první je zde možnost trackování kamery, dále warpová stabilizace, třetí je trackování pohybu a jako poslední stabilizace pohybu. Pro dnešní ukázku budeme používat funkci Track Motion. Pokud tedy máme vybrané video v kompozici, klikneme na možnost Track Motion. Můžete si všimnout, že se uprostřed obrazu objevil trackovací bod a současně se aktivovala i další nastavení. Pojďme si k nim nejdříve něco říci. První čtyři tlačítka jsme si již popsali. Jako další je zde volba zdrojového videa, v této nabídce tedy musíte mít vybrané video, které budete trackovat. Dále je tu číslo Trackeru, pokud ale nebudete používat více trackovacích bodů, bude se v rámci této možnosti zobrazovat pouze jeden. Třetí položka je typ trackování. Jako základní je nastavena transformace, kterou budeme momentálně využívat. Další možnosti pro tento typ úpravy nebudeme potřebovat a tak je zbytečné se jimi zatěžovat. Důležitá jsou ale další tři zaškrtávací políčka. Zde si musíte vybrat, zda budete trackovat pouze pozici, rotaci nebo zvětšení. Pokud se jedná pouze o plynulou jízdu podél tak, aby se scéna nenatáčela ani nijak nepřibližovala, bude stačit zvolit možnost pozice. V mnoha případech ale bude potřeba i rotace a při přibližování i zvětšení. Já si tedy zaškrtnu i možnost rotace. Na videu můžete vidět, že se zobrazil i druhý trackovací bod a to právě v důsledku zapnutí trackování rotace.

Nyní máme tedy nastavení prozatím hotovo a je potřeba umístit trackovací body. Uchopíme první trackovací bod a přetažením ho umístíme na nějaké kontrastní místo. Je potřeba vybrat bod, který je výrazně oddělen od svého okolí a současně se nachází po celou dobu trvání v záběru. Ideální pro tento účel jsou například rohy oken nebo nějaké římsy na domech a další výrazné body. Pro lepší a přesnější umístění se nám při uchopení bodu přiblíží okolní oblast, abychom mohli bod přesněji umístit. Po umístění prvního bodu uchopíme i druhý a vybereme další místo, které bude od prvního bodu vzdáleno přes větší část záběru a bude splňovat stejná pravidla jako první bod. Pokud máme nyní body umístěny, stačí pouze stisknout šipku u možnosti Analyze a After Effects začne trackovat. Po analyzování celého záběru je potřeba si video přiblížit a zjistit, jestli oba body po celou dobu držely na svém místě, nebo se v nějaké části videa od sebe vzdálily. Pokud si projedete celý záběr a zjistíte, že se po většinu času bod nedržel na místě a neustále se pohyboval někde v prostoru, je lepší zvolit si jiný bod a spustit analýzu znovu. Pokud se bod odchýlil pouze v některém úseku, je možné tuto drobnou odchylku buďto ignorovat, nebo ji opravit ručně. Oprava se provádí tím, že se přesunete do času, kdy nastalo odchýlení a bod ručně přenesete na správnou pozici. Buďto můžete takto pokračovat v každém snímku, nebo po opravení jedné odchylky spustit znovu analýzu od daného místa a After Effects se pokusí znovu dopočítat zbylou část videa. Tuto analýzu také lze provádět po jednotlivých snímcích pomocí tlačítek vedle klasické šipky. Je pravda, že i tento proces zabere nějaký čas, ale při dobrém nastavení ušetří mnoho práce. U mého videa proběhla analýza téměř v pořádku, pouze jsem musel opravit několik snímků, kde bylo mnoho záblesků od fotoaparátu, čímž se snížil kontrast trackovacího bodu. Zbylé snímky ale program zvládl hravě sám.
Obrázek
Použití Trackeru v programu After Effects.

Nyní, když máme hotovou analýzu, musíme vytvořená data uložit. Za tímto účelem si vytvoříme prázdný objekt, který získáme kliknutím pravým tlačítkem myši v prostoru časové osy a zvolením možnosti New… a Null Object. Po vytvoření tohoto objektu klikneme v nastavení Trackeru na Edit Target a zvolíme právě vytvořený prázdný objekt. Poté už stiskneme pouze tlačítko Apply a všechny získané informace se uloží do prázdného objektu. Tímto tedy máme dokončeno trackování. Teď si vložíme nějaký objekt nebo grafiku, kterou chceme umístit do záběru na časovou osu. Pro převedení parametrů trackování do nově vloženého objektu nemusíme nic kopírovat. Stačí pouze uchopit ikonku Parent, která má podobu spirály a přetáhnout tuto ikonku z prázdného objektu na nově vložený objekt. Díky tomu se bude nový objekt chovat stejně jako jeho rodič - prázdný objekt a bude také kopírovat jeho trackovací pohyby.
Obrázek
Vytvoření prázdného objektu pro uložení Trackeru.
Obrázek
Použití funkce Parent na propojení prázdného objektu a vložené grafiky.

Export videa
Postupně jsme si ukázali mnoho různých technik a funkcí nejen v programu Adobe Premiere Pro, ale i v dalších programech od této firmy. Nyní si ukážeme, jak získat finální export z našeho projektu. Pokud máme nějaký projekt kompletně hotový a chtěli bychom již získat finální výstup, je potřeba vybranou sekvenci exportovat. Export se provádí pomocí nabídky File, Export a volbou možnosti Media, rychlejším způsobem je stisknutí klávesové zkratky [Ctrl] + [M]. Po vyvolání exportovací nabídky se před námi otevře okno, které slouží k nastavení výstupních parametrů a k určení, jakým stylem výsledný export proběhne. V základní nabídce je rozsáhlý seznam přednastavených formátů, stačí pouze vybrat některý z nich v horní nabídce a všechny parametry se nastaví samy. Pro tento případ si tedy zvolme například formát H.264. V presetu si zvolíme možnost HD 1080p 25 a kliknutím na výstupní název vybereme umístění pro cílový export. Nyní už stačí pouze kliknout na tlačítko Export a finální video se začne renderovat.
Obrázek
Okno pro nastavení výstupních parametrů exportu do souboru.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme si popsali několik pokročilejších funkcí programu Premiere Pro. Řekli jsme si, jak lze v programu animovat masku. Pro dosažení lepšího výsledku jsme si pak ukázali využití Trackeru v programu After Effects. Dozvěděli jste se, jak nejlépe natrackovat vybraný záběr a vložit do něho nějaký objekt, který využije získané informace od Trackeru. Na konci článku jsme se dostali i k finálnímu exportu do souboru a popsali si základní možnosti exportu v programu Adobe Premiere Pro CS6. Na tuto kapitolu navážeme v příštím dílu, kde si detailněji si popíšeme, jak lze z programu exportovat a ukážeme si i jiné pokročilejší metody exportu. Následně se opět podíváme na propojení s dalším programem od Adobe a jeho využití při finalizaci projektu.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html
8. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t366.html
9. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t381.html
10. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t391.html
11. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t424.html
12. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t432.html

Odpovědět