Adobe Premiere Pro CS6 - 11. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 11. díl

Příspěvek od pixel »

Multikamerový střih a pokročilé techniky v Adobe Premiere Pro CS6.
29. 6. 2016

V minulém dílu jsme řešili především syntetické klipy. Popsali jsme si, jak jednotlivé syntetické klipy vytvořit a hlavně k čemu a jak je využívat. Z tohoto tématu jsme postupně přešli až ke značkám neboli markerům a toto téma nás dovedlo až k úvodu do problematiky multikamerového střihu. Této oblasti se již budeme plně věnovat v dnešním dílu. Ukážeme a vysvětlíme si nejen to, jak vhodná videa připravit pomocí synchronizace klipů, ale i jaké jsou kompletní možnosti práce s multikamerovým střihem v programu Premiere Pro CS6.

Příprava záběrů
Nejdříve je dobré říci, co to vlastně multikamerový střih je, jak ho můžeme docílit a hlavně kdy tuto metodu vůbec využijeme. Multikamerový střih není nijak jednoduchá technika, kterou by zvládal každý střihový program. Tuto techniku umožňují spíše novější střihové programy, dříve se jednalo o přednost jen těch nejlepších z nich. Díky Premiere Pro CS6 ji ale můžeme využívat i v programu za rozumnou pořizovací cenu.

Kde tedy můžeme multikamerový střih pořídit? Jak už název napovídá, multikamerový střih slouží ke střihu natočeného materiálu z více kamer. Musí se tedy jednat o video, které je natočeno souběžně z několika kamer umístěných na různých místech. Při klasickém domácím natáčení většina začínajících kameramanů používá jen jednu kameru a tak se tento typ natáčení provádí velice obtížně. Pokud ale vlastníte více kamer a potřebujete natočit nějaký důležitý moment nebo například nějaké představení, které se už nebude opakovat a vy byste chtěli toto video sestříhat a vytvořit z něj celek s různými záběry, je vhodné využít právě techniku multikamerového natáčení. Pojďme si tento proces přiblížit třeba na příkladu natáčení hudebního videoklipu. Při natáčení hudebního videoklipu si rozmístíte několik kamer tak, aby například jedna zabírala celkový pohled na kapelu, druhá natáčela detailní záběr zpěvačky, třetí bude zabírat například kytaristu a čtvrtá bubeníka. Všechny tyto čtyři kamery se spustí a nahrávají jedno vystoupení. Co je v tomto případě určitě velice vhodné je použít při natáčení filmovou klapku. Díky klapce si totiž velice ulehčíte práci při synchronizaci jednotlivých záběrů z kamer. Pokud však klapku při natáčení nemáte nebo na ni zapomenete, musíte videa synchronizovat pomocí jiného zřetelného momentu, který je znatelný na všech kamerách.

Nyní se zaměříme na tu nejhorší variantu, kdy nemáme možnost jednotlivá videa zarovnávat podle klapky ani podle obrazové informace, ale pouze pomocí jednotlivých audio stop. Nejdříve si vložíme jednotlivá videa na časovou osu nad sebe do jednotlivých vrstev. Pro usnadnění práce si časovou osu zvětšíme na celou obrazovku. Tuto funkci si určitě každý z vás již pamatuje z předchozích prací, ale jen pro připomenutí - zvětšení vybrané části na celou obrazovku provádíme klávesou [Tilda]. Najedeme tedy myší na časovou osu a zmáčkneme příslušnou klávesu. Jednotlivé audio stopy si rozbalíme pomocí malých šipek umístěných vedle názvu Audio 1, Audio 2 a tak dále. Takto rozbalené zvukové stopy si ještě roztáhneme myší pro větší přehlednost a můžeme začít synchronizovat.
Obrázek
Rozbalené audio stopy a jejich značkování.

Jako u mnoha jiných věcí je i v Premiere Pro několik možností, jak této synchronizace dosáhnout. My si nyní ukážeme metodu s využitím značek neboli markerů, které jsme si představili v minulém dílu a neměl by tedy být problém s nimi pracovat. Prohlédneme si jednotlivé audio stopy a najdeme si nějaký snadno rozpoznatelný prvek, který se zřetelně nachází ve všech audio stopách.

Na obrázku si můžete všimnout, že se prvek, na který jsme se zaměřili, nachází v každé audio stopě na jiném místě. To vzniklo proto, že každá z kamer se zapíná ručně v určitý okamžik, ale nejedná se o synchronizovaný start, který by spustil všechny kamery naprosto stejně. Najedeme si tedy jezdcem na námi zvolený výrazný přechod, já jsem si například zvolil úvodní úder do bicích. Nyní na tento klip ve zvoleném místě vložíme značku. Vkládání značky na vybraný klip je poněkud složitější. Pokud jste pracovali nebo pracujete se starší verzí Premiere Pro 5.5, tak tato verze má možnost Add Clip Marker přímo v nabídce Marker v horní liště. Od verze CS6 je ale tato funkce schována a není k dispozici hned v nabídce značek, jako tomu bylo dříve. Nevím přesně, z jakého důvodu byla tato možnost vyřazena z horní lišty, ale pokud ji chcete stále používat, pak si můžete tuto funkci najít například v klávesových zkratkách a přiřadit si nějakou klávesovou zkratku přímo pro vkládání značky na videoklip.

Klávesové zkratky
Pro editaci klávesových zkratek jděte do nabídky Edit v horní liště a vyberte možnost klávesové zkratky, která je předposlední v nabídce. V novém okně, které slouží pro editaci klávesových zkratek, si najděte vkládání značek na klip, v angličtině „Add Clip Marker“. Klikněte na tento příkaz a ikonou Edit upravte klávesovou zkratku pro tento příkaz. O možnosti úpravy klávesových zkratek jsem dosud nepsal, ale jedná se o velice užitečnou funkci a hlavně při častějším používání Premiere Pro zjistíte, že budete většinu příkazů provádět právě pomocí těchto zkratek. Tvůrci tohoto programu už do začátku vytvořili mnoho klávesových zkratek, které můžeme používat, postupem času ale narazíte na některé funkce, které nemají přiřazenou žádnou klávesovou zkratku. Premiere Pro nám však nabízí možnost vytváření vlastních klávesových zkratek, nebo editace těch současných. Dobrá vlastnost je, že pokud vytváříte klávesovou zkratku, která je už ale přiřazena k jinému příkazu, program vás na to upozorní a vy si můžete vybrat, jestli zvolíte jinou klávesovou zkratku, nebo změníte příkaz u té zvolené. Navíc si můžete vytvářet i vlastní přednastavení, mezi kterými lze v průběhu práce přepínat. Tvůrci také nezapomněli na uživatele, kteří byli zvyklí pracovat se starší verzí Premiere Pro a dokonce ani na uživatele konkurenčních střihových programů a připravili hned několik přednastavení klávesových zkratek podle toho, jak jsou nastaveny v daných programech.
Obrázek
Okno pro editaci klávesových zkratek.

ObrázekSynchronizace záběrů
Nyní tedy máme vloženou značku na prvním záběru. Takto si označíme postupně všechny záběry na zvoleném místě. Následně si audio stopy opět zmenšíme a přizpůsobíme tak, abychom mohli zrušit zvětšení časové osy na celou plochu a přitom se nám všechny stopy na časovou osu vešly. Nyní se dostaneme přímo k synchronizaci záběrů. Synchronizaci provedeme tak, že si nejdříve označíme všechny záběry, které chceme upravit. Poté v horní nabídce Clip zvolíme možnost synchronizace. Zobrazí se nám nabídka, ve které si můžeme zvolit hned několik typů synchronizace. Jako první je zde zarovnání všech klipů podle jejich začátku, druhá možnost je synchronizace podle jejich konce. Třetí možností je synchronizace podle času a konečně čtvrtá a poslední možnost bere v potaz značky vložené na klipech. Zvolíme tedy tuto poslední možnost. Vedle tohoto typu si ještě můžete zvolit, podle kterého čísla značek se má synchronizace provádět. Ovšem vzhledem k tomu, že máme jen čtyři značky, není nutné je odlišovat od ostatních skupin značek a tak necháme zvolenou jen tuto jednu možnost. Zvolené nastavení potvrdíme a program automaticky zarovná všechny záběry tak, aby značky byly přesně v jednom bodě. Nyní si můžete pozapínat všechny zvukové stopy a přehrát synchronizované klipy. Pokud jste značky vkládali přesně, měla by synchronizace proběhnout v pořádku a při přehrávání by měla být slyšet jen jedna čistá zvuková stopa. Pokud ale slyšíte ozvěnu, můžete si stopy opět přiblížit a doladit zarovnání ručně pouhým posunutím vybrané stopy. Synchronizace se nemusí vždy povést s úplnou přesností. Pokud budete například mít jednotlivé záběry natáčené postupně jen jednou kamerou a tak vlastně nebudete nahrávat vše v jeden okamžik, nemusejí se záběry nikdy přesně sladit. Pokud ale budete vkládat jen sólo zvukovou nahrávku, ze které se bude přehrávat zvuk, může se drobná nesynchronnost ostatních záběrů tolerovat. Samozřejmě se jedná o amatérský styl nahrávání, v profesionální sféře musejí všechny záběry sedět přesně. Pokud tedy máme všechny záběry srovnány nejlépe, jak je to možné, můžeme odstranit zvukové stopy, které nám sloužily jen pro synchronizaci a ponecháme si pouze studiovou nahrávku, kterou budeme používat jako jedinou zvukovou stopu. Pro odstranění přebytečných zvukových stop musíme nejprve rozvázat spojení mezi obrazovou a zvukovou částí záběru. To provedeme tak, že si označíme všechny záběry, klikneme pravým tlačítkem myši a v nabídce zvolíme možnost Unlink. Díky tomu si nyní můžeme pro přehlednější práci označit a odstranit přebytečné audio stopy. Pravým tlačítkem klikneme na prázdné stopy, zvolíme možnost „Delete Tracks…“ a v nabídce zaškrtneme Delete Audio Tracks a potvrdíme, čímž se nám odstraní všechny prázdné zvukové stopy.

Multikamerový střih
Pro multikamerový střih je v programu Premiere Pro CS6 určen multikamerový monitor. Abychom ale s touto funkcí mohli začít pracovat, musíme si projekt trochu upravit. Pro multikamerový střih je zapotřebí mít všechny záběry vnořeny do jednoho. To můžeme provést více způsoby, v tomto článku si ukážeme dva nejpoužívanější. Jedna možnost je přetažení současné sekvence do nové sekvence. To můžeme udělat pouhým přetažením sekvence v projektovém okně na ikonku pro vytvoření nového objektu, čímž se automticky vytvoří nová sekvence, do které je předešlá vnořena. Druhý způsob je ještě jednodušší, stačí si pouze označit všechny záběry, kliknout na ně pravým tlačítkem a zvolit možnost Nest. Vybrané klipy se automaticky vnoří do nově vytvořené sekvence, kterou si můžeme v projektovém okně přejmenovat. Nyní si můžete všimnout, že v nové sekvenci je pouze jedna video a jedna audio stopa. Následně můžeme ještě opět oddělit obraz od zvuku pomocí funkce Unlink, protože budeme stříhat pouze video stopu. Nyní klikněte na video stopu, v nabídce najeďte na Multi-Camera a klikněte na možnost Enable. Tímto jsme povolili možnost multikamerového střihu. Pokud teď najedete opět na možnost multikamerového střihu, uvidíte, že zde už není pouze možnost Povolit, ale je zde seznam několika záběrů, v mém případě čtyř, mezi kterými můžeme přepínat, přičemž vybraný záběr ihned vidíte v přehrávacím okně. Abyste si to dobře představili, nyní máme vlastně jeden video záběr, který ale obsahuje několik záběrů najednou a my můžeme pomocí tohoto nastavení přepínat a určovat, kdy bude který záběr zobrazen. Tímto stylem už tedy lze provádět multikamerový střih. Stačí video stopu nastříhat nástrojem pro střih, který již všichni dobře znáte a následně jednotlivé střihy přepínat na jiné záběry. Teď si asi řeknete, že je to sice zajímavá funkce, ale ovládání je dosti krkolomné. Máte pravdu, tato metoda totiž není primárně určena k práci s multikamerovým střihem. K tomu slouží multikamerový monitor, kde se tento střih provádí mnohem jednodušeji a rychleji.
Obrázek
Aktivní multikamerový střih.

Multikamerový monitor
Nejprve si pomocí historie vraťte jednotlivé střihy, pokud jste již začali stříhat předešlou metodou. Nyní si v horní nabídce Window zaškrtněte Multi-Camera Monitor a v prostředí Premiere Pro se zobrazí plovoucí okno pro multikamerový střih. Umístěte si ho podle potřeby tam, kde vám bude více vyhovovat. Nejdříve se podívejme na rozložení. V levé části jsou zobrazeny jednotlivé záběry a v pravé aktuální zvolený záběr. V případě, že byste chtěli, aby jednotlivé záběry byly větší, můžete si vypnout zobrazení aktuálně zvoleného záběru. To se provádí ikonkou v pravém horním rohu, kde stačí odkliknout možnost Show Preview Monitor. Samotný střih v multikamerovém monitoru je velice jednoduchý, stačí vlastně pouze klikat myší na jednotlivé záběry. Pro ještě snazší práci doporučuji provádět výběr pomocí numerických kláves na anglické klávesnici. Pokud tedy máte rozmyšleno, jaké záběry použít a víte zhruba, jak budete provádět střih, stačí jen vybrat si první záběr, stisknout tlačítko pro přehrávání a pak už pouze pomocí kláves jedna až čtyři přepínat jednotlivé záběry. Tím, jak určujete záběry, provádí Premiere Pro na pozadí střih a po přehrání celého videa se na časové ose zobrazí všechny provedené střihy. Nyní se střihy můžeme pracovat standardně tak, jako by se jednalo o klasicky provedené střihy. Můžete tedy například pomocí nástroje Rolling Edit Tool upravovat začátek a konec vybraného záběru, pokud byste například chtěli zahájit záběr o několik okamžiků dříve nebo později. Dále máme také možnost dodatečně měnit záběry. Pokud se vám například stalo, že jste vybrali v multikamerovém monitoru jiný záběr, než jste chtěli, stačí na záběr kliknout pravým tlačítkem myši a změnit ho v nabídce Multi-Camera, jak už jsme si ukazovali dříve. Tímto způsobem si tedy můžeme doladit střih, který jsme provedli v multikamerovém monitoru.
Obrázek
Multikamerový monitor.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme se zaměřili především na multikamerový střih. Řekli jsme si něco o tom, jak multikamerové záběry vznikají, jaká je jejich výhoda a hlavně jak s nimi pracovat v programu Premiere Pro CS6. Zaměřili jsme se také na synchronizaci jednotlivých záběrů a synchronizované klipy jsme nakonec sestříhali pomocí multikamerového monitoru. V příštím dílu se budeme věnovat pokročilým technikám. Ukážeme si, jak v programu Premiere Pro provádět klíčování a dále jak se pracuje s časosběrným videem, zaměříme se i na korekce barev a mnoho dalších pokročilejších technik, které program Premiere Pro CS6 umožňuje. Na závěr se také podíváme na propojení Premiere Pro a After Effects a popíšeme si, k čemu lze toto propojení využít.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html
8. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t366.html
9. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t381.html
10. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t391.html

Odpovědět