Adobe Premiere Pro CS6 - 10. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 10. díl

Příspěvek od pixel »

Syntetické klipy a multikamerový střih v Adobe Premiere Pro CS6.
30. 5. 2016

V minulém dílu jsme řešili editaci času. Probrali jsme základní způsoby úpravy rychlosti přehrávání, například pomocí Speed/Duration. Současně i pokročilejší metody, které umožňují využití klíčovacích snímků při časové editaci. K takovéto editaci jsme využívali efekt Time Remapping. Po probrání využití časových efektů v Premiere Pro CS6 jsme si ukázali, jak používat náhledové soubory a v závěru jsme se zaměřili na syntetické klipy. V tomto dílu tedy navážeme, budeme pokračovat v představení syntetických klipů a připojíme ukázku jejich využití. V další části tohoto dílu se pak dostaneme k multikamerovému střihu a jeho možnostem.

Syntetické klipy
Prvním tématem, na které se dnes zaměříme, jsou syntetické klipy. Nejdříve si řekněme, co to vlastně syntetické klipy jsou. Jedná se o klipy, které lze vytvořit přímo v programu Premiere Pro a jež lze vkládat na časovou osu k ostatním klipům. Syntetické klipy ale jsou odlišné od standardních klipů a dnes si je všechny představíme a ukážeme, jak je využívat při střihu videa v programu. Vytvořit je můžeme několika způsoby. Nejjednodušší způsob, jak vyvolat nabídku s těmito klipy, je stisknutí tlačítka New Item, které se, jak už jistě víte, nachází v projektovém okně v pravém dolním rohu. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí nabídka, která obsahuje celkem deset položek, jež si nyní představíme pěkně popořadě od shora.
Obrázek
Nabídka syntetických klipů v Premiere Pro CS6.

Sequence
Jako první v pořadí se zde nachází Sequence, což je druh syntetických klipů, který se od ostatních poněkud odlišuje. Jak už z předchozí práce v Premiere Pro víte, jedná se o takový mini projekt, kterých můžete mít v jednom projektu nespočet. Při kliknutí na možnost Sequence se zobrazí okno s možností nastavení sekvence, stejně jako tomu je při vytváření nového projektu. Nabídku pro vytvoření nové sekvence jsme si už představili v dřívějších dílech, dnes se k tomu tedy nebudu vracet. Jen připomenu, že v tomto okně se nastavují parametry vytvářené sekvence, to znamená její rozlišení, rychlost snímků a další možnosti. Novou sekvenci lze ale vytvořit i jednodušším způsobem a to pokud uchopíme klip v projektovém okně a přetáhneme ho na ikonu New Item. Automaticky se tak vytvoří nová sekvence s parametry, které jsou shodné jako u videa, které jsme na ikonku přetáhli. Sekvence se samozřejmě zobrazí v projektovém okně u ostatních klipů a v tomto okně ji lze přejmenovat, nebo ji po dvojkliku otevřít na časové ose. Sekvenci je současně možné umístit na časovou osu jiné sekvence. Je tak možné vytvořit si například v jedné sekvenci určitou část videa, kterou následně můžeme umístit do jiné sekvence a rozdělit tak větší projekt na menší části.
Obrázek
Vložení jedné sekvence do jiné.

Offline File
Jako druhý je v seznamu syntetických klipů Offline File. S tímto syntetickým klipem jsme ještě nepracovali. Jedná se vlastně o prázdný klip, který v sobě má jen statický obrázek s textem, kde je pouze napsáno „Media offline“ a to hned v několika jazycích. Teď se možná ptáte, k čemu je takovýto klip? Své využití však má, například v momentě, kdy máte vytvořen projekt s mnoha klipy, ale v jednom místě ještě máte prázdno, protože video, které na tomto místě má být, ještě nebylo natočeno nebo jste ho ještě nedostali. Pro tento účel můžete použít právě syntetický klip Offline File. Pokud totiž tento klip vložíte na časovou osu, můžete na něj už začít aplikovat video efekty nebo video přechody a po získání potřebného videa lze jednoduše jen nalinkovat nové video. Pro dosazení finálního videa místo offline klipu stačí pouze kliknout pravým tlačítkem na offline video v projektovém okně, zvolit možnost Link Media a zvolit klip, který offline klip nahradí. Pokud tedy chcete vytvořit Offline File, musíte po kliknutí na tento klip v nabídce syntetických klipů provést drobné nastavení. Jako první se v malém okně nastavuje rozlišení, snímkovací rychlost a poměr stran. Pokud však nastavení nezměníte, načte se samo z právě otevřené sekvence. Po potvrzení prvního nastavení se zobrazí druhé a větší okno, kde si můžete upravit další možnosti jako název, formát zvuku, umístění v čase a další. Po opětovném potvrzení se klip vytvoří v projektovém okně a od té chvíle ho můžete používat dle potřeby.

Adjustment Layer
Jako další syntetický klip nabízí Premiere Pro CS6 Adjustment Layer. Jedná se o velice zajímavý klip, který ulehčí práci na složitějším projektu. Nejdříve se pokusme upřesnit, co vlastně Adjustment Layer znamená. Pokud bychom se pokusili název přeložit, mohl by znít jako vrstva úprav nebo editační vrstva. Já osobně každopádně preferuji anglický název. Jak už tedy název napovídá, jedná se o klip bez jakéhokoliv obsahu, který po umístění na časovou osu slouží k editaci ostatních vrstev. Díky tomuto syntetickému klipu tedy můžete ovládat několik vrstev současně. Pokud například vložíte Adjustment Layer do nejvrchnější video vrstvy a aplikujete na něj nějaký efekt, pro naši ukázku zvolím například Fast Color Corrector, pak se tento efekt přenáší na všechny vrstvy nacházející se pod vrstvou s Adjustment Layer. V této vlastnosti, jak časem poznáte, je veliká síla a způsobů využití je celá řada. Pokud například máte vytvořenou nějakou grafiku, která je složena z několika vrstev a chtěli byste na všechny vložit nějaký efekt, místo zdlouhavého vkládání onoho efektu na každou vrstvu a nastavování každého efektu zvlášť stačí efekt aplikovat pouze jednou. Hlavně u složitých projektů si tak ušetříte mnoho času. Při vytváření Adjustment Layer se Premiere Pro zeptá na standardní nastavení jako je rozlišení, rychlost snímkování atd., ale i zde si vše předdefinuje z aktuální sekvence.
Obrázek
Aplikování Fast Color Correctoru díky Adjustment Layer.

Title
Další syntetický klip v pořadí je Title. Ano, i titulky jsou zařazeny do skupiny syntetických klipů. Po vytvoření titulků se Premiere Pro zeptá na standardní nastavení stejně jako u všech syntetických klipů a následně se otevře okno pro tvorbu a editaci titulků. Titulkové okno a jeho možnosti jsme probírali už v dřívějších dílech, dnes se tím tedy nebudeme zaobírat. Jen si v rychlosti představíme prostředí pro tvorbu titulků. V levém horním rohu titulkového editoru jsou nástroje pro tvorbu titulků nebo grafických obrazců. V levém spodním rohu se nacházejí ikony pro zarovnávání a různé posouvání titulků. V pravé části titulkového editoru je sloupec s veškerým nastavením titulků jako je velikost písma, typ, barva, stínování etc. Ve spodní části středového sloupce jsou přednastavené šablony s písmy a v horní střední části je hlavní editační okno pro tvorbu titulků.
Obrázek
Okno pro editaci titulků.

Bars and Tone
Pátým syntetickým klipem, který Premiere Pro CS6 nabízí, je Bars and Tone. Při jeho vytváření se Premiere Pro zeptá na standardní nastavení jako u ostatních syntetických klipů a po potvrzení se klip bez dalších úprav vytvoří. Jedná se o jednoduchý syntetický klip, který obsahuje barevné obrazce pro kontrolu projekce. Při vložení tohoto klipu na časovou osu si můžete všimnout, že se přidá nejen video, ale i audio složka a to proto, že Bars and Tone obsahuje i jeden stálý tón. Tento syntetický klip nemá pro standardní uživatele příliš velké využití, vhodný je jen v případě, že byste se chtěli před zahájením projekce přesvědčit o barevné kalibraci a o funkčnosti audio i video složky projekce.
Obrázek
Aplikování syntetického klipu Bars and Tone.

Black Video
Black Video je dalším syntetickým klipem, který najdete v Premiere Pro CS6. Pro vytvoření je opět zapotřebí zvolit jen základní nastavení. Ono také není zapotřebí nastavovat nic jiného nežli rozlišení vzhledem k tomu, že se jedná pouze o černé video. Samo o sobě má černé video celou řadu využití. Velmi často se používá například na začátku filmu, kdy je několik vteřin obraz potemnělý a teprve poté začne přechodem úvodní záběr. Stejné využití má i na konci filmu. Černé video lze ale využít i v průběhu snímku, například v momentě, kdy máte několik vrstev viditelných v jeden okamžik. Máte například rozdělený obraz s několika okny a potřebujete, aby se všechna videa v jednom okamžiku zatměla do černé. Místo složitého vkládání přechodu do černé na každý záběr můžete pouze vložit nad všechny záběry černé video a pomocí klíčovacích snímků upravit průhlednost tak, aby se postupně černé video dostalo z nuly na sto procent a překrylo tak všechny klipy najednou. Tím dosáhnete plynulého přechodu do černé.
Obrázek
Aplikování černého videa na ztmavení několika vrstev najednou.

Color Matte
V pořadí už sedmý syntetický klip má název Color Matte a jedná se tedy o barevný klip. Po základním nastavení zobrazí Premiere Pro ještě další okno, tentokrát s možností výběru barvy. Barvu můžeme zvolit pomocí palety barev, která se nám nabízí, nebo po zadání přesných hodnot, pokud je známe. Po zvolení barvy a potvrzení ještě musíme zvolit název nového syntetického klipu a posléze se tento zobrazí v projektovém okně. Využití takového klipu je opravdu široké. Samozřejmě ho můžeme využít jako černé nebo bílé video. Díky barvám a průhlednosti můžeme u videa docílit určitého barevného nádechu. Možnosti jsou opravdu veliké. Navíc ani zvolená barva není definitivní, pouhým dvojklikem na Color Matte na časové ose nebo v projektovém okně si můžeme nechat opět zobrazit nabídku barev a provést případné úpravy.
Obrázek
Nastavování barvy u syntetického klipu Color Matte.

HD Bars and Tone
Dostáváme se k osmému syntetickému klipu a tím je HD Bars and Tone. Jedná se v podstatě o stejný klip jako je už zmíněný Bars and Tone, pouze s drobným rozdílem v uspořádání obrazců a jejich barev, které jsou upraveny pro HD.

Universal Counting Leader
Předposlední, tedy už devátý syntetický klip se jmenuje Universal Counting Leader. Opět se jedná o syntetický klip, který obsahuje jak video, tak i audio složku a slouží převážně pro kontrolu správné funkčnosti projekce. Osahuje dva kroky nastavování - klasický první slouží k nastavení rozlišení a dalších základních parametrů, druhý krok obsahuje nastavování různých barev, ať už pozadí či jednotlivých čar nebo číslic. Současně se zde nastavuje způsob zvukového signálu, tedy zda proběhne pouze jeden zvukový signál, nebo po každém odpočítaném čísle. Tento klip si možná pamatujete spíše z dřívější dob, kdy se objevoval před většinou projekcí, v dnešní době se už ale míra jeho využití zmenšuje.
Obrázek
Nastavování Universal Counting Leaderu.

Transparent Video
Poslední a v pořadí tedy už desátý syntetický klip je pojmenován Transparent Video. Tento syntetický klip je do určité míry podobný jako Adjustment Layer. Jedná se také o klip bez jakéhokoli obrazu či zvuku. Rozdíl je však v tom, že transparentní neboli průhledné video neovládá vrstvy pod sebou, ale slouží pro vkládání některých efektů. Pokud tedy vložíme průhledné video na časovou osu nad standardní klip, můžeme do něho vložit efekt a docílit tak vložení efektu nad přehrávané video. Do tohoto syntetického klipu ale můžeme vkládat pouze některé efekty, resp. vkládat můžeme takřka všechny, ale většina z nich nebude mít žádný vliv. Například pokud bychom do transparentního klipu vložili efekt na korekci barev, neprojeví se žádná změna, protože efekt by se snažil ovlivňovat prázdné pixely ve vloženém syntetickém klipu a nikoli v přehrávaném klipu pod ním, jako je tomu u Adjustment Layer. K čemu tedy transparentní video využít? Můžeme do něho například vložit Timecode, který bude zobrazovat čas videa a přitom nebude pevně spjat s klipem obsahujícím video. Další efekty, které lze vložit do transparentního klipu, jsou například Lightning nebo Lens Flare ze složky Generate, která obsahuje většinu efektů fungujících v transparentním syntetickém klipu.

Značky (Markers)
Pokud tvoříte větší projekt, začne být dříve nebo později množství klipů na časové ose nepřehledné a orientace v nich čím dál složitější. Pro zjednodušení práce na časové ose slouží značky neboli markery. Značku lze vložit hned několika způsoby. Například pomocí ikonky vlevo od časové osy, kde se nacházejí tři ikony a právě třetí z nich je Add Marker sloužící pro vložení značky. Další taková ikona se nachází pod přehrávacím oknem. Stejně tak je možné značku vložit z nabídky Marker v horní liště programu Premiere Pro, kde můžete zvolit Add Marker, nebo nejjednodušším způsobem a to pomocí klávesové zkratky [M]. Značka se vloží na časovou osu přesně na místo, kde se nachází posuvník. Pokud na vloženou značku dvakrát kliknete levým tlačítkem, zobrazí se nabídka možností dané značky. V tomto okně lze značku pojmenovat, dále je zde informace o čase, ve kterém je umístěna. Díky údaji o délce trvání lze také prodloužit dobu, po kterou bude značka platit. Je zde i místo pro poznámky a v části Options lze měnit funkci standardní značky na značku kapitol pro Encore a nebo na značku webového odkazu. V tomto okně se také lze přesouvat na další značky pomocí tlačítek Předchozí a Další a také je možné značku vymazat. Jak jsem již zmínil, značku můžeme změnit na značku kapitoly pro program Encore a to přímo v nastavovací nabídce, případně ji můžeme díky druhé ikonce, která znázorňuje disk, přímo vytvořit na časové ose. Pokud budete výsledný film exportovat pomocí programu Adobe Encore na optický disk, budou tyto kapitolové značky sloužit pro přehrávání po kapitolách na DVD přehrávačích. Mimo vkládání na časovou osu je možné vkládat značky přímo na vybraný klip. Tato možnost je vhodná pro zarovnávání více klipů do jednoho místa. Taková vlastnost je velice důležitá například pro multikamerový střih.
Obrázek
Okno pro editaci značek.

Multikamerový střih
Multikamerový střih byl do nedávna složitou záležitostí, kterou velká část střihových programů nezvládala. U tohoto typu střihu se postupuje odlišně oproti klasickému střihu. Nejdříve je ale zapotřebí mít nějaký vhodný natočený materiál. Ideální případ, na kterém je vhodné si multikamerový střih natrénovat, je natočená kapela hrající určitou píseň a snímaná současně z několika kamer, kdy každá z nich zabírá jinou část kapely. Podobného efektu lze docílit i pouze s jednou kamerou, zde ale nastává problém se synchronizací kapely, proto je opravdu lepší mít kamer více.

Příští díl seriálu
V dnešním článku jsme se zaměřili především na syntetické klipy. Popsali jsme si, jak jednotlivé syntetické klipy vytvořit a hlavně k čemu a jak je využívat. Od tohoto tématu jsme postupně přešli až ke značkám neboli markerům a toto téma nás dovedlo až k úvodu do problematiky multikamerového střihu. V příštím dílu se již plně zaměříme na multikamerový střih. Ukážeme si postupy, které jsou potřebné pro synchronizování klipů před multikamerovým střihem a postupně si popíšeme i samotný střih pomocí této metody. Po probrání celé této oblasti se zaměříme i na pokročilejší metody práce s Premiere Pro CS6 jako je klíčování, časosběrné video a další. Příští díl bude tedy bohatý na různá témata, takže se máte na co těšit. Připomínám jen, abyste si pro případ, že budete chtít multikamerový střih trénovat přímo ve svém programu, připravili nějaká videa, která budou pro tento typ střihu vhodná.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html
8. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t366.html
9. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t381.html

Odpovědět