Mocha AE

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Mocha AE

Příspěvek od pixel »

Snadné trackování a maskování v Adobe After Effects.
30. 11. 2011

Při nákupu balíku softwaru od Adobe získá uživatel k After Effects již po několik let také program mocha AE, který pochází z dílny Imagineer Systems (dá se také dokoupit za cca 249 USD). Jedná se o velmi užitečný software, který bohužel mnozí uživatelé After Effects opomíjejí. Program velmi usnadňuje mnohé úkony jako jsou retuše, maskování, trackování a stabilizace videa. Mocha může mnohé odradit svým rozhraním, které na první pohled vypadá dost složitě. Opak je ale pravdou, vše je velmi intuitivně rozmístěno a práce probíhá v podstatě po krocích. Samozřejmostí pak je úzké propojení s After Effects. Mocha není přímo součástí programu After Effects jako jeho plug-in, ale jedná se o samostatný software, ve kterém si zpracujete co potřebujete a jednoduchým úkonem (v podstatě jen Copy, Paste) přesunete hotový výsledek do AE. Při trackování používá mocha tzv. Planar tracking (plošné trackování), což je velmi účinný způsob, kterým mocha realizuje sledování pohybu. Nesnaží se sledovat jeden jediný bod s jeho nejbližším okolím, ale sleduje celou plochu a výsledky takového trackování jsou opravdu výborné.

Imagineer Systems nabízí i jiné produkty, ty však je třeba zakoupit jako samostatný software a v žádném balíku s After Effects je určitě nenajdete. Hlavní je mocha Pro (za cenu asi 1.500 USD), který je komplexním softwarem na všemožné grafické úpravy související s retušemi, trackováním a maskováním. Obsahuje například již zmiňovaný planární tracking, rotoscoping (jednoznačně lépe propracovaný než ten obsažený v samotných After Effects od verze CS5), stabilizaci obrazu, opravy deformací objektivu atd. Mocha Pro vznikla sloučením několika starších produktů od Imagineer Systems a vzala si opravdu to nejlepší, co dané samostatné programy nabízely (Monet, Mokey aj.). Dalšími produkty jsou například přídavné plug-iny do různých aplikací.

Vraťme se nyní zpět k mocha AE. Na příkladu si ukážeme, jak v mocha AE provádět úkon, který je velmi často potřebný při postprodukci obrazového materiálu, a to nasazení objektu na jiný pohybující se objekt (v našem případě loga na sloup).

Seznámení se s programem
Rychle se ještě pro snazší orientaci seznámíme s rozhraním programu a se základním nastavením projektu, které je pro všechny pracovní úkony v mocha AE stejné. Při spuštění programu vyskočí uvítací obrazovka, která vám nabídne velmi užitečný a dobře zpracovaný manuál. Rychlým prolétnutím manuálu v PDF získáte velmi dobrý přehled o tom, jaké možnosti mocha AE má a jak snadno dosáhnout svého cíle. Jakmile se dostanete do samotného programu, čeká na vás na první pohled komplikované rozhraní. Vše je však přehledně rozděleno a rychle se zorientujete. V horní části naleznete nabídku nástrojů pro manipulaci s obrazem (několik typů výběrů, zoom, nástroje pro tvorbu trackovaných ploch a jejich editaci). Uprostřed obrazovky je náhled na zpracovávaný materiál, na který je přímo napojena časová osa ve spodní části. Součástí časové osy je také sada tlačítek pro spouštění trackování a jeho výsledného přehrávání. Nalevo se nachází vše, co potřebujete pro práci s vrstvami (ať už s několika trackovacími oblastmi nebo s materiálem, který na obraz nasazujete). Na pravé straně je tzv. View Control, kde si můžete nastavit nejrůznější parametry pro usnadnění práce (zobrazení vysledovaných bodů, ploch, pomocných mřížek atd.) a také jednoduché rozhraní pro práci s klíčovými snímky. Úplně dole je poslední část programu, kde máte možnost nastavit atributy zdrojového videa, základní parametry trackingu a jeho přesné doladění. K dispozici je zde také editor animačních křivek (Curve editor).
Obrázek
Příprava projektu
Při začátku práce je samozřejmě nutné importovat zdrojové video. Při založení nového projektu jste vyzváni k načtení podkladového materiálu (Import Clip). Program si video zpracuje a v následném kroku si můžete doladit další parametry jako název, rozsah (IN, OUT) materiálu, se kterým chcete pracovat, snímkovou frekvenci, Pixel Aspect, rozlišení, použití půlsnímků, nastavení barevné škály atd.

Trackování
Po těchto nezbytných krocích se dostaneme zpět do programu, kde si pomocí nástroje IN, OUT pod náhledem můžeme udělat výřez časové osy, se kterým chceme pracovat. (Lze např. vybrat jeden záběr z delšího střihového materiálu.) Nyní již k samotnému trackování. Vyberte si nástroj „Create X-Spline Layer Tool“ nebo „Create Bezier Layer Tool“.
ObrázekObrázek
Obrázek
Pomocí nástroje vybereme oblast, kterou chceme trackovat. Levým tlačítkem myši vkládáte jednotlivé body kolem oblasti, pravým tlačítkem funkci nástroje následně ukončíte. Vznikne tím také první Layer, jehož parametry se vám zobrazí v levé části. Než spustíme samotný tracking, namapujeme si objekt, v našem případě logo, které dostanete do projektu pomocí tlačítka Insert Clip. Po importu si ve View Controls změníme náhled zpět na své zdrojové video a o kousek níže zapneme tlačítko „Surface“. Tímto se nám zpřístupní a zviditelní oblast, do které se vloží importované logo. Pomocí Surface si jednoduchou deformací za rohové body umístíte logo tak, jak si představujete. Na časové ose se tímto vytvořil jeden zelený klíčovací snímek, který se stal výchozím bodem, od kterého se bude tracking odvíjet. Pro zpřesnění trackování je ještě vhodné úplně ve spodní části programu nastavit parametry, jak má automatický tracker fungovat. Lze nastavit vstupní kanál videa (Luminance nebo Auto Channel), odhadnout způsob, jakým se obraz deformuje (velikost, posun, rotace, deformace, perspektiva) a také zda se jedná o pomalý či rychlý pohyb. Možností nastavení je ještě mnohem více, pro to, co nyní potřebujete udělat, je to však dostačující. Tím jsme udělali vše potřebné před spuštěním samotného trackování. Napravo pod časovou osou je sada tlačítek označených jako „Track“, pomocí kterých spustíte proces trackování. Jde o celkem pět tlačítek pro spuštění trackování pozpátku, zastavení nebo trackování dopředu a to po jednom snímku nebo kontinuálně.

Jakmile tracking spustíte, vidíte, jak vše postupuje a také zda celý proces funguje. Pokud není vše podle vašich představ, můžete tracking pozastavit, upravit pozici výběru a pokračovat dále. K detailnějšímu nastavení slouží Adjust Track, kde lze nastavit například referenční body atp. Po úspěšném trackování si vše samozřejmě můžete prohlédnout pomocí klasických tlačítek pro ovládání časové osy (Play, Stop, Rew atd.).

Export do After Effects
Nyní přichází na řadu velmi jednoduchý ale důležitý krok, a to přesunutí všech vytvořených parametrů mapování do After Effects. V After Effects je třeba pracovat se stejnými materiály, s kterými se pracovalo v mocha AE, tzn. je potřeba mít také stejně nastavené rozlišení a snímkovou frekvenci vaší kompozice. Jinak by hotové namapované logo nepasovalo.
Obrázek
V mocha AE si vyberte vrstvu, se kterou jste pracovali a poté klikněte na tlačítko „Export Tracking Data“, které naleznete ve spodní části programu (pod záložkou Track). Otevře se okno, ve kterém si dle verze After Effects a také podle svých požadavků (např. pohybové rozostření) vyberete, který typ exportu chcete použít. Nyní doporučuji použít první nabízenou variantu „After Effects CS3 Corner Pin [supports motion blur, CS3 and older]“. Dále máte na výběr, zda chcete tyto údaje o trackingu uložit do TXT souboru na disk, nebo vám postačuje uložit data do schránky. Pro většinu případů postačuje pouze uložení do schránky. Přepneme do After Effects a najedeme si na vrstvu s vloženým logem. Stiskneme [CTRL] + [V] a tím se nám do vrstvy vloží efekt Corner Pin, který bude obsahovat klíčový snímek s celým trackingem. Společně s Corner Pinem se přidá také animace v transformacích dané vrstvy. Je důležité být opravdu na vrstvě, kterou vkládáme do videa a stát na stejném snímku, kterým začíná časová osa v mocha AE. Pokud se to nedodrží, klíčové snímky budou špatně časově umístěny a animace nebude pasovat. Tímto je tracking a export hotový.

Stabilizace obrazu
Podobným postupem si můžete vyzkoušet také stabilizaci obrazu. Import a nastavení je stejné jako v předchozím případě, jen není třeba importovat žádný dodatečný materiál (jako např. právě logo). Pouze si pomocí X-Spline nebo Bézierovy křivky vybereme oblast, kterou chceme použít jako referenci ke stabilizaci a v pravé části programu zapneme tlačítko „Stabilize“. Nyní už stačí jen spustit tracking a sledovat, jak si s tímto problémem mocha AE poradí. Opět dle potřeby můžete vše doladit v Adjust Track. Při exportu je nyní nutné vybrat v „Export Tracking Data...“ možnost „After Effects Transform Data“ a uložit data do TXT nebo opět pouze do schránky. V After Effects je opět důležité mít vše nastaveno stejně jako v mocha AE - toto pravidlo platí vždy. Klikněte na vrstvu s materiálem, který jsme stabilizovali a vložte uložené parametry. Nyní je ještě nutné smazat klíčový snímek od Position a vložit krátký matematický výraz. Jděte na parametr Rotation, přidejte Expression ve tvaru „rotation*-1“ a na parametr Scale přidejte další ve tvaru „x = 10000/scale[0]; y = 10000/scale[1]; [ x, y ];“. Tímto je stabilizace hotová a již zbývá jen obraz zvětšit, popř. oříznout tak, aby nám obraz nikde nevyjel z okraje.

Závěr
Ukázali jsme si, že mocha AE je výborný nástroj, který si nezaslouží, aby zůstal v ústraní. Nabízí velmi široké možnosti i v této variantě, kterou dostanete přibalenou k softwaru od Adobe a nejednomu uživateli pomůže zlepšit a hlavně zrychlit postprodukci materiálů. Jak jsem již zmiňoval výše, stačí opravdu zběžné zhlédnutí manuálu, který je k produktu přibalen a rychle zjistíte, jaké další možnosti mocha AE má a jak je plně využít. Možností je mnoho, důležité je nebát se a zkoušet!

Petr Vícha

Odpovědět