Novinka

7. červen 2022

Boris FX Mocha Pro 2022.5

Obrázek

Nová verze profesionálního planar trackeru pro automatizované sledování pohybů objektů ve videu přináší nové způsoby analýzy a maskování složitějších záběrů s členitějšími scénami s filtry pro potlačení „problikávání“ mezi rychlými pohyby zvoleného objektu. Vylepšený je modul Lens s možností kalibrace kalibrací spline křivek a různými volbami pro úpravu zkreslení obrazu pro tracking či rotoscoping. Mezi důležité novinky dále patří například lepší využití procesoru Apple M1 s hardwarovou akcelerací importu a exportu videa, podpora formátu Adobe MFR pro rendering či rychlý kontextový přístup k povrchům objektů. Několik inovací má i práce s VR scénami (VFX Platform), export scény je možný například pro kompoziční systémy a editory Nuke, Alembic, Silhouette a Mistika.


www.borisfx.com