Adobe Premiere Pro CS6 - 15. díl

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 160
Registrován: 03 srp 2011 14:24

Adobe Premiere Pro CS6 - 15. díl

Příspěvek od pixel »

Export s využitím Adobe Encore a finalizace projektu.
13. 10. 2016

Vítejte u dalšího dílu série Základy video postprodukce. V minulém dílu jsme řešili finální export do souboru a poté jsme se dostali k exportu videa s využitím Adobe Media Encoderu. Na příkladu Media Encoderu jsme si ukázali, jak využít propojení Adobe produktů při exportu a současně jsme si prošli další výhody tohoto programu. V dnešním dílu se podíváme na další způsob exportu a to pomocí programu Adobe Encore, který se specializuje na tvorbu DVD. Probereme si i pokročilejší úkony v tomto programu a opět si ukážeme výhody propojení Dynamic Link. Po exportu do formátu DVD se zaměříme na finalizaci projektu a to nejen na jeho zálohování a archivaci, ale také na úklid počítače po uzavření většího projektu.
Obrázek
Použití Adobe Dynamic Link v Premiere Pro.

Adobe Encore
Po spuštění Adobe Encore se nás program stejným způsobem jako Premiere Pro zeptá, jestli budeme vytvářet nový projekt, nebo importujeme již vytvořený. Pro začátek máme několik možností. Projekt můžeme vytvořit přímo při zapínání Adobe Encore, nebo můžeme využít propojení Dynamic Link a projekt vytvořit až při převodu. Pro ucelený postup si ukážeme metodu, při které budeme odesílat projekt přímo z Premiere Pro. Pokud máte v programu Premiere Pro otevřený příslušný projekt, který chcete exportovat s pomocí Adobe Encore, stačí v nabídce File zvolit možnost Adobe Dynamic Link a Send to Encore. Před použitím této možnosti je ale zapotřebí vybrat v projektovém okně sekvenci, kterou chcete odeslat do programu Encore. Najděte si tedy požadovanou sekvenci a kliknutím ji označte. Pokud byste neoznačili žádnou sekvenci, pak se možnost Send to Encore ani nezobrazí. Tento výběr sekvence je tedy velice důležitý.

Po odeslání z Premiere Pro se sekvence automaticky upraví a převede do Adobe Encore. Po načtení programu se jako první zobrazí nabídka nastavení pro nový projekt v Encore. V tomto okně je důležité nastavit název projektu a dále jeho umístění, ideální je umístit jej do stejné složky jako střihový projekt. Následně je zapotřebí zvolit typ média, na výběr je Blu-ray nebo DVD. Další nastavení se týká televizního standardu, jak určitě všichni víte, u nás v Evropě se používá PAL. Poslední možnost nastavení se skrývá pod tlačítkem nacházejícím se pod souhrnem výstupních parametrů s názvem Default Transcode Settings. Zde je možné nastavit bitrate, popřípadě kodek, rozlišení a rychlost snímkování. Většinu z těchto parametrů lze ale měnit jen u výstupního média Blu-ray, v případě DVD lze změnit pouze bitrate. Pokud máte veškerá nastavení změněna, stačí jen vše potvrdit a Encore začne vytvářet projekt a importovat do něj vybranou sekvenci z Premiere Pro. Po načtení projektu se před vámi konečně zobrazí celé pracovní prostředí Encore. Variabilita pracovního prostředí je stejná jako u dalších programů od Adobe. Není tedy problém přesunout některé panely nebo v záložce oken některé přidávat či ubírat, popřípadě přímo přepínat na různá rozhraní, která jsou připravena v základu.
Obrázek
Nastavení nového projektu v Adobe Encore.

Prostředí Adobe Encore
Na první pohled si jistě všimnete podobnosti s prostředím Premiere Pro. Encore si stejně jako většina programů od Adobe drží podobný styl pracovního prostředí, aby orientace pro uživatele byla jednodušší. Pokud ponecháte pracovní prostředí v základním režimu, bude rozděleno do pěti oken s několika podokny. Ve spodní části se nachází hlavní pracovní sekce a tou je časová osa, stejně jako je tomu v Premiere Pro. Po vytvoření projektu se automaticky vytvoří i převedená sekvence na časové ose, kde můžeme pomocí jezdce posouvat zobrazenou část videa. Současně je možné na časové ose zkrátit vložené video, ale pouze na začátku nebo konci, složitější střihové procesy už se zde provádět nedají. Vedle časové osy se ve spodní části obrazovky nachází ještě jedno okno s názvem Knihovna. Zde jsou uloženy jednotlivá menu, styly, pozadí, ikony a další prvky sloužící k vytváření diskového menu.

V horní části pracovního prostředí je první zleva projektové okno, které je stejně jako v Premiere Pro určeno k zobrazení vložených souborů do projektu. Současně se zde může provádět import a tvorba či odstraňování jednotlivých prvků projektu. Pod projektovým oknem se nacházejí ještě tři záložky. Nejdříve je to Menu, kde si ukážeme, jak vytvářet a nastavovat menu pro vytvářený disk. Další je časová osa, která v seznamové struktuře uvádí jednotlivé prvky tak, jak jdou za sebou. Poslední podokno v levé horní části je Build, zde se nastavují finální parametry před exportem. Je zde možná i volba mezi DVD a Blu-ray diskem pro případ, že byste v průběhu práce na projektu chtěli změnit prvotní nastavení.

V prostřední části pracovního prostředí se nachází monitorové okno, které přehrává video z časové osy a zobrazuje aktuální čas záběru. Zde se nacházejí dvě podokna: první z nich je určeno pro práci s menu a druhým je Flowchart, ve kterém se zobrazují vazby v menu a jejich akce po zapnutí nebo vypnutí. V pravé horní části se nachází okno s nastavením, které se mění podle vybraného prvku. Pokud si tedy označíme například časovou osu, můžeme zde měnit akce, které se provedou po přehrání, nebo pokud vybereme sekvenci, můžeme měnit její formát, do kterého se bude film převádět. Dvě záložky nacházející se pod tímto oknem již nejsou tak důležité, jedná se jen o okno pro úpravu fontu a okno pro zobrazení metadat. V nejhornější liště se ještě nacházejí ikonky pro nástroje na označování, přesouvání a otáčení, pro tvorbu textu i přibližování. Je zde také ikonka „Ps“ pro editování menu v programu Photoshop a ikonka disku pro zobrazení náhledu, jak bude finální disk vypadat.
Obrázek
Pracovní prostředí programu Encore.

Práce v Adobe Encore
Nyní, když jsme se seznámili s pracovním prostředím programu Encore a máme vloženou sekvenci z Premiere Pro, můžeme začít pracovat. Nejdříve si ukážeme, jak importovat další sekvenci tak, abychom mohli na disk umístit více videí. V horní nabídce File najedeme na Adobe Dynamic Link a zvolíme možnost Import Premiere Pro Sequence. Otevře se nové okno prohlížeče, kde si najdeme potřebný projekt uložený z Premiere Pro. Nezáleží na tom, jestli se jedná o stejný projekt, se kterým už v Encore pracujeme, nebo o jiný projekt. Není ani potřeba mít projekt otevřený v Premiere Pro, stačí si ho jen najít označit a během několika vteřin se v seznamu ve vedlejším okně zobrazí všechny sekvence a složky daného projektu. Zvolíme si vybranou sekvenci a potvrdíme. Encore si najde všechny potřebné soubory a importuje celou sekvenci, čas importu závisí na velikosti sekvence a členitosti jejích souborů. Tímto způsobem můžeme importovat i kompozici z After Effects. Po importu sekvence je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši na vloženou sekvenci a zvolit možnost New a Timeline. Díky tomu se vytvoří další časová osa z vybrané sekvence a můžeme tak přehrávat i toto nové video.

Import lze ale provádět i dalšími způsoby, jak je u programů od Adobe zvykem. Pokud kliknete do projektového okna a zvolíte možnost Import As a dále Timeline, objeví se nové okno. V něm si opět najdete projekt, ve kterém je potřebná sekvence, kliknete na vybraný projekt a opět se zobrazí seznam sekvencí, které se v projektu nacházejí. Po zvolení jedné sekvence se tato importuje přímo do projektu v Encore a současně se z této sekvence vytvoří i časová osa. Díky tomu už není potřeba vloženou sekvenci převádět. Tady se opět ukazuje síla propojení produktů od Adobe. Pro práci v několika programech není zapotřebí žádný složitý export a opětovný import, stačí pouze mít uložený projekt. Samozřejmě i zde funguje aktualizování projektů. Pokud by se například až v programu Encore našla nějaká chyba, stačí pouze zapnout projekt v Premiere Pro, chybu opravit, projekt znovu uložit a změna se okamžitě projeví i v otevřeném programu Encore.
Obrázek
Import sekvence z Premiere Pro.
Obrázek
Výběr sekvence z projektu Premiere Pro.

Poměrně důležitou věcí u exportu na disk jsou kapitoly. Jedná se o označení místa, do kterého je možné při přehrávání po kapitolách skočit. Popřípadě je možné i do podmenu vložit seznam těchto kapitol, aby bylo možné při začátku přehrávání přejít na vybranou kapitolu. Tyto kapitoly je však potřeba vytvořit a to lze provést několika způsoby. Kapitoly můžeme vytvářet už při střihu v Premiere Pro, tento proces jsme si ukazovali v předchozích dílech. Označování kapitol při střihu se provádí pomocí ikonky na časové ose, která se nachází vedle ikonky pro značky neboli Markery. Jedná se o ikonu značky s diskem, s jejíž pomocí lze na časové ose označit kapitoly již při střihu. Pokud jsme tak ale neučinili při střihu, můžeme dodat kapitoly nyní v programu Encore. Je k tomu určena jediná ikona nacházející se na časové ose s označením Přidat kapitolu. Stačí tedy jen umisťovat jezdce na potřebná místa a touto ikonou vkládat jednotlivé kapitoly. Značky kapitol lze také vkládat kliknutím pravou myší nad časovou osu, kde se značky zobrazují a zvolit možnost Add Chapter Point.

Pokud byste nechtěli vkládat jednotlivé kapitoly ručně, je zde ještě možnost jejich automatického vložení podle intervalu. Stačí pouze kliknout opět pravým tlačítkem myši na osu, kde se zobrazují značky a zvolit možnost Add Chapter Points at Intervals. V otevřené nabídce stačí zvolit čas, po jehož uplynutí se mají kapitoly umisťovat a podle potřeby zaškrtnout možnost odebrání starých značek. Po potvrzení program automaticky vygeneruje kapitoly po intervalu. Pokud byste chtěli jednu nebo více kapitol nějak upravit, stačí kliknout na vybranou značku kapitoly a v okně nastavení ji můžete editovat. Je možné změnit její název či umístění, popřípadě přidat nějakou akci po uplynutí.

Tvorba menu
Pro vytvoření menu je nejdůležitější vybrat si určitý styl menu ze seznamu umístěného pod záložkou Knihovna. Pod náhledovým obrázkem jsou ikonky, které filtrují prvky v seznamu níže. Pro selekci menu stačí označit první ikonku, která zobrazí pouze celkové menu. Pokud nemáte žádné předem vytvořené menu, i když jste prohledali všechny sety, je potřeba stáhnout si vytvořené menu ze stránek Adobe nebo si jej vytvořit. Jakmile si vyberete menu, které chcete použít, stačí na něj dvakrát kliknout a menu se aplikuje do projektu. V prostřední části, kde je monitorové okno, se automaticky zobrazí vybrané menu a zde je možné jej editovat. Po kliknutí na jednu z ikon v menu se v pravém okně s nastavením zobrazí jeho parametry. Nyní je potřeba upravit jeho provázání, popřípadě název, pořadí a další akce. Nejdůležitější je ale určení provázání každého tlačítka s obsahem. Provázání se provádí pomocí rolovací nabídky s označením Link. Zde si můžete vybrat příslušný obsah buď rozkliknutím rolovacího menu a výběrem, nebo pomocí ikonky, která se nachází vedle tohoto menu a má podobu šneka. Stejná ikonka se nachází například v After Effects pro funkci Parent. Uchopením této ikonky a přetažením na vybranou položku v projektovém okně proběhne provázání. Je ale potřeba tímto postupem vybírat vytvořené časové osy a ne importované sekvence z Premiere Pro, na které provázání nebude fungovat.

Jakmile si nastavíte všechny ikony, které jste potřebovali, popřípadě si některé přidáte nebo uberete, je potřeba přepnout do dalšího okna Flowchart. V tomto okně se nachází graficky znázorněná struktura vytvořeného disku. Zde si můžete pomocí propojování jednotlivých okének s náhledy propojovat menu, zahájení disku a jednotlivé časové osy podle potřeby. Je zde také možnost nastavit akci, která proběhne po přehrání příslušné video stopy. Standardní nastavení je například takové, že po zapnutí disku se spustí hlavní menu, po výběru jednotlivých sekcí se spustí příslušné video a po skončení videa se disk opět vrátí do hlavního menu. Tyto úpravy lze provádět graficky nebo přímo v okně s nastavením vždy po výběru jednotlivých prvků.
Obrázek
Editace menu.
Obrázek
Grafické rozložení struktury menu.
Obrázek
Náhledové okno finální podoby disku.

Pokud již máme vše hotovo, spustíme si náhled, abychom si připravený disk vyzkoušeli. Pokud nám opravdu vše funguje tak, jak chceme, můžeme přejít k finálnímu exportu. Klikneme na záložku Build v horní levé části, kde si můžeme změnit nastavení výstupu. Zvolíme si typ disku, na který budeme projekt zapisovat a výstupní formát. Adobe Encore nám současně zobrazí informaci o kapacitě disku a velikosti projektu. Ve spodní části si můžeme vybrat region, ve kterém bude možné disk přehrávat a nastavit jeho ochranu proti přepisování. Pokud máme vše nastaveno, stačí pouze kliknout na tlačítko Build a program po převodu vytvoří finální disk.
Obrázek
Finální nastavení před vytvořením disku.

Finalizace projektu
Nyní, když jsme celý projekt dokončili a vše tak máme hotovo, přichází na řadu zálohování a finální úklid. Vzhledem k tomu, že uložený projekt z programu Premiere Pro neobsahuje žádné soubory, které jsme používali při práci, ale pouze informace o jejich umístění a parametrech, při přenesení jednotlivých programů se tyto soubory z projektu ztratí a po opětovném otevření je potřeba je znovu najít. Pokud tomu chceme zamezit, je možné celý projekt zálohovat a uchovat si ho někde pro pozdější práci. Zálohu provedeme jednoduše pomocí nabídky Project a Project Manager. Po aktivaci této možnosti se zobrazí okno s nastavením, kde si můžeme vybrat, které sekvence chceme zálohovat a dále jestli chceme zálohovat veškeré soubory a zkopírovat je do nové složky. Toto provedeme zvolením možnosti Collect Files and Copy to New Location. Dále stačí už jen určit, kam se umístí záloha a v poslední části nám Premiere Pro vypočítá, kolik místa vybraná záloha zabere. Po potvrzení se záloha aktivuje a celý projekt i se všemi soubory se zkopíruje na námi určené místo.
Obrázek
Zálohování projektu v Premiere Pro.

Pokud máme projekt zálohovaný, stačí už jen uklidit. Při tvorbě větších projektů si program Premiere Pro ukládá některé soubory pro rychlejší práci. Převážně se jedná o soubory, které vznikají při renderování dočasných záběrů, které se v reálném čase nepřehrávají a tak je potřeba je předrenderovat. Tyto soubory se ukládají do dvou lokací a někdy mohou zabírat opravdu mnoho místa na disku, proto je dobré je po dokončení projektu vymazat. První lokace, kam se některé soubory ukládají, je hned ve složce, kde je uložený projekt. Zde se nachází složka s označením Adobe Premiere Pro Preview Files a jsou tu některé dočasné soubory, které je možné po dokončení projektu vymazat. Druhé a větší úložiště dočasných souborů se nachází na C:UsersUserAppDataRoamingAdobeCommonMedia Cache Files. Tato cesta se samozřejmě může lišit podle vašeho názvu účtu ve Windows. V této složce se může nahromadit opravdu mnoho souborů a někdy zabírají značnou část disku. Pokud již tedy nebudeme na projektu pracovat, můžeme celý obsah této složky odstranit.

Závěrečný díl seriálu
V dnešním článku jsme se zaměřili na další možnost exportu a to pomocí programu Adobe Encore. Popsali jsme si základní postup, jak v tomto programu pracovat a jak si vytvořit vlastní DVD disk. V závěru jsme si řekli i něco o zálohování projektu a finálním úklidu po projektu. Tímto dílem celá série o základech video postprodukce končí. V patnácti dílech jsme postupně prošli krok za krokem zásady používání programů od Adobe určených pro video postprodukci. Snažil jsem se postupovat tak, abyste si mohli díky těmto článkům postupně vytvořit celý video projekt od počátečního natáčení přes import, základní i pokročilý střih, animaci nejen v programu Premiere Pro a pokročilejší techniky zpracování videa až po finální export a dokončení projektu. Doufám, že pro alespoň některé z vás byl tento seriál přínosný a pomohl vám k prohloubení vašich dovedností v oblasti video postprodukce.

Martin Procházka


Další díly seriálu
1. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t329.html
2. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t334.html
3. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t338.html
4. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t344.html
5. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t352.html
6. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t357.html
7. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t362.html
8. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t366.html
9. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t381.html
10. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t391.html
11. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t424.html
12. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t432.html
13. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t444.html
14. díl - http://www.pixel.cz/navody/adobe-premie ... -t455.html

Odpovědět