Jelikož máte vypnutý JavaScript, nebudou Vám tyto stránky fungovat korektně!!!
Logo PiXEL
  HOME  |  ČASOPIS  |  E-SHOP  |  SOUTĚŽE  |  PŘEDPLATNÉ  |  INZERCE  |  REDAKCE VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV PiXEL

RUBRIKY

  audio

  video

  3D grafika

  2D grafika

  internet

  DVD/CD-R

  digitální foto

  grafické stanice

  ostatní

ARCHIV AUTORŮ
ARCHIV ROČNÍKŮ
Seriál: Efekty ve videopostprodukci | 1-6 | Nalezeno: 6 článků

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

6. díl - After Effects CS6: Ztracené soubory, světelné efekty a další.

Efekty ve videopostprodukci

Vítejte u dalšího dílu série Efekty ve videopostprodukci. V dnešním dílu se nebudeme zaměřovat na jediný efekt, ale ukážeme si hned několik efektů a také se dozvíte několik užitečných rad pro práci s programem After Effects. Minule jsme tvořili intro, při jehož tvorbě jsme využili dovednosti získané v minulých dílech. Nejdříve jsme pomocí efektu Fractal Noise vytvořili vrstvu, která byla použita pro zobrazení textu. Následně jsme si podle popsaného postupu připravili dva texty a vše jsme v jedné sekvenci spojili. Poté došlo na animaci textu i s efekty. Celkově jsme si tak ukázali, jak můžeme využít dosud získané dovednosti a nyní začneme probírat další efekty a možnosti, které program After Effects nabízí.


Ztracené soubory
V první řadě si řekneme jednu užitečnou informaci ohledně ztracených souborů. Nejedná se o používání efektů nebo nějakých náročných postupů, ale někdy by vám tento problém mohl zkomplikovat práci v programu After Effects. Občas se může stát, že se vám ztratí některé soubory z dříve vytvořeného projektu. Nemusí se jednat jen o soubory, které byly odstraněny, stačí jen, když se soubory přejmenují nebo změní své umístění. Může se například stát, že pracujete na projektu a po změně počítače a znovuotevření projektu nedokáže After Effects nalézt všechny použité soubory. Pokud k něčemu takovému dojde, program hned při znovuotevření projektu nahlásí, že nedokáže nalézt jeden nebo více souborů, které jsou v projektu obsaženy...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/4
230

Procházka Martin
 PiXEL 230 (3/2016)

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

5. díl - Tvorba intra v Adobe After Effects CS6.

Efekty ve videopostprodukci

Máme tady další díl seriálu o tvorbě efektů v programu Adobe After Effects. Jak jsem již zmiňoval v minulém dílu, dnes se budeme zabývat tvorbou intra. V minulém dílu jsme se zaměřili na práci s textem. Vytvořili jsme si několik typů textu s efekty, nejdříve ve 2D a následně jsme přešli i na tvorbu 3D textu, i když program After Effects není primárně určen pro 3D tvorbu. Všechny tyto texty jsme tvořili pro získání dovedností, které jsou zapotřebí při provádění náročnějších úkonů. Dnes navážeme tam, kde jsme posledně skončili a začneme tvořit trochu složitější intro, u kterého zúročíme všechny dosavadní poznatky. V první části budeme tvořit statičtější intro, kde využijeme dobře známého efektu Fractal Noise. Po dokončení tohoto prvního intra se vrhneme i na další, které již bude více pohybové a procvičíme si tak i práci s kamerou.


Úvodní intro s efektem Fractal Noise
Jako první si vytvoříme intro, ve kterém bude dominovat nám již z minula známý efekt Fractal Noise. Výsledné video bude obsahovat dva texty, které se v průběhu času změní a zároveň bude pod texty vložen efekt, který bude omezen jen na určitý prostor a současně s tím i bude pomocí masky klíčován v čase. Začneme tedy stejně jako vždy tvorbou nové kompozice. Já si zvolím kompozici s Full HD rozlišením a klasickou černou barvou. Důležité je také zvolit požadovanou dobu trvání kompozice, já si například nyní zvolím trvání na jednu minutu. Jako první si do kompozice vložíme nový Solid, barvu ideálně černou a parametry ponecháme podle vytvořené kompozice. Na nově přidanou vrstvu aplikujeme Fractal Noise, který nám okamžitě vytvoří efekt připomínající mlhu...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/5
229

Procházka Martin
 PiXEL 229 (1/2016)

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

4. díl - Aplikace efektů na text a tvorba intra v Adobe After Effects CS6.

Efekty ve videopostprodukci

V minulém dílu jsme se zaměřili na masky v programu After Effects. V první části jsme si vysvětlili tvorbu masky a popsali si jednotlivé nástroje určené pro práci s ní. Následně jsme si ukázali několik praktických příkladů využití masky. Další část minulého článku byla věnována tvorbě efektu, kdy se video přehrávalo ve zdi, která byla vytvořena texturou. Tento příklad byl praktickým procvičením možností práce s maskou. Nakonec jsme si ukázali, jak vytvořit text, který bude navozovat dojem, jako by byl utvořen z mlhy. I v rámci posledního cvičení byla využita maska, jednalo se ale o tvorbu pomocí funkce Track Matte a nikoliv s použitím klasické masky. V dnešním článku navážeme tam, kde jsme v minulém skončili. Budeme pokračovat v tvorbě textů, na které budeme aplikovat další efekty. Díky tomu budete moci prohloubit své dovednosti potřebné k tvorbě intra, ke které se následně dostaneme.


Aplikace efektů na text
V první řadě se zaměříme na další tvorbu textů. Díky předchozímu dílu již umíme vytvořit text, který je sestaven "z mlhy". V posledním článku jsme ale postupovali pouze s využitím efektu Fractal Noise a jeho editace. Nyní si ukážeme, jaké jsou další možnosti. Již od základu jsou v programu After Effects CS6 vloženy efekty, které jsou již předpřipraveny. Díky těmto přednastaveným efektům můžeme vytvářet některé výstupy v lepší kvalitě a především rychleji, než kdybychom je celé tvořili a nastavovali sami.
V první řadě si opět vytvoříme novou kompozici. Nastavení kompozice je opět na vás, záleží na tom, k čemu budete výsledek používat. Nyní si do kompozice vložíme text pomocí pravého tlačítka myši a výběru New...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/4
228

Procházka Martin
 PiXEL 228 (12/2015)

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

3. díl - Tvorba textů s efekty a použití masek v Adobe After Effects CS6.

Efekty ve videopostprodukci

V minulém dílu jsme si detailně popsali prostředí Adobe After Effects a ukázali si, jak s tímto programem pracovat. Poté, co jsme probrali rozložení ovládacích prvků, jsme se zaměřili na práci s texturou a popsali jsme si její základní využití. Následně jsme ji použili i při práci s textem a získali tak text nejen obsahující standardní barvu, ale také vytvořený pomocí textury. Nakonec jsme z textury vytvořili 3D objekt v podobě chodby. V dnešním dílu budeme pokračovat v práci s texturou. Ukážeme si, jak do textury zajímavě vložit video, k čemuž budou potřeba masky. Proto si nejdříve vysvětlíme práci s maskou a její základní editaci. Dále se zaměříme na pokročilejší práci s textem. Vytvoříme si různé druhy textů s využitím efektů obsažených v programu After Effects. Práce s textem bude předcházet tvorbě Intra, ke které se následně dostaneme.


Masky
Bez ohledu na to, jak používáme program After Effects, využijeme u většiny projektů metodu maskování. Jde o základní postup pro vytváření kompozice. Maskováním rozumíme zakrytí určité oblasti dané vrstvy, pod kterou je poté vidět vrstva ležící pod ní. S maskami pracuje například i Adobe Photoshop, v After Effects je však práce s nimi trochu odlišná - zde slouží k zakrytí části vrstvy kompozice. Masku pro daný klip vytváříme několika způsoby, například tím, že klikneme pravým tlačítkem myši na vrstvu a z kontextového menu vybereme možnost Mask a New Mask. Mezi nejběžnější způsoby patří využití nástroje na vytváření základních tvarů. Označíme vrstvu, pro kterou chceme vytvořit masku, poté vybereme nástroj pro tvorbu obdélníku a nad danou vrstvou vytvoříme požadovaný obdélník...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/4
227

Procházka Martin
 PiXEL 227 (11/2015)

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

2. díl - Práce s texturami v Adobe After Effects CS6.

Efekty ve videopostprodukci

V minulém dílu jsme zahájili novou sérii o video postprodukci, která je zaměřena na efekty. V prvním dílu série jsme si popsali program After Effects. Vysvětlili jsme si základní ovládání a rozložení ovládacích prvků tohoto programu určeného pro video postprodukci. Jak jsem již minule nastínil, v této sérii se budu snažit popisovat různé praktické příklady, na kterých si osvojíte ovládání Adobe After Effects a současně se naučíte vytvářet užitečné efekty. V dnešním dílu se nejprve zaměříme na rozložení panelů v programu a popíšeme si jejich základní funkce. První praktická ukázka se bude týkat textury - ukážeme si, jakým způsobem ji lze v After Effects použít a to i při tvorbě 3D prostoru. Jednotlivé metody si budeme důkladně popisovat tak, aby bylo jednoduché si tyto postupy zapamatovat.


Struktura panelů v Adobe After Effects CS6
After Effects je strukturován do jednotlivých panelů, z nichž každý obsahuje určité pracovní prostředí. Těchto panelů je velké množství, proto není vhodné zobrazovat je všechny naráz. Uživatel si může zvolit, které chce a nebo nechce zobrazit pomocí horní lišty v záložce Window nebo předdefinovaných pracovních prostorů v rolovacím menu, jež se nachází v pravém horním rohu okna s názvem Workspace. Nejdůležitější panely pro základní práci v After Effects jsou Project, Timeline, Composition, Preview a Tools. Ostatní panely jsou už více specializovány pro práci s určitými nástroji nebo nejsou pro základní práci s programem potřebné. Každý z panelů lze libovolně roztáhnout či smrštit přiložením kurzoru k okraji plochy, stisknutím tlačítka myši a tažením...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/5
226

Procházka Martin
 PiXEL 226 (10/2015)

efekty-ve-videopostprodukci

 Efekty ve videopostprodukci

Video    WindowsMacOSLinux

1. díl - Představení a základní práce v Adobe After Effects CS6.

Efekty ve videopostprodukci

Před letošním létem jsme uzavřeli seriál o základech video postprodukce, který se zaměřoval především na práci v programu Adobe Premiere Pro CS6. V průběhu jednotlivých dílů popisujících různé postupy práce v Premiere Pro jsme také několikrát zmínili další programy od společnosti Adobe. Jedním z těchto programů byl i After Effects, na který se nyní zaměříme o něco více. V několika článcích si popíšeme nejen jak využívat jeho základní funkce, ale dostaneme se i k pokročilejším postupům práce a některé procesy si předvedeme na reálných příkladech. V dnešním dílu se tedy zaměříme především na seznámení se s programem After Effects a ukážeme si některé praktické postupy.


Prostředí After Effects
V sérii Základy video postprodukce jsme zmiňovali program After Effects v souvislosti s funkcí Dynamic Link, na jejímž příkladu jsme demonstrovali výhody a využití propojení mezi programem Premiere Pro a After Effects. Dnes si ale ukážeme standardní zapínání a využití programu bez propojení s jinou aplikací od společnosti Adobe. Na první pohled je vidět, že rozložení ovládacích prvků v After Effects je podobné jako v Premiere Pro. Tato podobnost je výhodou pro uživatele, kteří pracují s více programy od společnosti Adobe - stačí jim tak pouze chvíle k tomu, aby se zorientovali a mohli pokračovat v práci v jiném z programů.
Uprostřed pracovní plochy v After Effects se nachází velké kompoziční okno, které slouží k zobrazení průběžné práce...

Náhled článku Efekty ve videopostprodukci
1/4
225

Procházka Martin
 PiXEL 225 (9/2015)
| 1-6 |
NÁHLEDY ČLÁNKŮ
zobrazit / schovat

© 2017 ATLANTIDA Publishing s.r.o.
Umístěno na serveru Stable.cz
Optimalizováno pro Microsoft Explorer
a minimální rozlišení 1024x768