Jelikož máte vypnutý JavaScript, nebudou Vám tyto stránky fungovat korektně!!!
Logo PiXEL
  HOME  |  ČASOPIS  |  E-SHOP  |  SOUTĚŽE  |  PŘEDPLATNÉ  |  INZERCE  |  REDAKCE VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV PiXEL

RUBRIKY

  audio

  video

  3D grafika

  2D grafika

  internet

  DVD/CD-R

  digitální foto

  grafické stanice

  ostatní

ARCHIV AUTORŮ
ARCHIV ROČNÍKŮ
Seriál: Základy 2D výtvarných technik | 1-6 | Nalezeno: 6 článků

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

6. díl - Razítka & razítkování.

Základy 2D výtvarných technik

Vzpomínáte na vlastoručně vykrajovaná razítka z brambor, kterými jste jako děti ve výtvarné výchově na základní škole (velmi pravděpodobně) zdobili své výkresy? A nebo na malá hodnotící razítka v deníčku, kterými paní učitelka v první třídě základní školy sdělovala rodičům, zda jste dnes ve škole zlobili, nebo sekali dobrotu? Možná ano, možná ne. Každopádně - razítka, razítkování i razítkovací techniky od té doby technologicky už trochu pokročily ... a staly se (ač to zní docela neuvěřitelně) de facto samostatným kreativním oborem s obrovskou celosvětovou komunitou a aktivní fanouškovskou základnou.


A s masivní komerční produktovou podporou výrobců a dodavatelů razítkovacích pomůcek a všemožných udělátek, kteří pro tuto "razítkující komunitu" (vesměs drobní rukodělní výrobci, volnočasoví kreativní nadšenci/nadšenkyně či mámy na mateřské dovolené, apod.) pravidelně pořádají různé razítkovací workshopy, přednášky, vzdělávací akce či programy .. a nebo dokonce mezinárodní veletrhy, předváděcí show, festivaly apod. To aby žádná kreativní razítkování-chtivá duše v žádném směru nestrádala. A že opravdu nestrádá, o tom při pohledu na návštěvnost a program těchto veletrhů (či na rozsáhlou produkci dodavatelů razítek a souvisejících produktů) není pochyb...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
208

Hovorková Alena
 PiXEL 208 (4/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

5.díl - Komplexní struktury: detail versus celek, přesnost práce a úroveň detailu.

Základy 2D výtvarných technik

Vzdálená krajina či architektura, skalnatá stěna, koruna stromů plná listů, tráva, zvířecí srst, vlasy ... to všechno jsou komplexní objekty. Při pozorování v reálném prostředí je obvykle vnímáme jako celek, i přesto, že jsou ve skutečnosti tvořeny množstvím (přesněji řečeno obrovským množstvím) drobných dílčích elementů - jednotlivých vlasů, listů či jiných drobných částí. Na tom samozřejmě není nic zvláštního, a při běžném pozorování v reálném prostředí se nad tím nikdo ani nepozastaví.


Ale při kreslení tento "globální" přístup už tak samozřejmý není. Kreslíř má totiž přirozenou tendenci k důkladnější analýze, což však paradoxně ve výsledku může být občas trochu kontraproduktivní. Největší a nejčastější chybou, kterou začínající kreslíř dělá, je právě snaha o zakreslení každé jednotlivé dílčí elementární části těchto komplexních objektů. Každý jednotlivý vlas, list, stéblo trávy ...což může být nejen velmi pracné, únavné a zdlouhavé - ale hlavně: výsledný efekt obvykle zdaleka nefunguje tak, jak by se teoreticky dalo očekávat...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
207

Hovorková Alena
 PiXEL 207 (3/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

4. díl - Světlo a stín - základní principy.

Základy 2D výtvarných technik

Světlo je základ všeho. Nepostradatelný element jakékoli vizuální formy. Alfa i omega. O tom by mohl vyprávět kdejaký fotograf. Není světlo - není fotografie. A že nejde jen o triviální fotografické klišé, o tom se koneckonců může přesvědčit i každý nefotograf ... kdykoli večer před spaním zhasne světlo.


Pro kresbu sice tato teorie neplatí tak úplně a bezezbytku, protože kresba se bez světla částečně dokáže obejít (když pominu fakt, že i k samotnému kreslení je nutné alespoň minimální osvětlení) - kreslený obrázek totiž může vzniknout třeba i jen na základě kreslířovy fantazie, bez nutnosti aktuálního sledování existujícího objektu v nějakém reálném světelném prostředí.
Ale i tak je světlo důležité, dokonce i v případě kreslení bez reálné předlohy, protože i každá vize či představa, ať už je jakákoli, tak jako tak vychází z nějakých dřívějších zkušeností či všudypřítomných fyzikálních principů, které vědomě či podvědomě všichni vnímáme a vstřebáváme každou vteřinu našeho každodenního života...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
206

Hovorková Alena
 PiXEL 206 (2/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

3. díl - Tónování.

Základy 2D výtvarných technik

Na rozdíl od poměrně omezeného šrafování (popsaného v minulém čísle), které pracuje pouze s liniemi, a které umožňuje využití de facto jen dvou základních tónů (černá linka, bílá plocha papíru), tónování má nesrovnatelně víc výrazových možností. Kromě černé a bílé totiž dokáže využít i jemně odstupňované mezilehlé přechodové šedé tóny. A těch vůbec není málo. Možnost plynulého odstupňování tónů od nejtmavší černé po nejsvětlejší bílou je vlastně základní charakteristikou (i výsadou) této techniky. A když pak ještě přidáte kresebné možnosti linky, a nebo tónování případně ještě zkombinujete se šrafováním či dalšími technikami, tradičními či digitálními - můžete získat poměrně flexibilní a relativně širokou výrazovou tonální škálu. Téměř jako u černobílé fotografie, při troše fantazie. A s tím už se dá leccos podniknout.


Vzpomínáte na malé kouzlo z dětství, když jste vy - nebo kamarádi - pomocí několika ledabyle načmáraných tahů tužkou na papíře položeném přes pětikorunu během chvilky vykouzlili její téměř dokonalý obrázek? Bylo to tak snadné a tak efektní! A ve výsledném miniaturním dílku přitom bylo obsaženo vlastně skoro všechno: světlo, stín, linka, tvar, detail, struktura, plocha i objem ...
Skutečná kresba volnou rukou sice nikdy nebude tak snadná a nejspíš ani tak dokonalá jako obkreslená mince, ale přesto tento jednoduchý příklad snad může posloužit jako malá ukázka výrazových možností odstupňované tónované (či stínované) kresby.
Mezi černou a bílou
Základem tónování (či stínování) je práce s plochou - a s měkkými kreslicími nástroji (tužka, pastelka, pastel apod.), které pomocí přítlaku (a nebo pomocí opakování tahů přes stejné místo) dokážou znázornit různou intenzitu pokreslené plochy...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
205

Hovorková Alena
 PiXEL 205 (1/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

2. díl - Šrafování.

Základy 2D výtvarných technik

Každý objekt v reálném světě zabírá nějaký prostor, a jeho vzhled (resp. objem) je modelován světly a stíny, různým typem povrchu, různou mírou viditelného detailu apod. Pro kreslíře pracujícího s liniemi tato skutečnost může být podstatná, ale taky nemusí, protože k zachycení podoby objektu v podstatě stačí obyčejná základní linka. Ostatní informace týkající se povrchu, struktury, objemu či aktuálního osvětlení lze ignorovat, vypustit. Má-li však kresba zachytit víc než jen základní tvar, tyto informace bude nutné vzít v úvahu - a do kresby je nějakým způsobem zahrnout. Alespoň v náznaku.


Šrafování
Šrafování je v podstatě nejjednodušší a nejzákladnější formou stínování. Základem je vždy linka - vedená různými způsoby, s různou intenzitou či hustotou, různými směry, paralelně jedna vedle druhé nebo jedna přes druhou, organizovaně v podobě geometrických vzorů, a nebo třeba úplně živelně, zdánlivě bez jakéhokoli viditelného řádu či logického uspořádání.
Ne každý typ šrafování se hodí pro každou příležitost, protože ne každá šrafovací technika má dostatečnou modelovací, stínovací či rozlišovací schopnost...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/4
204

Hovorková Alena
 PiXEL 204 (12/2013)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

1. díl - Linie, plocha, tvar, světlo a stín, objem a prostor, perspektiva .. zaznamenané na dvourozměrné ploše. To je kresba, malba, grafika nebo obraz. A to je také tematika nového seriálu.

Základy 2D výtvarných technik

Zvládnutí alespoň nejzákladnějších výtvarných principů a technik je přepokladem pro prakticky každou výtvarnou, grafickou nebo ilustrátorskou práci. Ale nejen tam. Dokonce i v oborech, kde o kresbu téměř nezavadíte, se výtvarný základ může občas hodit. Protože výtvarné techniky - to není jen kresba nebo malba - ale spíš soubor obecných, ale i docela konkérních principů a dovedností, které spolu vzájemně souvisí. Jejich využití je poměrně univerzální. Práce se štětci, se strukturami, s linií, tvarem, plochou nebo objemem, se světlem a stínem, s kompozicí, s perspektivou, s barvou .. to všechno se dá využít prakticky už od prvního záznamu letmých myšlenek při hrubém koncepčním skicování, až po komplexní workflow pokročilé postprodukční práce. Protože základní obecné principy platí všude. Mění se jen přístup a nástroje.


Nový seriál? O čem?
Smyslem a cílem nového volného seriálu není detailní systematická výuka všech existujících výtvarných technik. Ani zdaleka. Každá výtvarná technika - kresba, akvarel, digiální malba, koncepční skicování, speedpainting, airbrush, carving, storyboarding, grafika, grafická zkratka, karikatura, výtvarná postprodukce, fotorealistická malba, matte-painting atd. - je v podstatě samostatnou disciplínou. A popsat všechny možnosti není v omezeném prostoru časopisu samozřejmě technicky možné. Ale některým z nich se přecejen budu věnovat. Více či méně podrobně. Detailně a názorně pro konkrétní praktické využití, a nebo třeba jen letmo, pro inspiraci. Napříč programy i nástroji. V rámci 2D pracovního prostoru, tradičního i digitálního...

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
203

Hovorková Alena
 PiXEL 203 (11/2013)
| 1-6 |
NÁHLEDY ČLÁNKŮ
zobrazit / schovat

© 2017 ATLANTIDA Publishing s.r.o.
Umístěno na serveru Stable.cz
Optimalizováno pro Microsoft Explorer
a minimální rozlišení 1024x768