Jelikož máte vypnutý JavaScript, nebudou Vám tyto stránky fungovat korektně!!!
Logo PiXEL
  HOME  |  ČASOPIS  |  E-SHOP  |  SOUTĚŽE  |  PŘEDPLATNÉ  |  INZERCE  |  REDAKCE VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV PiXEL

RUBRIKY

  audio

  video

  3D grafika

  2D grafika

  internet

  DVD/CD-R

  digitální foto

  grafické stanice

  ostatní

ARCHIV AUTORŮ
ARCHIV ROČNÍKŮ
Seriál: DVD-lab PRO 2 | 1-9 | Nalezeno: 9 článků

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

9.díl - Tvorba nestandardních titulů a menu,

DVD-lab PRO 2

V minulém dílu jsme se začali zabývat problematikou buněk a ukázali jsme si základy práce s nimi. V dnešním a zároveň posledním dílu tohoto seriálu budeme v tomto tématu pokračovat. Nejprve si ukážeme jednu praktickou ukázku menu se statickými buňkami a dále budeme pokračovat audio a video buňkami, čímž si popíšeme způsob tvorby pokročilejších animovaných menu.


Soustava menu realizovaných statickými buňkami
Jako jednoduchý příklad k tématu, které bylo podrobně rozebráno na konci minulého dílu, si ukážeme realizaci jazykového menu pomocí statických buněk v jediném menu. V tomto jazykovém menu budeme volit, která zvuková a titulková stopa se má aktivovat. Začneme tedy tím, že si vytvoříme nové menu a do něj vložíme tři statické buňky (tento postup jsme již podrobně popsali v minulém dílu a tak ho zde nebudeme opět uvádět). Všechny buňky necháme nastaveny tak, aby doba jejich zobrazení byla nekonečno...

Říha Lubomír
 PiXEL 131 (11/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

8.díl - Tvorba nestandardních titulů a menu.

Minulým dílem jsme dokončili popisování složité a dlouhé kapitoly tohoto návodu, která se týkala odkazů a struktury DVD Video disku. V tomto dílu se vrátíme k tvorbě základních objektů projektu, kterými jsou jednotlivé tituly. Tuto problematiku jsme trochu vzpomněli v prvním dílu, kdy jsme si ukázali, jak udělat základní titul, jenž obsahoval video stopu a několik zvukových a titulkových stop. Tím ale není tato problematika ani zdaleka vyčerpána, jelikož DVD-lab Pro nám dovoluje vytvořit objekty jako slideshow, audio titul bez videa atd. Dnes se tedy v první polovině článku budeme věnovat tomuto tématu. Ve druhé polovině pak přijdou na řadu pokročilé techniky pro tvorbu menu.


Tvorba slideshow
Dnešní nejjednodušším případem je tvorba slideshow. Jedná se vlastně o sekvenci snímků, většinou tedy fotografií, ke kterým se může připojit zvuková stopa a výsledkem je videosekvence.
Slideshow vložíme do projektu pomocí menu Slide-Show > Add New. Tímto se nám do projektu a tedy i do okna Connections vloží objekt Show1 a pokud na něj dvakrát klikneme, spustí se nám editor slideshow, který je zobrazen na obrázku 1. Tento editor obsahuje několik záložek. První z nich je Slides, kde můžeme do slideshow naskládat jednotlivé snímky a přiřadit k nim hudbu...

Říha Lubomír
 PiXEL 130 (10/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

7. díl - Nástroje pro práci s odkazy.

V minulých dílech jsme se již několikrát setkali s odkazy, ať se jednalo o jednoduché odkazy, jako tlačítka v menu, která spouštěla video či kapitolu, nebo VM objekt, který aktivoval vybranou zvukovou nebo titulkovou stopu. DVD-lab Pro - zdůrazněme, že pouze verze Pro - obsahuje mimo těchto dvou nástrojů i spoustu dalších, které nám umožní udělat zajímavé a na první pohled hodně složité struktury. Tento díl se bude zabývat právě těmito nástroji.


Základní okno odkazů
Všechny odkazy, anglicky Link, jsou zobrazeny v okně Connections, se kterým jsme se v minulých dílech již nesčetněkrát setkali. Vždy jsme si však pouze ukázali, jak vypadají struktury, které jsme vytvořili pomocí editoru menu. Toto okno má však několik nástrojů, které musíme zmínit.
Nejprve si ukážeme, že odkazy tlačítek lze nastavit přímo v tomto okně. Abychom mohli takto odkazy nastavit, musíme nejprve vložit do projektu jednotlivá menu a do menu tlačítka. Pro jednoduchost stačí vložit do menu jednotlivé textové objekty, které budou posléze nastaveny jako tlačítka...

Říha Lubomír
 PiXEL 129 (9/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

6. díl - Menu pro volbu jazyka a navigace v menu.

V minulém dílu našeho povídání o programu DVD-lab Pro jsme si ukázali, jakým způsobem můžeme v projektu vytvořit menu určené k přepínání zvukových a titulkových stop. Pokud se podíváme na profesionální disky, pak uvidíme, že skutečně každý disk obsahuje menu pro přepínání stop a to i v případě, že se nejedná o dvojjazyčný disk. V tomto případě pak může být druhá stopa komentář autora atd. Protože z minulého dílu víme pouze, jak vytvořit zvláštní menu pro přepínání titulků a druhé pro přepínání audio stop, ukážeme si na začátku tohoto dílu způsob realizace jednoho menu určeného pro přepínání jak audio, tak i titulkových stop.


Společné menu pro přepínání zvukových a titulkových stop
Jak již bylo řečeno v úvodu, z minulého dílu víme, jakým způsobem lze vytvořit dvě různá menu, která budou mít analogickou funkci - první přepíná zvukové a druhé titulkové stopy. Pokud potřebujeme obě funkce spojit do jednoho menu, vyvstane problém se dvěma ukazateli v jednom menu, což samotný DVD přehrávač vyřešit neumí. Proto je nutno použít speciální řešení.
Toto řešení spočívá v tom, že použijeme více menu, mezi kterými budeme přepínat...

Říha Lubomír
 PiXEL 127/128 (7-8/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

5. díl - Odkazy a navigace na DVD.

V minulém dílu jsme dokončili popis nástrojů v editoru menu, které slouží k návrhu jeho vzhledu. Pomocí nich však vytvoříme pouze vizuální část menu, která sama o sobě neřeší problém s odkazy na tituly, jejich jednotlivé kapitoly nebo další menu. Již v minulých dílech jsme si ukázali, jak vložit do titulu kapitoly a jak pomocí průvodce vytvořit menu kapitol, nebo jakým způsobem lze vytvořit jednoduchý odkaz z objektu v menu na titul atd. Tyto základní znalosti dnes rozšíříme a hlouběji se seznámíme s možnostmi, které nám v tomto ohledu DVD-lab Pro nabízí.


Abychom mohli začít pracovat s odkazy, potřebujeme mít v projektu alespoň jedno menu (hlavní menu) a jeden nebo více titulů. Jelikož se jedná o úkony již popsané, nebudeme je popisovat znovu a vrhneme se rovnou na odkazy.
Nejjednodušším a ve většině případů také nejpoužívanějším nástrojem zde bude jednoduchý odkaz, který po aktivaci spustí patřičný titul nebo jeho kapitolu. Tento nástroj se jmenuje Link. Vytvoříme si tedy v menu jakýkoliv objekt. Tlačítko z něj uděláme, pokud na tento objekt klikneme pravým tlačítkem myši a v následujícím menu zvolíme položku Link. V podmenu se nám ukáží všechny objekty, na které je možné vytvořit odkaz. Tuto situaci máme na obrázku 1, kde vidíme, že v projektu jsou celkem dvě menu (Menu 1 a VMG Menu 1) a jeden titul (Movie 1), který má pět kapitol...

Říha Lubomír
 PiXEL 126 (6/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

4. díl - Nástroje pro návrh menu v DVD-lab Pro.

V minulém dílu jsme se začali podrobně seznamovat s grafickým editorem pro návrh menu. Ukázali jsme si, kde se nacházejí které prvky a začali jsme si popisovat nástroje pro tvorbu objektů. V tomto duchu budeme pokračovat i na těchto stránkách a popíšeme si, jak vytvořit složitější objekty. Zapomenout nesmíme ani na různé druhy transformací a efektů pro úpravu povrchu objektů.


Tvorba složitějších objektů
Minule jsme si ukázali, jak vytvořit objekty "Text", "Rectangle" nebo "Simple Frame". Jejich možnosti jsou však hodně omezené, proto DVD-lab Pro nabízí nástroj pro tvorbu obecných polygonů, který se jmenuje "Cardinal Shape". V editoru jej najdeme pod ikonou, kterou vidíte na obrázku 1 - 1.
Samotné vytvoření objektu je velmi snadné, protože každý kliknutím do plochy menu vložíme jeden vrchol polygonu. Pokud jsme již vložili všechny vrcholy a chceme polygon uzavřít, pak klikneme na první vrchol...

Říha Lubomír
 PiXEL 125 (5/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

Nástroje pro návrh menu v DVD-lab Pro - 3. díl.

Menu je prvek, bez něhož není možné udělat ani základní, nejjednodušší strukturu disku. Návrh menu není složitý, pokud nám stačí jednoduché textové menu, ovšem pokud chceme mít graficky propracované menu, musíme jej nakreslit v grafických editorech. Většina DVD authoringových programů tyto editory obsahuje, stejně jako DVD-lab Pro. A právě s ním se dnes seznámíme.


V prvním dílu tohoto seriálu jsme se letmo zmínili o tom, jak vytvořit právě ono velice jednoduché textové menu. Neřešili jsme efekty, textury ani nic podobného, šlo nám pouze o funkci. Takové menu je sice plně funkční, ale oko příliš nepotěší. Další způsob, jak vytvořit buď samostatné menu nebo celou skupinu, jsme si popsali v minulém dílu. V něm jsme se seznámili s různými průvodci (Thumbnail Scene Menu, Film-Strip, Panoramic Menu a Quiz), kteří nás celým postupem tvorby bezbolestně provedli. Tímto způsobem však můžeme realizovat pouze určité typy menu, všechny ostatní musíme vytvořit ručně.
Editor menu v DVD-lab Pro
Na začátek je nutno říci, že vzhled menu je první věcí, kterou divák uvidí a podle níž si hned udělá obrázek o kvalitě disku...

Říha Lubomír
 PiXEL 124 (4/2007)

dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

V minulém čísle jsme začali seriál, v němž si přiblížíme práci s authoringovým programem DVD-lab PRO 2...

DVD-lab PRO 2

Jedná se o nástroj, který přes svou relativně nízkou cenu dokáže v DVD authoringu opravdu mnohé. Jako příklad profesionálních schopností uveďme na tomto místě práci se skripty v jazyce DVD VM.


Co bychom si měli pamatovat z minula
V prvním dílu jsme se stručně seznámili s tím, jak rychle vytvořit jednouché DVD od začátku až do konce. Díky tomu máme alespoň základní povědomí o tom, jak dovést jednoduchý projekt do zdárného konce. Z minulého dílu si však musíme zapamatovat některé postupy, které byly popsány podrobně, protože je budeme využívat jak v tomto, tak i v následujících dílech.
Proto je nutno, abychom si z minulého návodu odnesli poznatek o tom, jaké vstupní materiály můžeme do programu importovat a jak to provést...

Říha Lubomír
 PiXEL 123 (3/2007)
dvd-lab-pro-2

 DVD-lab PRO 2

DVD/CD    WindowsMacOSLinux

1. díl - DVD authoring v praxi.

V minulém čísle PiXELu skončil sedmidílný seriál "Pokročilé metody DVD authoringu”. V něm jsme si ukázali, jaké možnosti nám DVD specifikace skýtá pro tvorbu složitějších struktur. Než se však vrhneme na praktickou ukázku toho, co jsme se dozvěděli, je nutné dobře poznat nástroj umožňující práci s DVD virtuálním strojem (dále jen DVD VM). My jsme k tomuto účelu zvolili program DVD-lab PRO, který od verze 2 a výše již DVD VM podporuje a jeho cena je navíc pouze zlomkem ceny jiných profesionálních nástrojů s podobnými možnostmi.


Než se však dostaneme k těmto vyspělým metodám DVD authoringu, musíme začít od samotného začátku, tedy authoringem nejjednodušších projektů, obsahujících pouze například tři videa a základní menu. Proto je tento seriál vhodný také pro čtenáře, kteří chtějí s DVD authoringem teprve začít. V následujících dílech, kdy již budeme mít vystavěny základy, začneme navrhovat a následně realizovat stále složitější struktury DVD disků, které nám dovolí dosáhnout komplexnějších projektů. Posledním krokem bude programování DVD VM.
Základní informace
DVD-lab PRO lze před zakoupením stáhnout ze stránek výrobce www.mediachance.com a zdarma používat po dobu 30 dní ve zkušební lhůtě...

1/3
Říha Lubomír
 PiXEL 122 (2/2007)

| 1-9 |
© 2017 ATLANTIDA Publishing s.r.o.
Umístěno na serveru Stable.cz
Optimalizováno pro Microsoft Explorer
a minimální rozlišení 1024x768