Jelikož máte vypnutý JavaScript, nebudou Vám tyto stránky fungovat korektně!!!
Logo PiXEL
  HOME  |  ČASOPIS  |  E-SHOP  |  SOUTĚŽE  |  PŘEDPLATNÉ  |  INZERCE  |  REDAKCE VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV PiXEL

RUBRIKY

  audio

  video

  3D grafika

  2D grafika

  internet

  DVD/CD-R

  digitální foto

  grafické stanice

  ostatní

ARCHIV AUTORŮ
ARCHIV ROČNÍKŮ
Zobrazeno: Hovorková Alena << | 31-45 | Nalezeno: 45 článků

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Rychlá maska - pokračování.

Photoshop v praxi

Základy práce s rychlou maskou, tj. k čemu slouží, jak se aktivuje a jak funguje, jsem popsala minule. Dnes ještě doplním některé další souvislosti. Než se však pustím do popisu dalších obecných vlastností rychlé masky, nemohu aktuálně nezařadit informaci, která de facto popírá, co jsem dosud o práci s aktivními výběry tvrdila: totiž že modifikace aktivních výběrů ve Photoshopu je nepřesná, krkolomná a bez uspokojivé zpětné vazby (a právě z tohoto důvodu je výhodnější používat rychlou masku).

Hovorková Alena
 PiXEL 129 (9/2007)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Rychlá maska.

Photoshop v praxi

Problematice maskování, které jsem se tady před časem už dotkla, se budu věnovat i v tomto článku. Tentokrát se zastavím u dalšího typu masky, který je ve Photoshopu k dispozici, konkrétně u tzv. rychlé masky (Quick Mask).

Hovorková Alena
 PiXEL 127/128 (7-8/2007)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Maska vrstvy.

Photoshop v praxi

Maska vrstvy je ve skutečnosti jen jednou z možností Photoshopu, které slouží k ochránění částí obrazu; pro svou univerzálnost, variabilitu a nezávislost je však jedním z nejčastěji využívaných, pro práci nejpříjemnějších a nejdůležitějších "maskovacích nástrojů". Záměrně volím obecné označení "maskovací nástroje", protože maskování ve Photoshopu nemusí nutně být přímo výsadou skutečných masek, ke stejným účelům slouží také ještě několik dalších funkcí, které s maskami jako takovými nemají nic společného, které při správném použití pak umožňují maskování i bez nutnosti přípravy skutečné masky.

Hovorková Alena
 PiXEL 115/116 (7-8/2006)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Malá škola maskování - díl 1.

Photoshop v praxi

Maskování, Alfa kanál, rychlá maska, maska vrstvy, výpočty, kombinování kanálů a podobná "zaklínadla" vyvolávají někdy u uživatelů zvláštní obrannou reakci hodnou obezřetnosti při zacházení s černou magií, kterou je lépe si držet od těla (soudím tak alespoň z některých dotazů, které občas nacházím ve své poště nebo z reakcí některých posluchačů v mých kursech apod.). A skutečnost? O něco prozaičtější. Maskování je ve skutečnosti natolik užitečným, ve svém principu prostým a pro práci tak nepostradatelným pomocníkem, že ve chvíli, kdy si práci s maskami osvojíte, už bez nich jednoduše nebudete chtít pracovat.

Hovorková Alena
 PiXEL 114 (6/2006)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Střední šedá: k čemu je dobrá?

Photoshop v praxi

Střední šedá, někdy také označovaná jako neutrální šedá, má v problematice fotografování i při následných úpravách v obrazových editorech své zvláštní místo. To je dáno její jedinečností a jejími vlastnostmi, kterých využívají jak fotoaparáty, tak editační programy při následné úpravě obrazu. Fotoaparát, resp. jeho expozimetr, pracuje se střední šedou jako se základní referenční hodnotou pro nalezení správné expozice, tj. ideální kombinace hodnot času, clony a ISO citlivosti (velmi zjednodušeně řečeno); v případě úpravy už exponovaného snímku v editoru, tj. v našem případě ve Photoshopu, má tato střední šedá kromě svého referenčního charakteru také svůj zvláštní význam pro některé přímé či nepřímé operace, u kterých nemusí uživatel její využití ve skutečnosti ani postřehnout.

Hovorková Alena
 PiXEL 113 (5/2006)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Restaurování dobové fotografie.

Photoshop v praxi

Techniky restaurování starých fotografií, resp. techniky restaurování a retušování obecně, mohou být prováděny, jako mnoho dalších věcí, různě, protože způsobů je spousta, nástrojů také. Photoshop disponuje řadou funkcí, filtrů apod., které jsou přímo určené pro řešení konkrétních problémů a jsou-li aplikovány správně, mohou odvést velmi dobrou práci. V jednodušších případech není potřeba nic dalšího řešit, některý z dostupných nástrojů prostě použijeme a je po problému. Pokud je ale fotografie skutečně nekvalitní, použití klonovacího razítka nebo prosté aplikování některého filtru nemusí stačit. Potíž je totiž v tom, že u více poškozených fotografií se vady, které je třeba korigovat, v ploše obrazu vyskytují zpravidla velmi nerovnoměrně, nahodile, a do fotografie navíc neblaze zasahují různou měrou.

Hovorková Alena
 PiXEL 112 (4/2006)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Airbrush a hyperrealistická ilustrace.

Photoshop v praxi

Technika Airbrushe, resp. americké retuše, jak se jí v našich končinách také říká, je v prostředí Photoshopu z hlediska přípravy víceméně spíše konstrukcí, než volnou malbou; to ale skutečný Airbrush v reálném prostředí také, protože reálný Airbrush prováděný pomocí stříkacího pera napojeného na kompresor obnáší ve skutečnosti kromě fyzického nanášení proudu barvy na zvolený povrch také nespočet dalších nezbytných technických úkonů v podobě přípravy (vyřezávání) šablon z folií, bez kterých se skutečný "airbrusher" neobejde. Vezmeme-li tedy v úvahu, že uspokojivá airbrushová malba je v reálném prostředí uskutečnitelná právě hlavně díky mnoha důmyslně naplánovaným a precizně vyřezaným šablonám, pak v tomto smyslu je práce ve Photoshopu vlastně dost podobná, jen místo foliových šablon pracujete s vrstvami a jejich maskami.

Hovorková Alena
 PiXEL 111 (3/2006)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Praktické "vrstvení" aneb drobné tipy pro využití vrstev při úpravách fotografie

J ak jste zvyklí upravovat své fotografie? Používáte funkce, které program pro tento účel nabízí? Asi ano. A využíváte také další možnosti, kterými Photoshop disponuje? S úpravou fotografií se člověk setkává každou chvíli, resp. spíše s potřebou tyto fotografie nějakým způsobem upravit.

Hovorková Alena
 PiXEL 110 (2/2006)
photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Digitální malba potřetí, tentokrát opět téměř bez malování.

Photoshop v praxi

O tom, že Photoshop může být kromě jiného také relativně slušným prostředím pro digitální tvorbu, byla řeč v předešlém čísle. Dnešní ukázkou jednoho z postupů, který jsem minule zmínila, navážu na předešlou teoretickou část. Obrázek, který jsem dnes vybrala, je dalším relativně jednoduchým příkladem volné práce v prostředí Photoshopu. V ukázce, jejíž přípravu dnes popíšu, půjde opět o digitální "malbu" v uvozovkách, protože skutečného malování je u podobných postupů jen málo. V naprosté většině z toho, co se během přípravy podobného obrázku děje, jde hlavně o interakce vrstev, případně o práci s maskami (omezení tvaru či účinku obsahu vrstvy) a nebo jde o nějaký způsob generování pomocí filtru s následným opětným vzájemným prolnutím s ostatními částmi obrazu.

Hovorková Alena
 PiXEL 107 (11/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Textury a digitální malba podruhé.

Photoshop v praxi

V předešlém čísle byl popsán jednoduchý postup, jak pro texturování při vytváření grafiky či digitálního obrazu využít hotových nafocených struktur. To je fajn a poměrně rychlá metoda, která má řadu výhod. Jenže má možná také jisté nevýhody. Máte-li příliš konkrétní představu, můžete třeba marně hledat přesně tu texturu, kterou potřebujete, nebo strukturka, kterou máte k dispozici, prostě ne a ne padnout do vaší scény apod. A pro tvorbychtivou duši může být vadou na kráse už jen samotný fakt, že by si ve svém díle něčím jako je fotografie vůbec měla vypomáhat. Zda fotografie pro digitální tvorbu využívat nebo ne, to je každého věc, pokud ale z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete nafocené struktury použít, nemusíte, máte samozřejmě možnost si celou scénu do posledního pixelu z čisté vody vytvořit sami, protože pokud to zvládnete vy, Photoshop to zvládne určitě.

Hovorková Alena
 PiXEL 106 (10/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Textury a digitální malba.

Photoshop v praxi

Pro digitální malbu je k dispozici řada úžasných programů, které jsou k malování přímo určené, což se o Photoshopu říct nedá; to ale nemusí zase tolik vadit, protože i Photoshop je od své sedmé verze, kdy si s sebou do života přinesl novou filosofii nastavování a práce se štětci, lecčeho schopen. Navíc, digitální tvorba ve skutečnosti ani nemusí mít s malováním zase tolik společného, pokud možnosti nastavení reálně vypadajících štětců z nějakého důvodu nechcete využívat. Příkladem takového digitálního "malování v uvozovkách", kdy o malování zase tolik nešlo, je i dnešní ukázka.

Hovorková Alena
 PiXEL 105 (9/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Maskování bez masky.

Photoshop v praxi

Máte "strach" z maskování? Zdá se vám technika maskování příliš složitá? A využíváte efektivně nástroje, které maskování umožňují? Technik maskování je ve Photoshopu hned několik, od nejjednoduších, kdy vlastně ani o maskování v pravém slova smyslu nejde, protože není nutné připravovat a využívat skutečnou masku, až po ty složitější, kdy je naopak dobře připravená maska nutností. V praxi je maskování jedním ze základních problémů, na který uživatel Photoshopu dřív nebo později chtě-nechtě narazí a zvládnutí této dovednosti je, máme-li na mysli skutečně dobře odvedenou práci, jednou z velkých výzev, která si říká o pokoření, věnujeme-li se úpravě obrazu profesionálně.

Hovorková Alena
 PiXEL 103/104 (7-8/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

V minulém díle jsem slíbila, že v příštím článku popíšu přípravu airbrushových objektů, které jsem použila pro předešlou koláž. Dnes tedy malá ukázka použití techniky, které se říká "Airbrush", nebo jinými slovy (jak bývá také často označována) americká retuš.

Photoshop v praxi

Airbrushová technika, ať už je řeč o její digitální podobě nebo je-li prováděna přímo v reálných podmínkách pomocí stříkací pistole napojené na kompresor, má svůj vlastní jednoznačný charakter; jejím charakteristickým a poměrně jasným a nezaměnitelným rysem jsou měkce rozptýlené (někdy až "sterilně" dokonalé) plochy, které se vzájemně s různou intenzitou prolínají a mísí, což má na svědomí měkká regulovatelná stopa, u které lze i v reálných podmínkách nastavit nejen velikost, ale také intenzitu, což navíc ještě dohromady s dalšími nezanedbatelnými parametry, jakými jsou vzdálenost, sklon a rychlost výtvarníkovy ruky s nástrojem vzhledem k pracovní ploše, na kterou barva dopadá, dává dohromady poměrně "hutný" nástroj schopný velmi variabilního výsledku. Když ještě připočteme možnosti, které poskytuje nezbytné použití masek, dostáváme poměrně dobrý obrázek toho, jak výkonným nástrojem může Airbrush být.

Hovorková Alena
 PiXEL 100 (4/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Organizace práce pomocí vrstev při přípravě koláže.

Photoshop v praxi

Vrstvy nám Photoshop nabízí k tomu, abychom je používali. Podaří-li se uživateli využít alespoň část z toho, co je v programu v souvislosti s vrstvami k dispozici, tzn. alespoň některé režimy prolnutí, jejich kombinování, možnosti práce s maskami vrstev apod., může jakákoli práce být nejen velmi příjemná, což samo o sobě už není tak málo, ale přinejmenším také poměrně přehledná, efektivní a velmi, velmi variabilní... Dnes tedy další malá ukázka práce a zacházení s vrstvami a jejich maskami, konkrétně půjde o ukázku vytvoření další drobné koláže s využitím několika textových bloků a připravené airbrushové grafiky.

Hovorková Alena
 PiXEL 98 (2/2005)

photoshop-v-praxi

 Photoshop v praxi

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Využívejte možnosti vrstev aneb jak rychle a jednoduše připravit koláž.

Photoshop v praxi

Zkuste si odpovědět na otázku: Víte si rady s režimy prolnutí? Nebo ve vás množství variant, které jsou k dispozici, vzbuzuje mírnou nejistotu nebo dokonce jistou paniku? Pokud snad ano, pak na důkaz toho, že není důvod zoufat, uvádím dnešní ukázku. V tomto článku můžete zjistit, jak lze při přípravě jednoduché koláže vystačit i s málem, a že není třeba komplikovaného studia algoritmů probíhajících při prolínání vrstev k tomu, abyste mohli režimy prolnutí prakticky využívat.

Hovorková Alena
 PiXEL 97 (1/2005)

Předchozí 16-30 | 31-45 |
Obálka PiXEL 129
PiXEL 129
© 2017 ATLANTIDA Publishing s.r.o.
Umístěno na serveru Stable.cz
Optimalizováno pro Microsoft Explorer
a minimální rozlišení 1024x768