Jelikož máte vypnutý JavaScript, nebudou Vám tyto stránky fungovat korektně!!!
Logo PiXEL
  HOME  |  ČASOPIS  |  E-SHOP  |  SOUTĚŽE  |  PŘEDPLATNÉ  |  INZERCE  |  REDAKCE VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV PiXEL

RUBRIKY

  audio

  video

  3D grafika

  2D grafika

  internet

  DVD/CD-R

  digitální foto

  grafické stanice

  ostatní

ARCHIV AUTORŮ
ARCHIV ROČNÍKŮ
Zobrazeno: Hovorková Alena | 1-15 | >> Nalezeno: 45 článků

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

6. díl - Razítka & razítkování.

Základy 2D výtvarných technik

Vzpomínáte na vlastoručně vykrajovaná razítka z brambor, kterými jste jako děti ve výtvarné výchově na základní škole (velmi pravděpodobně) zdobili své výkresy? A nebo na malá hodnotící razítka v deníčku, kterými paní učitelka v první třídě základní školy sdělovala rodičům, zda jste dnes ve škole zlobili, nebo sekali dobrotu? Možná ano, možná ne. Každopádně - razítka, razítkování i razítkovací techniky od té doby technologicky už trochu pokročily ... a staly se (ač to zní docela neuvěřitelně) de facto samostatným kreativním oborem s obrovskou celosvětovou komunitou a aktivní fanouškovskou základnou.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
208

Hovorková Alena
 PiXEL 208 (4/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

5.díl - Komplexní struktury: detail versus celek, přesnost práce a úroveň detailu.

Základy 2D výtvarných technik

Vzdálená krajina či architektura, skalnatá stěna, koruna stromů plná listů, tráva, zvířecí srst, vlasy ... to všechno jsou komplexní objekty. Při pozorování v reálném prostředí je obvykle vnímáme jako celek, i přesto, že jsou ve skutečnosti tvořeny množstvím (přesněji řečeno obrovským množstvím) drobných dílčích elementů - jednotlivých vlasů, listů či jiných drobných částí. Na tom samozřejmě není nic zvláštního, a při běžném pozorování v reálném prostředí se nad tím nikdo ani nepozastaví.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
207

Hovorková Alena
 PiXEL 207 (3/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

4. díl - Světlo a stín - základní principy.

Základy 2D výtvarných technik

Světlo je základ všeho. Nepostradatelný element jakékoli vizuální formy. Alfa i omega. O tom by mohl vyprávět kdejaký fotograf. Není světlo - není fotografie. A že nejde jen o triviální fotografické klišé, o tom se koneckonců může přesvědčit i každý nefotograf ... kdykoli večer před spaním zhasne světlo.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
206

Hovorková Alena
 PiXEL 206 (2/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

3. díl - Tónování.

Základy 2D výtvarných technik

Na rozdíl od poměrně omezeného šrafování (popsaného v minulém čísle), které pracuje pouze s liniemi, a které umožňuje využití de facto jen dvou základních tónů (černá linka, bílá plocha papíru), tónování má nesrovnatelně víc výrazových možností. Kromě černé a bílé totiž dokáže využít i jemně odstupňované mezilehlé přechodové šedé tóny. A těch vůbec není málo. Možnost plynulého odstupňování tónů od nejtmavší černé po nejsvětlejší bílou je vlastně základní charakteristikou (i výsadou) této techniky. A když pak ještě přidáte kresebné možnosti linky, a nebo tónování případně ještě zkombinujete se šrafováním či dalšími technikami, tradičními či digitálními - můžete získat poměrně flexibilní a relativně širokou výrazovou tonální škálu. Téměř jako u černobílé fotografie, při troše fantazie. A s tím už se dá leccos podniknout.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
205

Hovorková Alena
 PiXEL 205 (1/2014)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

2. díl - Šrafování.

Základy 2D výtvarných technik

Každý objekt v reálném světě zabírá nějaký prostor, a jeho vzhled (resp. objem) je modelován světly a stíny, různým typem povrchu, různou mírou viditelného detailu apod. Pro kreslíře pracujícího s liniemi tato skutečnost může být podstatná, ale taky nemusí, protože k zachycení podoby objektu v podstatě stačí obyčejná základní linka. Ostatní informace týkající se povrchu, struktury, objemu či aktuálního osvětlení lze ignorovat, vypustit. Má-li však kresba zachytit víc než jen základní tvar, tyto informace bude nutné vzít v úvahu - a do kresby je nějakým způsobem zahrnout. Alespoň v náznaku.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/4
204

Hovorková Alena
 PiXEL 204 (12/2013)

zaklady-2d-vytvarnych-technik

 Základy 2D výtvarných technik

2D grafika    WindowsMacOSLinux

1. díl - Linie, plocha, tvar, světlo a stín, objem a prostor, perspektiva .. zaznamenané na dvourozměrné ploše. To je kresba, malba, grafika nebo obraz. A to je také tematika nového seriálu.

Základy 2D výtvarných technik

Zvládnutí alespoň nejzákladnějších výtvarných principů a technik je přepokladem pro prakticky každou výtvarnou, grafickou nebo ilustrátorskou práci. Ale nejen tam. Dokonce i v oborech, kde o kresbu téměř nezavadíte, se výtvarný základ může občas hodit. Protože výtvarné techniky - to není jen kresba nebo malba - ale spíš soubor obecných, ale i docela konkérních principů a dovedností, které spolu vzájemně souvisí. Jejich využití je poměrně univerzální. Práce se štětci, se strukturami, s linií, tvarem, plochou nebo objemem, se světlem a stínem, s kompozicí, s perspektivou, s barvou .. to všechno se dá využít prakticky už od prvního záznamu letmých myšlenek při hrubém koncepčním skicování, až po komplexní workflow pokročilé postprodukční práce. Protože základní obecné principy platí všude. Mění se jen přístup a nástroje.

Náhled článku Základy 2D výtvarných technik
1/3
203

Hovorková Alena
 PiXEL 203 (11/2013)

tvorba-ilustrace-big-boss

 Tvorba ilustrace "Big Boss"

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Postup přípravy komiksového portrétu.

Tvorba ilustrace "Big Boss"

Přesto, že komiksová ilustrace není úplně moje parketa, tentokrát jsem udělala vyjímku a jednu takovou ilustraci jsem připravila: portrét naštvaného "velkého šéfa". Nejde sice o klasický komiksový styl, spíš o jakousi komiksovou karikaturu či stylizaci, ale příprava byla přinejmenším stejně pracná, jako vytvoření klasické komiksové strany. Během kreslení jsem zaznamenala několik zásadnějších fází, takže pokud někoho zajímá postup přípravy, tady je.

Náhled článku Tvorba ilustrace
1/3
166

Hovorková Alena
 PiXEL 166 (10/2010)

photoshop-budiz-svetlo

 Photoshop: Budiž světlo!

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Adobe Photoshop a jeho možnosti práce se světelnými efekty.

Photoshop: Budiž světlo!

Světlo, a světelné obrazové efekty vůbec, jsou z hlediska obrazové 2D postprodukce poměrně vděčné téma, protože jejich použití je vizuálně atraktivní, a možnosti docela široké. Světelné efekty lze navíc využívat nejen pro více či méně efektní rozzáření částí obrazu v rámci nějaké už existující fotografie, komponované scény či grafiky, ale mohou být také zajímavým prostředkem pro volnou tvorbu. Pojmete-li totiž světlo nikoli jen jako doplněk sloužící k dotvoření nějakého už existujícího obrazu, ale jako nezávislý výrazový prostředek, tzn. přímo jako vlastní kreslící nástroj, při troše cviku ho můžete využít pro vytváření zcela nových vlastních originálních děl v podobě nejrůznějších "žhnoucích" obrazů, které pak dál můžete kombinovat s reálnou fotografií, chcete-li. Hranice možností jsou v tomto ohledu omezeny prakticky jen vlastní fantazií a photoshopovou zručností.

Náhled článku Photoshop: Budiž světlo!
1/4
165

Hovorková Alena
 PiXEL 165 (9/2010)
medicinska-ilustrace

 Medicínská ilustrace

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Jak vzniká medicínská ilustrace? A jaká jsou její specifika, role, možnosti, přednosti či úskalí?

Medicínská ilustrace

Frank H. Netter (1906-1991): "Cílem a smyslem ilustrace je objasnění podstaty. Byť by bylo její vyobrazení sebekrásnější či jakkoli exkluzivní, jako medicínská ilustrace má jen malou hodnotu, neslouží-li k objasnění nějakého lékařského problému či skutečnosti". Lékař a ilustrátor Frank H. Netter, klasik a guru medicínské ilustrace, nazývaný také "Medical Michelangelo", dobře věděl o čem mluví. Jeho lékařské vzdělání a výtvarné schopnosti ve spojení s jeho mnohaletou praxí ve farmaceutickém průmyslu na dlouho dopředu určily obecný standard pro medicínskou ilustraci, platný de facto ještě i dnes.

Náhled článku Medicínská ilustrace
1/4
156

Hovorková Alena
 PiXEL 156 (12/2009)

valecnik

 Válečník

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Příprava 2D postavy krok za krokem.

Válečník

Koncept válečníka, jehož přípravu se dnes pokusím popsat, vznikl jako 2D studie v prostředí Painteru & Photoshopu. Skicovací práce byla provedena kompletně v Painteru X, pouze finální kompoziční a barevné úpravy byly nakonec doladěny ve Photoshopu. Přesto, že v podobných případech obvykle mívám už od počátku docela jasnou rámcovou představu o tom, jak by měla hotová postava vypadat, některé dílčí části se často vyvíjejí víceméně za pochodu. Vzhledem k délce přípravy, a také vzhledem k tomu, že se postup na mnoha místech opakuje, pro účely tohoto článku jsem popis trochu zjednodušila; všechny klíčové kroky jsou však v následujícím textu minimálně alespoň zmíněny či zobrazeny, od první hrubé skici až po finální photoshopové ladění, vč. krátké videoukázky procesu malby zachyceného z obrazovky přímo během malování (lze stáhnout na www.pixel.cz).

Náhled článku Válečník
1/3
153

Hovorková Alena
 PiXEL 153 (9/2009)

tus-a-jeji-mikro-svety

 Tuš a její mikro-světy

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Chybí vám struktury? Vyrobte si vlastní, skutečné!

Tuš a její mikro-světy

Víte, jak úžasné strukturovací médium máte ve své kuchyni? A nebo jak tvárná a variabilní dokáže být obyčejná tuš? Fleky, šmouhy, čmárance nebo otisky barev - to všechno se může čas od času výborně hodit. Pro digitální práci. Sůl, benzín, vosk, škrob, lepidlo na tapety, líh, klovatina, tuš, terpentýn, arabská guma nebo třeba volská žluč - říká vám to něco? Pokud jste prošli výtvarnou školou a nebo jestli jste kdy měli možnost pracovat ve skutečném atelierovém prostředí, pak nejspíš tušíte, o čem asi bude řeč.

Náhled článku Tuš a její mikro-světy
1/3
151

Hovorková Alena
 PiXEL 151/152 (7-8/2009)

photoshop-siluetove-blokovani-orez-masky

 Photoshop: siluetové blokování ořez.masky

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Ořezová maska a její využití pro skicování.

Photoshop: siluetové blokování ořez.masky

Malujete-li např. akvarel, a nebo pokud jste někdy studovali postupy či tutoriály digitálních ilustrátorů, pravděpodobně jste se s podobnou technikou už setkali. S nějakou formou blokování čehokoli (tvarů, barev, struktury, pozadí) se při práci s digitálním obrazem ve skutečnosti běžně setkává vlastně prakticky každý, aniž by nutně musel malovat akvarely nebo studovat tutoriály ilustrátorů - v principu totiž nejde o nic jiného, než o dočasnou ochranu, izolování určitých oblastí od okolí, resp. o jeden ze způsobů nepřímého maskování. "Siluetové blokování" (silhouette blocking) sice není žádný terminus technicus, a v manuálech Photoshopu ho nejspíš nenajdete; přesto je toto označení pro dnes popsanou techniku relativně přiléhavé.

Náhled článku Photoshop: siluetové blokování ořez.masky
1/4
150

Hovorková Alena
 PiXEL 150 (6/2009)

photoshop-a-pruhlednost

 Photoshop a průhlednost

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Nástroje, techniky a možnosti využití průhlednosti pro výtvarnou práci.

Photoshop a průhlednost

Průhlednost, resp. nalezení její hranice a schopnost Photoshopu identifikovat její výskyt a intenzitu, je často klíčovým předpokladem pro fungování mnoha funkcí, nástrojů či postupů. Některé mohou být relativně komplikované, jiné jsou naopak až překvapivě prosté. O některých možnostech práce s průhledností, které mohou mít nějaký význam z hlediska výtvarné tvorby, se dnes zmíním.

Náhled článku Photoshop a průhlednost
1/4
149

Hovorková Alena
 PiXEL 149 (5/2009)

seznamte-se-painter-x

 Seznamte se: Painter X

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Proč používat Painter? Co od něj můžete čekat? Komu je určen? A proč se někomu zdá chaotický a nevypočitatelný, zatímco jiný se v něm cítí jako ryba ve vodě?

Seznamte se: Painter X

Painteru jsem se na tomto místě věnovala už několikrát, všechny dosavadní popsané techniky však pokaždé předpokládaly alespoň jakousi základní zkušenost s tímto programem. Ale co když s ním zatím žádnou zkušenost nemáte? A nebo jste se možná dokonce už pokoušeli do něj proniknout, ale neúspěšně? Možná jste se hned po několika prvních minutách ztratili mezi paletkami, a i všechny další pokusy končily stejně - s nově upevněnýn přesvědčením, že jde o chaotický program s nevypočitatelným chováním a nahodile reagujícími nástroji... Obvyklý první dojem, pokud vím. Zvlášť jste-li zvyklí na Photoshop a jeho poněkud odlišnou vnitřní strukturu i chování.

Náhled článku Seznamte se: Painter X
1/3
147

Hovorková Alena
 PiXEL 147 (3/2009)

zbrush-painter-a-photoshop-pro-ilustraci

 ZBrush, Painter a Photoshop pro ilustraci

2D grafika    WindowsMacOSLinux

Ilustrace "Oops!" krok za krokem.

ZBrush, Painter a Photoshop pro ilustraci

Při zařazování podobných ilustrací do jednoznačných kategorií (což je občas nutné např. v některých on-line galeriích) může někdy nastat malý problém: kam vlastně patří? Do kateogorie 2D nebo 3D? Obrázek vypadá spíš jako 2D ilustrace (však také naprostá většina práce, všechny detaily a vlastně celý výsledný "rendering" byl proveden v Painteru), jen místo počátečního skicování na papíře jsem v tomto případě první hrubou podobu postavy vymodelovala v ZBrushi (concept modeling). Velmi rychle, nahrubo a bez detailů, podobně jako když skicujete první koncept tužkou. Rozdíl oproti standardnímu 2D skicování byl v tomto případě jen v tom, že jsem pro svou budoucí ilustraci mohla na počátku libovolně volit z více možných poloh základního modelu.

Náhled článku ZBrush, Painter a Photoshop pro ilustraci
1/3
146

Hovorková Alena
 PiXEL 146 (2/2009)

| 1-15 | Další 16-30
NÁHLEDY ČLÁNKŮ
zobrazit / schovat

Obálka PiXEL 208
PiXEL 208
© 2017 ATLANTIDA Publishing s.r.o.
Umístěno na serveru Stable.cz
Optimalizováno pro Microsoft Explorer
a minimální rozlišení 1024x768